Historia

2018

2018-12-31 - Statystyka Duszpasterska za rok 2018

Lp.

Treść

2018

2017

Różnica

1.

Chrzty ogółem

85

104

-19

 

- z małżeństw sakramentalnych

52

68

-16

 

- z małżeństw cywilnych

6

12

-6

 

- nieślubne

23

24

-1

2.

I Komunia Św.

124

123

1

 

w tym Wczesna Komunia Św.

0

7

-7

3.

Małżeństwa ogółem

44

26

18

 

w tym małżeństwa mieszane

0

0

0

4.

Pogrzeby ogółem

78

91

-13

 

niekościelne

0

0

0

5.

Zaopatrzenie chorych

640

565

75

 

w tym sakrament namaszczenia

229

198

31

 

Komunie zaniesione przez szafarzy

1075

888

187

6.

Liczba Komunii Św. ogółem

 

 

 

 

- w kościele parafialnym

148300

147500

+ 800

7.

Bierzmowanie

57

112

-55

8.

Wstąpienia

 

 

 

 

- do Seminarium Duchownego

0

1

 

 

- do Zakonu

0

0

 

2018-12-31 - Podsumowanie roku

W ostatnim dniu roku o godz. 16.30 zgromadziliśmy się na Mszy św. dziękczynnej za łaski otrzymane w mijającym roku. W czasie homilii Ksiądz Proboszcz dokonał podsumowania życia duszpasterskiego w naszej parafii. Na zakończenie Mszy odbyło się nabożeństwo przebłagalne za grzechy popełnione w minionym czasie w naszej parafii i wyśpiewaliśmy uroczyste Te Deum laudamus.

2018-12-28 - Święto Młodzianków

W dniu Święta Św. Młodzianków po Mszy św. o godz. 10.00 udzielaliśmy specjalnego błogosławieństwa małym dzieciom.

2018-12-27 - Święto św. Jana

Z racji święta św. Jana po Mszach św. poświęcaliśmy wino.

2018-12-24 - Pasterka

Pasterką rozpoczęliśmy świętowanie Uroczystości Bożego narodzenia. W tym roku w naszej świątyni pojawiła się nowa piękna szopka.

2018-12-09 - Pomoc dla Kościoła na Wschodzie

Swoimi ofiarami składanymi do puszek przyszliśmy z pomocą Kościołowi na Wschodzie.

2018-12-06 - Spotkanie ze św. Mikołajem

Po Mszy św. roratniej odbyło się tradycyjne spotkanie dzieci ze św. Mikołajem. Każde dziecko ku wielkiej radości zostało obdarowane.

2018-12-02 - Nowi Ministranci

W pierwszą niedzielę adwentową Ksiądz Proboszcz pobłogosławił i przyjął do grona Ministrantów kolejnych sześciu chłopców.

2018-12-02 - Adwent

Rozpoczęliśmy czas Adwentu a od 3 grudnia Msze św. roratnie ze szczególnym udziałem dzieci.

2018-12-01 - Kurs lektorski

Organizowany w Starym Bielsku w parafii św. Stanisława dekanalny kurs lektorski ukończyli i zostali ustanowieni lektorami także chłopcy z naszej parafii.

2018-11-25 - Bielskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Dobrowolnymi ofiary, które po Mszy św. składaliśmy do puszek wspieraliśmy kuchnię św. Brata Alberta w Bielsku – Białej.

2018-11-24 - Jarmark adwentowy w Budapeszcie

Już o godz. 4.00 rano pod opieką Księdza Proboszcza wyjechaliśmy na jarmark adwentowy do Budapesztu.

2018-11-19 - Dzień wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu

W rocznicę konsekracji naszego kościoła przeżywaliśmy dzień wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Parafianie przez cały dzień licznie gromadzili się na wspólnej modlitwie.

2018-11-18 - Koncert Teresy Werner

O godz. 16.00 odbył się piękny koncert w wykonaniu znanej i popularnej piosenkarki Teresy Werner. Był to niezwykle miły wieczór dla Wszystkich Parafian i Gości oraz godne uczczenie kolejnej rocznicy Konsekracji naszej świątyni.

2018-11-11 - Koncelebrowana Msza św.

Świętowaliśmy piękny jubileusz 100lecia Odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny. O godz. 9.00 odbyła się uroczysta koncelebrowana Msza św. w której dziękowaliśmy Panu Bogu za dar wolności i niepodległości i modliliśmy się o pomyślną przyszłość naszej Ojczyzny.

2018-11-10 - 100 lecie Odzyskania Niepodległości

W przede dniu święta 100 lecia odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny odbyło się w naszej świątyni o godz. 19.00 na czuwanie modlitewne w intencji naszej Ojczyzny. We wspólnocie wszystkich grup duszpasterskich i wszystkich parafian dziękowaliśmy Panu Bogu za odzyskany dar wolności i prosiliśmy Pana Boga o pomyślną przyszłość naszej Ojczyzny.

2018-10-28 - Siostry Pijarki

W naszej parafii przez całą niedzielę przebywały Siostry Pijarki, które podzieliły się z nami pięknem i radością życia zakonnego w służbie Bogu i ludziom. W ramach pobytu w naszej parafii spotkały się też z młodzieżą oazową, która była na rekolekcjach w Korbielowie.

2018-10-14 - XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Rozpoczął się XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku – Białej organizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej.

2018-10-14 - Dzień Papieski

W naszej Ojczyźnie po raz osiemnasty obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Po Mszy św. do puszek składaliśmy ofiary na stypendia dla ubogiej, a zdolnej młodzieży.

2018-10-07 - Odpust

Nasza Wspólnota Parafialna przeżywała odpust, ku czci naszego patrona św. Franciszka z Asyżu. Słowo Boże wygłosił i sumę odpustową odprawił ks. dr Marek Studenski - Wikariusz Generalny naszej diecezji.

2018-10-04 - Uroczystość św. Franciszka

Przeżywaliśmy uroczystość św. Franciszka. O godz. 10.00 odbyła się dodatkowa Msza św. ku czci św. Franciszka dla wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich naszej diecezji, której przewodniczył Ojciec Franciszkan Janusz z Górek Wielkich.

2018-10-01 - Nabożeństwa różańcowe

Rozpoczęły się tradycyjne nabożeństwa różańcowe.

 

 

2018-09-29 - XVII Tydzień z Ewangelią

Wieczorną Mszą św. rozpoczęliśmy XVII Tydzień z Ewangelią w naszej diecezji. Z tej okazji gościliśmy Wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre, która ubogaciła wieczorną liturgię. Po Mszy św. odbyło się spotkanie i poczęstunek w salce.

2018-09-23 - Diecezjalne Radio Anioł Beskidów

Ofiarami składanymi po Mszy św. do puszek wspieraliśmy Diecezjalne Radio Anioł Beskidów. Radio to utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych, a umożliwia diecezjanom szczególnie chorym i starszym w utrzymywaniu jedności z Bogiem i Kościołem.

2018-09-22 - Pielgrzymkę rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pod opieką ks. Grzegorza i ks. diakona Piotra parafianie pojechali na pielgrzymkę rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.

2018-09-14 - Msza św. na wzgórzu Trzech Lipek

Na wzgórzu Trzech Lipek w Starym Bielsku odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców naszego miasta.

2018-09-09 - Błogosławieństwo prymicyjne

Po Mszach św. ks. neoprezbiter Grzegorz Sztafiński udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.

2018-09-08 - Rozpoczęcie roku formacyjnego dla młodzieżowych i dziecięcych grup duszpasterskich

Odbyło się rozpoczęcie roku formacyjnego dla młodzieżowych i dziecięcych grup duszpasterskich naszej diecezji. Uczestniczyła w nim także nasza młodzież i dzieci.

2018-09-03 - Nowy rok szkolny i katechetyczny

Świadomi trudów, które przed nami w Imię Boże – Mszą św. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny.

2018-09-01 - Msza św. na rozpoczęcie roku formacyjnego

Odbyła się Msza św. na rozpoczęcie roku formacyjnego w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich grup duszpasterskich i apostolskich naszej parafii. Po Mszy św. spotkaliśmy się w domu katechetycznym na radosnej agapie.

2018-08-26 - Msza św. dziękczynna

Odbyła się Msza św. dziękczynna za plony i urodzaje. Rolnicy jak zwykle przygotowali i przyozdobili naszą świątynię na uroczystość parafialnego dziękczynienia.

2018-08-26 - Nowi księża

Z woli Księdza Biskupa Ordynariusza posługę duszpasterską w naszej parafii rozpoczęli nowi księża - ks. neoprezbiter Grzegorz Sztafiński - pochodzący z Hecznarowic, ks. Łukasz Tlałka - pochodzący z Koszarawy, ks. diakon Piotr Iwanek - pochodzący z Żywca, ksiądz kleryk Adam Duraj - pochodzący z Bielska – Białej oraz nasz rodak ks. prałat Krzysztof Ryszka, który jako emeryt zamieszkał w naszej parafii.

2018-08-16 - Podziękowania

Podczas Mszy św. o godz. 18.00 podziękowaliśmy Panu Bogu za czas posługi w naszej parafii ks. Marka Kamińskiego i ks. Krzysztofa Kulińskiego. Parafianie ze wzruszeniem dziękowali Panu Bogu i kapłanom.

2018-08-05 - Pielgrzymka na Jasną Górę

Po Mszy św. odprawionej w Hałcnowie wyruszyła na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka z naszej diecezji. Wśród pielgrzymów byli też nasi parafianie a jedną z grup prowadził nasz wikariusz ks. Adrian.

2018-08-05 - Odpust porcjunkuli

W naszej parafii już tradycyjnie świętowaliśmy odpust porcjunkuli. Kazania głosił i sumę odpustową odprawił Ojciec Paschalis – franciszkanin z Cieszyna.

2018-07-25 - Pielgrzymka do Rumunii

Pod opieką Księdza Proboszcza wyruszył z naszej parafii autokarowa pielgrzymka do Rumunii. Jednym z pielgrzymów był ks. Zbigniew Kras, kapelan Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

2018-07-25 - Święcenie samochodów

Po Mszach św. poświęciliśmy samochody. Liczne grono parafian przybyło aby Panu Bogu powierzyć siebie i swój samochód.

2018-07-08 - Spotkanie Radia Maryja

Pod opieką pani Krystyny Ratowskiej członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja udali się do Częstochowy aby wziąć udział w kolejnym ogólnopolskim spotkaniu Rodziny Radia Maryja.

2018-07-02 - Miting AA

Po wieczornej Mszy św. odbył się uroczysty otwarty Mityng Anonimowych Alkoholików z okazji pierwszej rocznicy powstania tej grupy w naszej parafii.

2018-07-01 - Akcja krwiodawstwa

W naszej parafii odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa. Parafianie oddając swoją krew dali świadectwo autentycznej miłości bliźniego.

2018-06-22 - Zakończenie roku szkolnego

Mszą św. zakończyliśmy kolejny rok szkolny i katechetyczny i rozpoczęliśmy czas wakacji.

2018-06-18 - Nowi duszpasterze

Dowiedzieliśmy się że decyzją Księdza Biskupa ks. Marek pod koniec wakacji rozpocznie posługę duszpasterską w parafii w Ciścu a ks. Krzysztof jako kapelan w duszpasterstwie wojskowym. Do naszej parafii został skierowany ks. neoprezbiter Grzegorz Sztafiński oraz ks. Łukasz Tlałka. Wspomagać duszpasterzy będzie ks. diakon Piotr Iwanek z Żywca oraz kleryk akolita Adam Duraj. Zamieszka u nas także nasz rodak ks. prałat Krzysztof Ryszka, emerytowany proboszcz z parafii N.S.P.J. w Bielsku – Białej.

2018-06-16 - Parafialny festyn rodzinny

Przy pięknej pogodzie odbył się nasz parafialny festyn rodzinny. W programie była zabawa taneczna, loteria fantowa, występ zespołu Dudoski i wiele innych rozrywek dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także grillowane potrawy, pyszne ciasta i chleb z domowym smalcem. Odbyła się też licytacja i losowanie cennych nagród głównych loterii fantowej.

 

 

2018-06-10 - Koncert Chóru z Ćadca

O godz. 16.00 w naszym kościele odbył się koncert Chóru z miasta Ćadca na Słowacji. Chór ten koncertował i znany jest na całej Słowacji a także w wielu krajach Europy. W świątyni zebrało się liczne grono gości i naszych parafian. Po koncercie ugościliśmy naszych Gości w domu katechetycznym.

2018-06-03 - Pielgrzymka do Skoczowa

odbyła się coroczna pielgrzymka naszej diecezji do Skoczowa – miejsca urodzenia św. Jana Sarkandra. Z powodu deszczu nie było tradycyjnej procesji na Kaplicówkę ale całe uroczystości odbyły się w parafialnej świątyni św. Piotra i Pawła.

2018-05-31 - Uroczystość Bożego Ciała

Przy pięknej pogodzie modliliśmy się przy czterech ołtarzach i oddawaliśmy publiczny hołd Panu Jezusowi. Parafianie licznie uczestniczyli w procesji.

2018-05-29 - Sakrament Bierzmowania

O godz. 17.00 młodzież 3 klas Gimnazjum otrzymała z rąk Księdza Biskupa Piotra Gregera Sakrament Bierzmowania.

2018-05-27 - Marsz Dla Życia i Rodziny

Pod hasłem 'Polska rodziną silna' ulicami Bielska – Białej przeszedł Marsz Dla Życia i Rodziny. Rozpoczął się on Mszą Św. o 14.00 w katedrze św. Mikołaja. Po Mszy uczestnicy przeszli przez ulicę Wzgórze i plac Chrobrego do Parku Słowackiego, gdzie odbył się festyn rodzinny organizowany przez Caritas.

2018-05-23 - Pielgrzymka do Leśniowa i Częstochowy

Pod opieką ks. Adriana wyruszyła organizowana przez Róże Żywego Różańca autokarowa pielgrzymka do Leśniowa i Częstochowy.

2018-05-20 - I Komunia Święta dzieci z Akademii Żaków

Dzieci klas trzecich z Akademii Żaków przystąpiły do I Komunii św.

2018-05-13 - Czuwanie fatimskie

W godzinach wieczornych odbyło się pierwsze w roku 2018 czuwanie fatimskie. W świątyni zgromadziło się liczne grono czcicieli Matki Bożej Fatimskiej.

2018-05-13 - I Komunia Święta grupy drugiej

Druga grupa dzieci klas trzecich przystąpiła do I Komunii św.

2018-05-07 - Dni Krzyżowe

Rozpoczęliśmy Dni Krzyżowe czas modlitw o dobre urodzaje i błogosławieństwo dla pracujących na roli.

2018-05-06 - I Komunia Święta grupy pierwszej

Pierwsza grupa dzieci klas trzecich przystąpiła do I Komunii św.

2018-04-29 - Odwiedziny pielgrzymów

Do naszej parafii przybyli i zatrzymali się na nocny odpoczynek w drodze do Łagiewnik pielgrzymi z Cieszyna pod opieką ks. prałata Stefana Sputka. Parafianie chętnie przyjęli i ugościli pielgrzymów.

2018-04-28 - Konwent Wielkanocny

W naszej parafii odbył się tzw. konwent wielkanocny czyli spotkanie wszystkich kapłanów naszego dekanatu. To ważne wydarzenie w historii naszej parafii. W ramach tego spotkania o godz. 10.30 odbyła się koncelebrowana Msza św. w intencji mieszkańców wszystkich parafii a także za żywych i zmarłych kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Nasi parafianie licznie włączyli się do modlitwy kapłanów dając świadectwo szacunku i wdzięczności wobec swoich duszpasterzy.

2018-04-27 - Nabożeństwo Drogi Światła

Pod przewodnictwem ks. Adriana i Młodzieży Oazowej 27.04.2018r. odbyło się w naszej parafii pierwsze nabożeństwo Drogi Światła.

 

2018-04-24 - Pogrzeb Stanisława Rogalskiego

24.04.2018  odbył się pogrzeb zmarłego Stanisława Rogalskiego, byłego kościelnego w naszej parafii. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ksiądz Proboszcz.

2018-04-18 - 2018-04-20 - Uroczystości pogrzebowe ks. prałata Józefa Śliża

Nasza parafia rozpoczęła przygotowania do ceremonii pogrzebowych śp. Ks. prałata Józefa Śliża. W porozumieniu z Kurią Diecezjalną ustalono, że ceremonie pogrzebowe odbędą się według następującego porządku: - czwartek o godz. 10.30 wprowadzenie trumny z ciałem do kościoła i Msza św. - czuwanie modlitewne i możliwość pożegnania się parafian z Księdzem Prałatem do godz. 20.00. - w piątek od godz. 13.00 czuwanie przy trumnie w kaplicy pogrzebowej - o godz. 13.30 w piątek przeniesienie trumny do kościoła, modlitwa parafian - o godz. 14.30 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra Gregera po czym odprowadzenie na miejscowy cmentarz.

 

W czwartek o 10.30 wprowadziliśmy trumnę z ciałem św. ks. prałata Józefa Śliża do naszej świątyni a następnie pod przewodnictwem Księdza Proboszcza odbyła się Msza św. koncelebrowana za duszę Księdza Prałata. Po Mszy św. rozpoczęło się czuwanie modlitewne przy trumnie Zmarłego Kapłana. O godz. 18.00 była kolejna Msza św. koncelebrowana i o godz. 20.00 czuwanie się zakończyło. Parafianie licznie się gromadzili i trwali na modlitwie za swojego długoletniego duszpasterza.

 

W piątek przed godziną 13.00 przywieziono trumnę z ciałem śp. Księdza Prałata do kaplicy pogrzebowej tam do godz. 13.30 trwały modlitwy i ostatnie pożegnania. O 13.30 trumnę przeniesiono do kościoła, gdzie rozpoczęła się modlitwa różańcowa i modlitwy do Miłosierdzia Bożego. O godz. 14.30 Ksiądz Biskup Piotr Greger w gronie licznie zgromadzonych kapłanów i tłumów parafian rozpoczął pogrzebową koncelebrowaną Mszę św. Kazanie wygłosił nasz rodak ks. prałat Krzysztof Ryszka. Po Mszy św. trumnę z ciałem ks. prałata Józefa Śliża odprowadzono na miejscowy cmentarz i złożono w grobowcu kapłanów.

2018-04-17 - Śmierć ks. prałata Józefa Śliża

Dotarła do nas smutna wiadomość, że odszedł do domu Ojca ks. prałat Józef Śliż, emerytowany proboszcz naszej parafii. Zmarł w Iskrzyczynie krótko przed godziną 22.00.

 

Urodził się 27 listopada 1930 r. w Iskrzyczynie, na Śląsku Cieszyńskim. Był synem Franciszka i Anny zd. Teper. Ochrzczony został 7 grudnia 1930 roku w parafialnym kościele św. Małgorzaty w Dębowcu przez ks. Józefa Kulę. Dzieciństwo spędził z rodzicami i czwórką rodzeństwa w domu rodzinnym w Iskrzyczynie. W 1937 roku rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Iskrzyczynie. Gdy miał 9 lat wybuchła II wojna światowa. Do I Komunii św. przystąpił 1 września 1940 roku w Dębowcu. Sakrament bierzmowania przyjął z rąk Ks. Prałata Karola Kasperlika 14 września 1942 roku. Po zakończeniu wojny rozpoczął naukę w Gimnazjum w Cieszynie. Po zdaniu matury podjął studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i formację kapłańską w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie.

 

29 czerwca 1954 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Golińskiego w Piekarach Śląskich a Mszę św. prymicyjną odprawił 4 lipca w kościele św. Małgorzaty w Dębowcu. Posługę duszpasterską sprawował w Chorzowie Batorym - parafia Wniebowzięcia NMP, Biertułtowach - parafia Wniebowzięcia NMP, Czechowicach - Dziedzicach - parafia Królowej Polski, Bielsku - Białej - parafia św. Trójcy, Wapienicy - parafia św. Franciszka a jako proboszcz w Ochabach Małych - parafia św. Marcina i przez 34 lata w parafii św. Franciszka w Bielsku - Białej Wapienicy.

 

W 2004 roku przeszedł na emeryturę. 29 września 2004 roku Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy, wobec Kapłanów Dekanatu oraz Kapłanów pochodzących z naszej parafii i przy licznym udziale parafian podziękował ks. Józefowi Śliżowi za jego długoletnią posługę proboszczowską w parafii. Na zakończenie tej uroczystości Ksiądz Biskup Ordynariusz ku wielkiej radości kapłanów i parafian ogłosił, że w dowód uznania za ofiarną służbę kapłańską ks. Józef Śliż został mianowany Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości Jana Pawła II czyli otrzymał godność prałata.

 

Do 2017 roku mieszkał i służył pomocą duszpasterską w parafii św. Franciszka. Ostatnie miesiące życia mieszkał w Iskrzyczynie.

Odszedł do domu Ojca w godzinach wieczornych 17 kwietnia 2018 roku. Ceremonie pogrzebowe odbyły się w piątek 20 kwietnia 2018 roku w parafii św. Franciszka z Asyżu w Bielsku – Białej Wapienicy. Oczekuje zmartwychwstania w grobowcu kapłańskim na miejscowym cmentarzu w Wapienicy.

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa ksiądz prałat Józef Śliż, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem kapłaństwa, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Maryjo, Matko Najwyższego Arcykapłana, módl się za zmarłego księdza Józefa.

 

2018-04-17 - Msza Święta dla członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Mszę św. o godz. 18.00 dla wszystkich członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w rocznicę jej powstania tej wspólnoty w naszej parafii odprawił franciszkanin o. Janusz Dziedzic.

2018-04-16 - Dzień Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu

W naszej parafii przypadł dzień Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Parafianie licznie gromadzili się w świątyni aby powierzać swoje losy Panu Jezusowi.

2018-04-15 - Niedziela Biblijna

Ten dzień obchodzony był jako Niedziela Biblijna.

2018-04-14 - Msza Święta dla chorych i seniorów

W tym dniu z okazji kończącego się Tygodnia Miłosierdzia o godz. 10.00 odbyła się uroczysta Msza św. dla naszych chorych i seniorów parafii. Po Mszy św. Zespół Charytatywny zaprosił chorych na spotkanie przy kawie i ciastku do domu katechetycznego

2018-04-09 - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W tym dniu przypadała w liturgii przeniesiona z 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To dzień świętości życia. Mogliśmy podjąć na nowo Dzieło Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka. Swoje deklaracje duchowej adopcji złożył prawie 170 osób.

2018-04-08 - Święto Miłosierdzia Bożego

Pod opieką pani Krystyny Ratowskiej parafianie autokarem udali się do Łagiewnik. W tym dniu kazania w naszej parafii głosił ks. Piotr Schora a Członkowie Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego rozprowadzali cegiełki o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł. Dochód z cegiełek przeznaczony jest na utrzymanie Stacjonarnego Hospicjum im. św. Jana Pawła II przy ul. Zdrojowej 10. Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie nieuleczalnie chorym z Diecezji Bielsko - Żywieckiej godnego egzystowania w otoczeniu ludzi, którzy złagodzą objawy choroby i uśmierzą ból, ale przede wszystkim pomogą przetrwać cierpiącym najtrudniejsze chwile. Działalność Zarządu i Członków Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej. Nasi Parafinie jak zwykle okazali wielką dobroć serca składając hojnie ofiary.

2018-04-01 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Radowaliśmy się Świętami Zmartwychwstania Pańskiego.

2018-03-31 - Wielka Sobota

Parafianie licznie nawiedzali Boży Grób i przynosili do poświęcenia potrawy na stół wielkanocny. O 19.00 rozpoczęliśmy uroczystą liturgię Wigilii Paschalnej, która zakończyła się procesją rezurekcyjną.

2018-03-30 - Wielki Piątek

O godz. 9.00 odbyła się Droga krzyżowa. Po raz pierwszy w historii parafii szliśmy wokół naszej świątyni modląc się przy stacjach naszej „Wapienickiej Kalwarii”. Parafianie bardzo licznie uczestniczyli w tym nabożeństwie i radowali się pięknymi stacjami. O 17.00 odbyła się Liturgia Wielkopiątkowa a po niej adoracja przy Bożym Grobie do godz. 23.00.

2018-03-29 - Wielki Czwartek

Wielki Czwartek. Podczas Mszy św. Krzyżma św. Ksiądz Biskup Ordynariusz ustanowił nowych nadzwyczajnych szafarzy eucharystii. Byli wśród nich nasi parafianie: Mateusz Janicki, Marcin Słonka i Łukasz Ślusarczyk. Tak więc od tego dnia mamy siedmiu szafarzy, którzy mogą rozdzielać Komunię św. i nawet co tydzień zanosić ją do chorych i starszych parafian, którzy nie mogą przyjąć do kościoła. O godz. 18.00 odprawiliśmy uroczystą Mszę św. Wieczerzy Pańskiej podczas której Wszyscy mogli przyjąć Komunię św. pod dwiema postaciami. Po zakończeniu Eucharystii trwała Adoracja przy Ciemnicy do godz. 23.00.

2018-03-25 - Niedziela Palmowa

Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. W tym też dniu odbyło się spotkanie młodzieży w katedrze św. Mikołaja z okazji Światowego Dnia Młodych. Spotkaniu jak zwykle przewodniczył Ksiądz Biskup Roman Pindel. Uczestniczyła w nim liczna grupa naszej młodzieży pod opieką ks. Adriana.

2018-03-24 - Misterium Męki Pańskiej w teatrze

Parafianie pod opieką ks. Krzysztofa i pani Krystyny Ratowskiej udali się do teatru w Cieszynie na Misterium Męki Pańskiej. Na zakończenie Misterium widzowie składali życzenia Ks. Biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu z okazji 80 r. urodzin.

2018-03-24 - Wapienicka Kalwaria

Zamontowano ostatnie dwie stacje naszej „Wapienickiej Kalwarii” wokół naszej świątyni. Stacje zaprojektowała pani Elżbieta a wykonawcami granitowych stacji byli panowie Tomasz i Ireneusz Najbor zaś rzeźby wykonał pan Marcin Ogon.

2018-03-23 - Droga Krzyżowa

Odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta Bielsko – Biała. W tym roku jej trasa prowadziła od kościoła i parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli do kościoła i parafii M.B. Królowej Świata.

2018-03-19 - Imieniny ks. prałata Józefa Śliża

Imieniny ks. prałata Józefa Śliża. Wieczorną Mszę św. celebrował Ksiądz Prałat Józef. Parafianie licznie przybyli aby modlić się i przez odpowiedzialnych za grupy duszpasterskie złożyć Solenizantowi swoje życzenia.

2018-03-12 - Ministranci

ks. Adrian przyjął do wspólnoty ministrantów nowych chłopców. Cieszymy się że w naszej parafii przybywa ministrantów, którzy codziennie służą podczas zgromadzeń liturgicznych.

2018-03-11 - 2018-03-14 - Rekolekcje Wielkopostne

W 4 niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne, które prowadził salezjanin ks. Andrzej Gołębiowski z Krakowa - szef Redakcji Programów Katolickich im. ks. Andrzeja Baczyńskiego w TVP Kraków. Rekolekcje były bardzo udane. Parafianie licznie w nich brali udział. Ogromnie zadowolone były także dzieci. W środę o godz. 15.00 odbyło się także spotkanie rekolekcyjne dla Chorych i Seniorów parafii.

2018-02-25 - Wsparcie dla misjonarzy

Po Mszach św. do puszek składaliśmy ofiary jako nasze wsparcie dla misjonarzy i biednych dzieci w krajach misyjnych.

2018-02-22 - Klub dyskusyjny Gazety Polskiej

Klub Gazety Polskiej w Bielsku-Białej zorganizował w naszej parafii spotkanie dyskusyjne dotyczące problematyki samorządowej z udziałem Radnego Rady Miejskiej w Bielsku - Białej doktora Konrada Łosia. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem.

2018-02-17 - Wieczór Uwielbienia

Odnowa w Duchu Świętym oraz Oaza Młodzieżowa zorganizowała wieczór uwielbienia. Wspólna modlitwa rozpoczęła się Mszą Św. 18.00. Podczas modlitwy świadectwo wygłosił Bartek Krakowiak 22-letni chłopak, który pieszo pielgrzymował z Warszawy do Medjugorie.

2018-02-14 - Środa Popielcowa

Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. Czas naszej pokuty, przemiany i nawrócenia.

2018-02-11 - Światowy Dzień Chorych

Światowy Dzień Chorych. Z tej okazji o godz. 9.00 Ksiądz Proboszcz odprawił uroczystą Mszę św. w intencji wszystkich Chorych Parafian i naszych Seniorów. Podczas Mszy św. wielu Chorych przyjęło Sakrament Chorych.

2018-02-04 - Niedziela misyjna i karnawałowy kiermasz ciast

W naszej parafii odbyła się niedziela misyjna i karnawałowy kiermasz ciast. Podczas Mszy św. świadectwo o swojej pracy misyjnej wygłosiła pochodząca z Radziechów siostra Dorota Rypień, która pracuje na misjach w Rwandzie. Podczas zbiórki przy wyjściu z kościoła parafianie udzielili hojnej pomocy siostrze Dorocie. Także wielką pomocą dla dzieła misyjnego okazał się kiermasz ciast.

2018-01-28 - Parafialna Rada Duszpasterska

Spotkanie opłatkowo noworoczne dla Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

2018-01-21 - Regionalny Zespół Dudoski

Podczas Mszy św. przedpołudniowych kolędował w naszej świątyni regionalny zespól Dudoski.

2018-01-21 - Drugie spotkanie opłatkowe Róż Żywego Różańca.

Odbyło się drugie spotkanie opłatkowe Róż Żywego Różańca.

2018-01-20 - Spotkanie opłatkowe Róż Żywego Różańca

Odbyło się pierwsze spotkanie opłatkowe Róż Żywego Różańca.

2018-01-06 - Orszak Trzech Króli

Odbył się w naszym mieście - Bielsko – Biała już tradycyjny Orszak Trzech Króli. W tym roku w rolę jednego z trzech króli wcielił się nasz parafianin Jacek Borusiński.

2018-01-01 - Nowy 2018 Rok Pański

Mszą św. o północy sprawowaną przez ks. Adriana przywitaliśmy w naszej parafii Nowy 2018 Rok Pański.

 

2017

2017-12-31 - Statystyka duszpasterska za 2017 rok

Lp.

Treść

2017

2016

Różnica

1.

Chrzty ogółem

104

83

21

 

- z małżeństw sakramentalnych

68

42

26

 

- z małżeństw cywilnych

12

12

0

 

- nieślubne

24

29

-5

2.

I Komunia Św.

123

10

113

 

w tym Wczesna Komunia Św.

7

0

7

3.

Małżeństwa ogółem

26

27

-1

 

w tym małżeństwa mieszane

0

1

 

4.

Pogrzeby ogółem

91

77

14

 

niekościelne

0

2

 

5.

Zaopatrzenie chorych

565

635

-70

 

w tym sakrament namaszczenia

198

267

-69

 

Komunie zaniesione przez szafarzy

888

 

 

6.

Liczba Komunii Św. ogółem

 

 

 

 

- w kościele parafialnym

 147500

 146000

+ 1500 

7.

Bierzmowanie

112

84

28

8.

Wstąpienia

 

 

 

 

- do Seminarium Duchownego

 1

 0

 + 1

 

- do Zakonu

--- 

 ---

 

2017-12-31 - Ostatni dzień roku kalendarzowego

W Święto Św. Rodziny a zarazem we wspomnienie św. Sylwestra i ostatni dzień roku kalendarzowego Ksiądz Proboszcz wygłosił kazania podczas których dokonał podsumowania życia duszpasterskiego w naszej parafii i podał statystykę duszpasterską za mijający rok. Śpiewem hymnu Te Deum laudamus uwielbialiśmy Dobrego Boga za wszystkie udzielone nam łaski w Roku Pańskim 2017.

2017-12-28 - Święto Świętych Młodzianków

O godz. 10.00 odbyła się Msza św. ze szczególnym udziałem dzieci naszej parafii. Licznie zgromadzeni najmłodsi parafianie otrzymali specjalne błogosławieństwo związane ze Świętem Św. Młodzianków.

2017-12-25 - Wizyta Biskupa Tadeusza Rakoczy

Po raz pierwszy w historii naszej parafii W Uroczystość Bożego Narodzenia przybył do nas Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy. Przy licznym udziale parafian odprawił o godz. 12.00 Mszę św. i wygłosił homilię.

2017-12-24 - Pasterka

Pasterką o godz. 22.00 w kaplicy św. O. Pio a o godz. 24.00 w świątyni parafialnej rozpoczęliśmy przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia.

2017-12-10 - Zbiórka żywności

Od drugiej niedzieli Adwentu parafianie składali żywność do koszy ustawionych przed bocznymi ołtarzami. Żywność ta została przekazana ubogim rodzinom parafii by mogły godniej przeżywać Święta.

2017-12-03 - Początek adwentu

Rozpoczęliśmy czas Adwentu a z nim duszpasterskie odwiedziny rodzin parafii a także kolejną akcję rozprowadzania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

2017-12-02 - Spotkanie z Mikołajem

W tym dniu odbyło się spotkanie dzieci naszej parafii ze św. Mikołajem. Jak zwykle było wiele radości. Nasi parafianie ufundowali 175 paczek dla dzieci z ubogich rodzin oraz dzieci chorych.

2017-11-26 - Wizyta sióstr z Krakowa

Do naszej parafii przybyły siostry Klaryski – Kapucynki z Krakowa. Wśród nich były dwie nasze parafianki – Siostra Miriam oraz Siostra Katarzyna. Siostry podczas Mszy św. opowiedziały nam o swoim powołaniu i życiu zakonnym oraz poprosiły nas o potrzebne im wsparcie materialne. Parafianie nasi okazali się bardzo życzliwi i hojni, co budziło ogromną wdzięczność i zachwyt u Sióstr.

2017-11-25 - Pielgrzymka do Wiednia

We wczesnych godzinach rannych nasi parafianie wyjechali na dwudniową pielgrzymkę i wycieczkę do Wiednia oraz zwiedzanie miasta i Jarmark Adwentowy.

2017-11-19 - Koncert Jacka Silskiego

Z okazji 6 rocznicy konsekracji naszej świątyni odbył się piękny koncert w wykonaniu znanego piosenkarza Jacka Silskiego. Parafianie licznie w nim uczestniczyli i bardzo się cieszyli, że miło spędzili czas na słuchając pięknego, radosnego śpiewu i muzyki.

2017-11-13 - Jesienna sesja Parafialnej Rady Ekonomicznej

Odbyła się jesienna sesja Parafialnej Rady Ekonomicznej

2017-11-11 - Dzień Niepodległości

Świętowaliśmy Dzień Niepodległości naszej Ojczyzny. Parafianie licznie zgromadzili się na Mszy św. o godz. 9.00 koncelebrowanej przez Księdza Proboszcza i Księdza Marka.

2017-11-11 - Jesienna sesja Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Odbyła się jesienna sesja Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

2017-11-10 - Rekolekcji oazowe

Młodzież oazowa pod opieką ks. Adriana wyjechał na trzydniowe rekolekcje oazowe do parafii św. Klemensa w Ustroniu.

2017-11-07 - Przywitanie relikwii św. Antoniego Padewskiego

Podczas Mszy św. o godz. 17.00 sprawowanej przez księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego oraz zaproszonych Kapłanów Rodaków i Kapłanów którzy pracowali w naszej parafii przywitaliśmy relikwie św. Antoniego Padewskiego. Relikwie do naszej świątyni wniosły dzieci Antoś Słonka i Antosia Ostrowska. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup poświecił nowe konfesjonały.

2017-11-01 - Modlitwy za zmarłych parafian

Jak co roku licznie zgromadziliśmy się na modlitwach za naszych zmarłych parafian.

2017-10-31 - Stacja naszej Wapienickiej Kalwarii

Wokół naszej świątyni pojawiła się pierwsza stacja naszej Wapienickiej Kalwarii.

2017-10-25 - Nowe konfesjonały

W naszym kościele pojawiły się dwa nowe konfesjonały. Są one specjalnie wygłuszone i przystosowane do spowiadania osób ze słabszym słuchem a i wszystkim spowiadającym zapewniają większy komfort i intymność korzystania ze sakramentu pokuty.

2017-10-24 - Spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja

Odbyło się rocznicowe spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. Msze św. odprawił i homilię wygłosił O. Bolesław Słota.

2017-10-22 - 'Zatrzymaj aborcję'

W tę niedzielę po wszystkich Mszach św. przed kościołem zbierane były podpisy w obronie nienarodzonych, chorych dzieci w ramach inicjatywy obywatelskiej 'Zatrzymaj aborcję'.

2017-10-18 - Modlitwa z okazji Dnia Dziecka Utraconego

Odnowa w Duchu Świętym prowadziła w naszej świątyni wieczorną modlitwę z okazji Dnia Dziecka Utraconego.

2017-10-15 - Dzień Dziecka Utraconego

Tę niedzielę przeżywaliśmy jako Dzień Dziecka Utraconego. Modlitwę różańcową prowadzili członkowie Grupy Wsparcia Po Stracie.

2017-10-13 - 100 lecie objawień fatimskich

Przy licznym udziale parafian odbyło się ostatnie czuwanie fatimskie w tym roku w którym świętowaliśmy 100 lecie objawień fatimskich.

2017-10-08 - Uroczystość Odpustowa

Przeżywaliśmy w naszej parafii Uroczystość Odpustową. Kazania odpustowe głosił i sumie odpustowej przewodniczył ks. Grzegorz Kamiński - Misjonarz Świętej Rodziny.

2017-10-07 - Powrót uczestników pielgrzymki

W późnych godzinach wieczornych powrócili do parafii uczestnicy pielgrzymki Śladami Matki Teresy i do Medjugorie. Po długiej drodze byli zmęczeni ale bardzo szczęśliwi i ubogaceni duchowo. Pielgrzymi ofiarowali naszej parafii dar w postaci nowej kapy.

2017-10-07 - Modlitwa 'Różaniec do granic'

W przygranicznej parafii pod wezwaniem św. Jerzego w Puńcowie liczne grono parafian pod opieką Księdza Proboszcza uczestniczyło w ogólnokrajowej akcji i modlitwie „Różaniec do granic”.

2017-10-06 - Modlitwa różańcowa i Mszy św.

Na modlitwie różańcowej i Mszy św. której przewodniczył ks. Marek Studenski – Wikariusz Generalny naszej Diecezji spotkały się Róże Żywego Różańca naszej parafii. Ks. Marek wygłosił piękna homilię.

2017-10-04 - Spotkanie Wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckiego

Odbyło się w naszej parafii spotkanie Wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckiego naszej Diecezji. Mszę św. dla nich odprawił O. Janusz – franciszkanin z Górek Wielkich. Po Mszy św. odbyła się wspólnotowa agapa w domu katechetycznym.

2017-10-01 - Nabożeństwa różańcowe

Rozpoczęliśmy co roczne nabożeństwa różańcowe.

2017-09-29 - Pielgrzymka 'Śladami matki Teresy i do Medjugorie'

O godz. 3.00 pod opieką ks. Adriana wyruszyła z naszej parafii autokarowa pielgrzymka „Śladami matki Teresy i do Medjugorie”. Pielgrzymów pożegnał i na drogę im błogosławił ks. prob. Jerzy.

2017-09-23 - XVI Tydzień z Ewangelią

Rozpoczął się XVI Tydzień z Ewangelią w naszej Diecezji. Hasłem tego czasu są słowa „Idź na całość”.

2017-09-23 - Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

Nasi parafianie pod opieką ks. Krzysztofa i kleryka Wojciecha udali się na X pielgrzymkę Rodzin Diecezji Bielsko – Żywieckiej do Kalwarii Zebrzydowskiej.

2017-09-20 - Przyjęcie parafianina do Metropolitalnego Seminarium Duchownego

Nasz parafianin Dawid Kubaczka otrzymał od Księdza Biskupa Romana Pindla susceptę – dokument oficjalnie potwierdzający przyjęcie go na studia do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Radujemy się z całą parafią z nowego kleryka i zapewniamy o modlitwie całej parafii by wytrwał na obranej drodze prowadzącej do kapłaństwa.

2017-09-18 - Święto św. Stanisława Kostki

W dniu Święta św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży na Mszę św. o godz. 18.00 sprawowaną przez ks. Adriana przybyła młodzież naszej parafii. Modliliśmy się o pomyślną przyszłość i głęboką wiarę dla naszej młodzieży a na zakończenie każdy z młodych otrzymał indywidualne błogosławieństwo.

2017-09-14 - Msza św. za parafian

Na wzgórzu Trzy Lipki w Starym Bielsku z udziałem naszych parafian odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców naszego miasta.

2017-09-10 - VII Tydzień Wychowania

W naszej Diecezji rozpoczął się VII Tydzień Wychowania.

2017-09-09 - Rozpoczęcie roku formacyjnego w Żywcu

Nasza młodzież pod opieką ks. Adriana uczestniczyła w diecezjalnym rozpoczęciu roku formacyjnego w Żywcu.

2017-09-04 - Nowy rok szkolny i katechetyczny

Mszą św. o godz. 8.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Prosiliśmy o światło i dary Ducha Św. dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów.

2017-09-03 - Msza św. dla dzieci

Po wakacyjnej przerwie wróciliśmy do cotygodniowych Mszy św. dla dzieci a ks. Marek poświecił tornistry i pomoce szkolne dzieciom z klas pierwszych.

2017-09-03 - Nowe stacje drogi krzyżowej

Ksiądz Proboszcz poinformował parafian, że planuje wokół kościoła postawić piękne granitowe stacje drogi krzyżowej. „Wapienicka Kalwaria” będzie dopełnieniem planów i zamiarów naszych dziadków i ojców a także pierwszego proboszcza śp. Ks. Jana Jeżowicza, którzy planowali stacje drogi krzyżowej wokół kościoła.

2017-09-03 - Homilia ks. Józefa Kuca

Homilię podczas Mszy św. głosił ks. Józef Kuc z parafii w Dunajowie i Pomorzanach. Tak jak dwa lata temu poprosił parafian o wsparcie materialne dla swoich parafii na Ukrainie. Parafianie hojnie udzielali pomocy ks. Józefowi i jego parafianom.

2017-09-02 - Modlitwa o łaski na nowy rok formacyjny

W czasie Mszy św. o godz. 18.00 modliliśmy się we wspólnocie wszystkich grup i wspólnot duszpasterskich o potrzebne łaski na nowy rok formacyjny. Po Mszy św. odbyła się wspólnotowa agapa w domu katechetycznym.

2017-08-27 - Praktyka kleryka Wojciecha Nowaka

W naszej parafii praktykę katechetyczną rozpoczął pochodzący z Targanic kleryk Wojciech Nowak.

2017-08-27 - Dzień dziękczynienia za plony i urodzaje

W naszej parafii przeżywaliśmy dzień dziękczynienia za plony i urodzaje. Rolnicy i działkowcy pięknie przystroili świątynię na parafialne dożynki a w czasie Mszy św. o godz. 9.00 przynieśli do ołtarza chleb i inne dary.

2017-08-13 - Czuwanie fatimskie

Przy licznym udziale parafian odbyło się kolejne czuwanie fatimskie. Po raz pierwszy w czasie procesji ze świecami na specjalnym tronie nieśliśmy naszą figurkę Matki Bożej Fatimskiej.

2017-08-08 - Odpust Pocjunkuli ku czci N.M.P. Anielskiej

Odbył się w naszej parafii odpust Pocjunkuli ku czci N.M.P. Anielskiej. Uroczystością przewodniczył i kazania wygłosił o. Rafał – franciszkanin z Cieszyna.

2017-08-06 - Pielgrzymka na Jasną Górę

Z Hałcnowa wyruszyła diecezjalna piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Grupę 7 prowadził nasz wikary ks. Adrian. W pielgrzymce wzięła udział spora grupa parafian.

2017-07-27 - Pielgrzymka

Do Zabawy, Szczepanowa i sanktuarium maryjnego w Okulicy wyruszyła autokarowa pielgrzymka parafian a zwłaszcza członków wspólnoty Okulary Wiary pod opieką ks. Marka Kamińskiego.

2017-07-25 - Dzień poświęcania pojazdów

To także dzień poświęcania pojazdów z racji wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców.

2017-07-25 - Msza św. za solenizantów

To dzień imienin ks. Krzysztofa Kulińskiego i ks. Krzysztofa Adamskiego. Parafianie licznie zgromadzili się na wieczornej Mszy św. aby solenizantów otoczyć swoją wdzięczną modlitwą i złożyć im życzenia imieninowe. Ks. Krzysztofowi Adamskiemu dziękowaliśmy także za jego roczną posługę w naszej parafii.

2017-07-23 - Uroczyste ogłoszenie

Kard. Robert Sarah prefekt watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów Świętych uroczyście ogłosił, że papież Franciszek nadał kościołowi św. Mikołaja w Rychwałdzie, który jest znanym sanktuarium Matki Bożej, Pani Żywieckiej tytuł i godność bazyliki mniejszej.

2017-07-23 - Tornister pełen uśmiechów

Razem z Caritas naszej diecezji rozpoczęliśmy akcję „Tornister pełen uśmiechów”. Zakupiliśmy 50 tornistrów które trafią do parafian by napełnione wróciły do parafii i przez Zespół Charytatywny trafiły do potrzebujących dzieci.

2017-07-03 - Nowa wspólnota Anonimowych Alkoholików

W domu katechetycznym odbyło się pierwsze spotkanie nowej wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Spotkania „U Franciszka” będą się odbywały w każdy poniedziałek o godz. 19.00.

2017-07-02 - Akcja pobierania krwi

W niedzielne przedpołudnie odbyła się w naszej parafii akcja pobierania krwi dla osób chorych i ofiar wypadków.

2017-06-25 - Festyn parafialny

Odbył się kolejny festyn parafialny. Mimo nie najlepszej pogody parafianie dopisali i zabawa się udała. Jak zwykle w programie było szereg występów, zabaw, konkursów i atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz smaczne ciasta, potrawy z grilla i napoje. Wielkim zainteresowanie cieszyła się loteria fantowa i licytacja koszulek z autografem reprezentantów Polski w piłce nożnej Roberta Lewandowskiego i Jakuba Błaszczykowskiego. Do zabawy i tańca przygrywał zespół muzyczny „Kontrast” a festyn prowadził pan Jan Chmiel. O godz. 18.00 wystąpiła kapela góralska „Maliniorze” z Brennej.

2017-06-23 - Pielgrzymka do Barcelony

Ministranci i młodzież oazowa pod opieką ks. Adriana i ks. Krzysztofa udali się na tygodniową pielgrzymkę i wycieczkę do Barcelony.

2017-06-21 - Zakończenie roku szkolnego

To ostatni dzień roku szkolnego i katechetycznego oraz początek wakacji. Mszami św. podziękowaliśmy razem z dziećmi i młodzieżą za otrzymane łaski i polecaliśmy młode pokolenie Bożej Opatrzności na czas wakacji.

2017-06-19 - Msza św. prymicyjna

W tym dniu Mszę św. prymicyjną odprawił w naszej świątyni ks. neoprezbiter Tymoteusz Szydło, syn Pani Premier Beaty Szydło. Ks. Tymoteusz jako kleryk był w naszej parafii na praktyce katechetycznej a teraz przybył do nas aby udzielić nam błogosławieństwa prymicyjnego. Parafianie z radością witali Księdza Prymicjanta i zapewniali w życzeniach o swojej modlitwie.

2017-06-14 - Modlitwa Pańska w Krzyżu - nagroda

Za pracę „Modlitwa Pańska w Krzyżu” rodzinna firma z Bielska-Białej „Sakra – sztuka sakralna” otrzymała jedną z trzech głównych nagród na wystawie SacroExpo 2017 w Kielcach. Istniejąca od 28 lat firma, którą tworzą obecnie nasz parafianin Józef Chorąży oraz Tadeusz, Rafał i Michał Chorąży, otrzymała medal i dyplom z rąk biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego za ażurowy krzyż – specjalną kompozycję liter modlitwy „Ojcze nasz” wpisanych w obręb krzyża.

2017-06-05 - Praktyka ks. Krzysztofa Adamskiego

Ks. Krzysztof Adamski, który był w naszej parafii na rocznej praktyce jako diakon odprawił w naszej świątyni swoją Mszę św. prymicyjną. We Mszy św. uczestniczyli licznie zebrani parafianie a zwłaszcza członkowie grup modlitewnych i duszpasterskich. Uczestniczyli także w naszej modlitwie Rodzice i brat Marcin ks. Krzysztofa a homilię wygłosił ks. Krzysztof Kurnik.

2017-06-04 - Pielgrzymka do Skoczowa

Odbyła się tradycyjne pielgrzymka ku czci św. Jana Sarkandra do Skoczowa. W pielgrzymce uczestniczyło wielu parafian a zwłaszcza rodzice kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii.

2017-06-03 - Czuwanie

O godz. 19.00 odbyło się czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, prowadzone przez Młodzież Oazową i Odnowę w Duchu Świętym.

2017-05-29 - Pielgrzymka dzieci komunijnych

Pod opieką ks. Marka pierwsza grupa dzieci komunijnych wraz z rodzicami udała się na pielgrzymkę dziękczynną do Ludźmierza i Zakopanego.

2017-05-28 - Msza św. prymicyjna

Msze św. prymicyjną w swojej rodzinnej parafii św. Judy Tadeusza w Kozach odprawił ks. Krzysztof Adamski.

2017-05-27 - Święcenia kapłańskie

W naszej diecezji odbyły się święcenia kapłańskie, których w bielskiej katedrze udzielił Ksiądz Biskup Roman Pindel. Wśród nowo wyświęconych był ks. Krzysztof Adamski, który jako diakon przebywał w naszej parafii na rocznym stażu oraz ks. Tymoteusz Szydło, który był w naszej parafii na praktyce katechetycznej.

2017-05-25 - Jubileusz 60 lecia Parafii oraz bierzmowanie

O godz. 17.00 odbyła się Msza św. z okazji Jubileuszu 60 lecia naszej Parafii połączona z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży Gimnazjum nr 15 i Zespołu Szkół Specjalnych. Mszę św. sprawował Ksiądz Biskup Roman Pindel razem z Kapłanami pochodzącymi z naszej parafii, kapłanami którzy w niej pracowali oraz zaproszonymi Księżmi Seniorami. Licznie na tej jubileuszowej eucharystii zgromadzili się także parafianie.

2017-05-23 - Modlitwa za zmarłych duszpasterzy, dobrodziejów i parafian

W ramach Triduum modliliśmy się za zmarłych duszpasterzy, dobrodziejów i parafian. Po Mszy św. wieczornej udaliśmy się na nasz cmentarz by tam zanosić wdzięczną modlitwę do Pana Boga o pokój i szczęście wieczne dla naszych zmarłych.

2017-05-22 - Poświęcenie figurki św. Franciszka z Asyżu

Ks. Paweł Centnar poświęcił figurę św. Franciszka z Asyżu która stanęła między kościołem a cmentarzem. Jest ona wotum naszej wdzięczności za 60 lat istnienia naszej parafii.

2017-05-21 - Jubileusz 60 lecia parafii

Rozpoczęliśmy Triduum duchowe przygotowanie do przeżycia jubileuszu 60 lecia parafii. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Paweł Centnar salezjanin z Krakowa.

2017-05-21 - Koncertem zespołu Kleryków

Koncertem zespołu Kleryków z Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie rozpoczęliśmy obchody jubileuszu 60 lecia erygowania naszej parafii. Koncert zgromadził wielu parafian, którzy byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w koncercie.

2017-05-19 - Podsumowanie wizytacji kanonicznej

W naszej parafii odbyło się podsumowanie wizytacji kanonicznej w dekanacie starobielskim. W podsumowaniu uczestniczył Ksiądz Biskup Ordynariusz Roman Pindel i Księża Pracownicy Kurii oraz wszyscy Kapłani Dekanatu.

2017-05-14 - I Komunia Święta

Druga grupa dzieci klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 32 przystąpiła do I Komunii św.

2017-05-13 - Czuwanie fatimskie

W naszej świątyni odbyło się czuwanie fatimskie pierwsze w tym roku i w 100 lecie objawień fatimskich. Na zakończenie czuwania Ksiądz Proboszcz zawierzył całą parafię Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

2017-05-07 - Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne

Rozpoczęliśmy kolejny 54 Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne.

2017-05-07 - I Komunia Święta

Pierwsza grupa dzieci klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 32 przystąpiła do I Komunii św.

2017-04-30 - Pielgrzymka do Łagiewnik

Wyruszyła z Hałcnowa do Łagiewnik kolejna diecezjalna piesza pielgrzymka. Wzięło w niej udział także wielu parafian pod opieką ks. Adriana i kleryka Krzysztofa.

2017-04-30 - Wczesna Komunia Święta

W naszej parafii odbyła się Wczesna Komunia Święta. Przystąpiło do niej 8 dzieci.

2017-04-29 - Pielgrzymi z Cieszyna

Przybyli do naszej parafii na wypoczynek nocny pielgrzymi z Cieszyna, którzy zdążają do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

2017-04-26 - Msza dziękczynna

Przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli w uroczystej Mszy św. dziękczynnej za 25 lat biskupiej posługi ks. biskupa Tadeusza Rakoczego.

2017-04-23 - Tydzień Miłosierdzia

Przeżywaliśmy Święto Miłosierdzia i rozpoczęliśmy kolejny Tydzień Miłosierdzia. Ofiarami do puszek wspomagaliśmy umęczone wojną rodziny w Syrii.

2017-04-15 - Poświęcenie potraw wielkanocnych

W Wielką Sobotę ks. diakon Krzysztof i nasz kleryk Krzysztof poświęcali potrawy na stół wielkanocny.

2017-04-14 - Adoracja przy Bożym Grobie

Po Ceremoniach Wielkiego Piątku rozpoczęła się adoracja przy Bożym Grobie, który pod okiem p. Marty Liszewskiej i ks. Adriana przygotowała młodzież oazowa.

2017-04-13 - Adoracja przy Ciemnicy

Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się adoracja przy Ciemnicy, którą pod okiem p. Marty Liszewskiej i ks. Adriana przygotowała młodzież oazowa.

2017-04-13 - Podziękowania

Podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej podziękowaliśmy za 12 letnią posługę naszej parafii a zwłaszcza chorym i seniorom naszej parafii naszego nadzwyczajnego szafarze Eucharystii pana Stefana Sala. Ksiądz Proboszcz złożył podziękowanie Panu Stefanowi Sala a przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej wręczyli kwiaty. Ksiądz Proboszcz odczytał także a potem wręczył panu Stefanowi specjalne podziękowanie i błogosławieństwo, które na jego ręce przesłał Ksiądz Biskup Ordynariusz Roman Pindel.

2017-04-08 - Spektakl

W naszej świątyni odbył się piękny spektakl pt. „Jeśli chcesz pójść za Mną…” w wykonaniu naszej młodzieży oazowej.

2017-04-04 - Pielgrzymka do Gidel i Częstochowy

Pod duchową opieką Księdza Proboszcza udaliśmy się na autokarową pielgrzymkę do Gidel i Częstochowy.

2017-03-26 - Róże Żywego Różańca

Ksiądz Proboszcz poświecił nową młodzieżową Różę Żywego Różańca pod wezwaniem błogosławionej Karoliny. Jest to już 29 Róża Żywego Różańca w naszej parafii.

2017-03-25 - Rekolekcje wielkopostne

Rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Grzegorz Kamiński – Misjonarz Świętej Rodziny, któremu pomagał ks. diakon Aleksy.

2017-03-25 - 25 lat Diecezji Bielsko - Żywieckiej

Razem z całą Diecezją Bielsko – Żywiecką dziękowaliśmy za 25 lat jej istnienia.

2017-03-10 - Rekolekcje w Zakopanem

Ks. Adrian z Młodzieżą Oazową przeżywał wspólnotowe rekolekcje w Zakopanem. 

2017-03-05 - Ofiary dla Hospicjum Jana Pawła II

Ofiarami składanymi po Mszy św. kolejny raz przyszliśmy z pomocą Salwatoriańskiemu Hospicjum św. Jana Pawła II w Bielsku – Białej. Nasi Parafianie jak zwykle okazali swoją wielką życzliwość i swoje wielkie dobre serce.

2017-03-01 - Wielki Post

Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post.

2017-02-25 - Kleryk Krzysztof Kruczek zostaje akolitą

Nasz kleryk Krzysztof Kruczek otrzymał z rąk Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – Metropolity Krakowskiego posługę akolitatu.

2017-02-13 - Mszy św. w intencji Koła Gospodyń Wiejskich

Podczas wieczornej Mszy św. modliliśmy się w intencji Koła Gospodyń Wiejskich w Wapienicy z okazji jubileuszu 70 lecia istnienia tej organizacji.

2017-02-12 - Kiermasz ciast

W naszej parafii odbył się karnawałowy kiermasz ciast z którego dochód przeznaczyliśmy na pomoc misjonarzowi pochodzącemu z Rudzicy ks. Ludwikowi Wawrzeczko, który pracuje na Madagaskarze. Kiermasz był bardzo udany bowiem na pomoc parafia ofiarowała 8 tys. zł.

2017-01-31 - Jubileusz 30 lecia kapłaństwa

Ks. proboszcz przeżywał jubileusz 30 lecia kapłaństwa.

2017-01-30 - Spotkanie opłatkowe

Odbyło się spotkanie opłatkowe Zespołu Charytatywnego na którym zgromadzili się członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

2017-01-29 - Koncert kolęd

W naszej świątyni odbył się koncert kolęd w wykonaniu znanej piosenkarki Eleni. Był to piękny i niezapomniany wieczór, który przerodził się we wspólne kolędowanie i adorację Bożej Dzieciny.

2017-01-28 - Figurka Dzieciątka Jezus

Ubogaceni duchowo i szczęśliwi powrócili pielgrzymi z Ziemi Świętej. Ofiarowali parafii figurkę Dzieciątka Jezus, która jest swoistą relikwią.

2017-01-25 - Spotkanie opłatkowe

Odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty parafialnej „Okulary Wiary”.

2017-01-24 - Spotkanie opłatkowe

Odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Przyjaciół Radia Maryja.

2017-01-21 - Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Z naszej parafii pod duchową opieką ks. Adriana wyruszyła pielgrzymka do Ziemi Świętej.

2017-01-15 - Występ kapeli folkowej

W naszej świątyni wystąpiła kapela folkowa działająca przy Domu Kultury w Wapienicy.

2017-01-14 - Spotkania opłatkowe Róż Żywego Różańca

Odbyły się już tradycyjne spotkania opłatkowe Róż Żywego Różańca.

2017-01-11 - Spotkanie opłatkowe

Odbyło się spotkanie opłatkowe Odnowy w Duchu Świętym.

2017-01-06 - Jasełka

Wspólnota Dzieci Maryi w domu katechetycznym wystawiła piękne Jasełka.

2017-01-06 - Orszak Trzech Króli

W Bielsku – Białej przeszedł już tradycyjny Orszak Trzech Króli.

2017-01-01 - Nowy Rok

Mszą św. o północy sprawowaną przez ks. Adriana przywitaliśmy w naszej parafii Nowy 2017 Rok Pański.

2016

2016-12-31 - Zakończenie 2016 roku i statystyka

Mszą św. o godz. 17.00 zakończyliśmy Stary 2016 Rok Pański. Ksiądz Proboszcz dokonał podsumowania tego roku i przedstawił statystykę duszpasterską. 

 

 

Lp.

Treść

2016

2015

Różnica

1.

Chrzty ogółem

83

93

-10

 

- z małżeństw sakramentalnych

42

62

-20

 

- z małżeństw cywilnych

12

13

-1

 

- nieślubne

29

18

11

2.

I Komunia Św.

10

117

-107

 

w tym Wczesna Komunia Św.

0

15

 

3.

Małżeństwa ogółem

27

35

-8

 

w tym małżeństwa mieszane

1

2

-1

4.

Pogrzeby ogółem

77

71

6

 

niekościelne

2

0

2

5.

Zaopatrzenie chorych

635

485

150

 

w tym sakrament namaszczenia

267

135

132

6.

Liczba Komunii Św. ogółem

146000 

144800 

 

7.

Bierzmowanie

84

86

-2

 

 

 

2016-12-28 - Msza św. z błogosławieństwem dzieci

O godz. 9.00 odbyła się Msza św. z uroczystym błogosławieństwem dzieci z okazji Święta Św. Młodzianków.

2016-12-27 - Święto św. Jana

W święto św. Jana Apostoła już tradycyjnie święciliśmy wino.

2016-12-24 - Uroczystość Bożego Narodzenia

Pasterką o godz. 22.00 w kaplicy św. O. Pio a o 24.00 w świątyni parafialnej rozpoczęliśmy świętowanie Uroczystości Bożego narodzenia.

2016-12-11 - Nowi ministranci i lektorzy

Ksiądz Adrian włączył do służby liturgicznej nowych ministrantów i lektorów.

2016-12-08 - Spotkanie modlitewne

O godz. 12.00 rozpoczęło się spotkanie modlitewne tzw. „Godzina łaski”.

2016-12-03 - Spotkanie z Mikołajem

Dzieci naszej parafii spotkały się ze św. Mikołajem. Radości a nawet szczęścia jak zwykle było wiele.

2016-11-28 - Rozpoczęliśmy Roraty 2016

Rozpoczęliśmy Roraty 2016 poświęcone w tym roku naszej Diecezji, która przygotowuje się do jubileuszu 25 rocznicy powstania.

2016-11-26 - Jubileusz 60 lecia naszego chóru

Z okazji jubileuszu 60 lecia naszego chóru odbył się okolicznościowy koncert w wykonaniu naszych chórzystów a potem Msza św. w intencji żywych i zmarłych chórzystów a po Mszy św. spotkanie byłych i obecnych Chórzystów w domu katechetycznym.

2016-11-20 - Występ zespołu 'Proboszczowie'

Z okazji 5 rocznicy konsekracji naszego kościoła odbył się piękny koncert w wykonaniu znanego i popularnego zespołu „Proboszczowie”. Parafianie licznie wzięli udział w koncercie, który bardzo im się podobał.

2016-11-19 - 5 rocznica konsekracji naszej świątyni

Przeżywaliśmy 5 rocznicę konsekracji naszej świątyni. Z tej okazji odbyła się całodzienna Adoaracja Najświętszego Sakramentu.

2016-11-11 - Msza św. o pomyślną przyszłość Naszej Ojczyzny

O godz. 9.00 odbyła się uroczysta Msza św. o pomyślną przyszłość Naszej Ojczyzny. Mszy św. przewodniczył i homilę wygłosił Ksiądz Proboszcz. Parafialnie licznie zgromadzili się na tej Mszy św. dając świadectwo prawdziwewgo patriotyzmu.

2016-10-27 - Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Odbyło się zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

2016-10-23 - Ofiary dla Hospicjum Jana Pawła II

Kolejny raz nasi parafianie składali ofiary na wsparcie Stacjonarnego Salwatoriańskiego Hospicjum im. Św. Jana Pawła II w Bielsku – Białej a kazania w tym dniu głosił u nas ks. Piotr Schora budowniczy i opiekun tego Hospicjum.

2016-10-23 - Niedziela misyjna

Przeżywaliśmy niedzielę misyjną.

2016-10-19 - Powrót z pielgrzymki

Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, późną nocą bezpiecznie dotarliśmy do naszej parafii i naszych rodzin kończąc nasze pielgrzymowanie. Pielgrzykę do Italii należy uznać za bardzo udaną. Na jej zakończenie podjęte zostały ambitne plany zorganizowanie podczas ferii zimowych pielgrzymki do Ziemi Świętej.

2016-10-18 - Rocznica powstania Koła Radia Maryja

Kolejna rocznica powstania Koła Radia Maryja w naszej parafii.

2016-10-16 - XXXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Rozpoczął się w Bielsku – Białej kolejny XXXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

2016-10-15 - Modlitwa w Częstochowie

Parafiane uczestniczyli w Częstochowie w Wielkiej Modlitwie Pokutnej Naszego Narodu.

2016-10-15 - Dzień Dziecka Utraconego

Przeżywaliśmy Dzień Dziecka Utraconego.

2016-10-14 - Różańce dla dzieci

Dzieci przygotowujace się do I Komunii św. otrzymały poświęcone różańce.

2016-10-10 - Pielgrzymka

O godz. 5.00 wyruszyliśmy na autokarową pielgrzymkę do Włoch. W pielgrzymce uczestniczyło 60 osób pod opieką ks. proboszcza Jerzego Matoga i pilota oraz przewodnika p. Toamsza Szostak. W Austrii zatrzymaliśmy się u naszego radaka ks. Andrzeja Strońskiego. Podczas pielgrzymki zwiedzaliśmy Wenecję, Asyż, Loretto, Lanciano, Manopello, San Giovanni Rotondo, Mote San Angelo, Sorento, Rzym. Florencję i Padwę. Największym przeżyciem dla nas był udział we Mszy św. kanonizacyjnej sprawowanej przez Ojca Świetego Franciszka podczas której Ksiadz Proboszcz mógł brać udział w koncelebrze z Papieżem. Nie mniejszym przeżyciem była Msza św. sprawowana dla pielgrzymów przez Ksiedza Proboszcza przy grobie Św. Jana Pawła II.

2016-10-09 - Uroczystość Odpustowa

Przeżywaliśmy uroczystość odpustową w naszej parafii ku czci św. Franciszka z Asyżu. Słowo Boże głosił i sumę pdpustową odprawił ks. dr Piotr Kroczek.

2016-10-07 - Ks. dr Marek Studenski przewodniczy w modlitwie

W Święto M.B. Różańcowej ks dr Marek Studenski przewodniczył modlitwie różańcowej i Mszy św. dla Róż Żywego Różańca w naszej parafii.

2016-10-04 - Uroczystość św. Franciszka z Asyżu

W uroczystość św. Franciszka z Asyżu w naszej świątyni zgromadziły się wspólnoty Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z naszej diecezji. Kazanie wygłosił o. Boguchwał – franciszkanin z Górek Wielkich.

2016-10-01 - Modlitwa i procesja ulicami miasta

Wspólnota Dzieci Maryi z ks. diakonem Krzysztofem uczestniczyła w modlitwie i procesji maryjnej ulicami Bielska – Białej.

2016-09-25 - XV Tydzień z Ewangelią

Rozpoczął się w naszej diecezji XV Tydzień z Ewangelią.

2016-09-24 - Poświęcenie Stacjonarnego Hospicjum Salwatoriańskiego im. Św. Jana Pawła II

Ks. proboszcz Jerzy Matoga uczestniczył w pięknej uroczystości otwarcia i poświęcenia Stacjonarnego Hospicjum Salwatoriańskiego im. Św. Jana Pawła II. Ksiądz Proboszcz otrzymał podziękowanie za pomoc parafii dla tej tak potrzebnej w naszym mieście placówki. Same ofiary składane na to Hospicjum przez parafian przekroczyły 110 tys. zł.

2016-09-24 - Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

Odbyła się tradycyjna nasza pielgrzymka na rozpoczęcie roku formacyjnego do Kalwarii Zebrzydowskiej. Z parafii wyjechały dwa autokary na którymi opiekę podjęli ks. Krzysztof Kuliński i ks. diakon Krzysztof Adamski.

2016-09-14 - Msza św. w intencji mieszkańców

Odbyła się tradycyjne Msza św. w intencji mieszkańców Bielska – Białej na Trzech Lipkach w Starym Bielsku. Naszą parafię reprezentował ks. Adrian Mętel oraz liczni parafianie.

2016-09-11 - Ofiary dla ofiar

Po Mszach św. składaliśmy dobrowolne ofiary na pomoc ofiarom dotkniętym kataklizmem trzęsienia ziemi we Włoszech.

2016-09-10 - Dzień Wspólnoty w Żywcu

Dzieci i młodzież pod opieką ks. Adriana i ks. diakona Krzysztofa uczestniczyły w diecezjalnym Dniu Wspólnoty dla dzieci i młodzieży w Żywcu.

2016-09-03 - Nowy rok formacyjny

Uroczystą Mszą św. rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny w naszej parafii. Po Mszy św. już tradycyjnie w domu katechetycznym zgromadziliśmy się na wspólnej agapie.

2016-08-28 - Za całość posługi duszpasterskiej w kaplicy św. Ojca Pio odpowiadają duszpasterze parafii

Od tego dnia za całość posługi duszpasterskiej w kaplicy św. Ojca Pio odpowiadają duszpasterze parafii. Cieszymy się że nareszcie nastąpiła jedność w parafii i znów stanowimy jedną rodzinę i wspólnotę.

2016-08-28 - Podziękowanie Panu Bogu za plony

Dziękowaliśmy Panu Bogu za plony i urodzaje a rolnikom za trud pracy na roli. Rolnicy jak zwykle pięknie przyozdobili ołtarz.

2016-08-27 - Nowi księża

Posługę duszpasterską w naszej parafii rozpoczeli nowi księża – ks. Adrian Mętel, neoprezbiter pochodzący z Koszarawy, ks. Krzysztof Kuliński pochodzący z Łękawicy i ks. diakon Krzysztof Adamski pochodzący z Kóz.

2016-08-24 - Msza św. dziękczynna

Odbyła się uroczysta Msza św. podczas której dziękowaliśmy panu Bogu za łaski nam udzilone przez posługę ks. Mateusza Wojtusiaka, ks. Piotra Niemczyka i ks. Przemysława Gorzołka, którzy już w sobotę rozpoczną posługę duszpasterską w nowych parafiach.

2016-08-08 - Tornister pełen uśmiechów

Rozpoczęliśmy piekną akcję charytatywną „Tornister pełen uśmiechu”. Dzięki dobroci serca parafian zostało napełnionych i wręczonych dzieciom potrzebującym ponad 50 tornistrów.

2016-08-07 - Odpust Porcjunkuli

W naszej parafii przeżywliśmy odpust Porcjunkuli. Kazania wygłosił ojciec Abraham faranciszkanin z Cieszyna.

2016-07-31 - Zakończenie ŚDM

Na Campus Misericordiae Ojciec Świety przewodniczył Mszy św. dla młodzieży na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. Po południu z powodu padającego deszczu odbyła się skromna ceremonia pożegnania Ojca Świetego Franciszka, który udał się w drogę powrotną do Watykanu.

2016-07-30 - Modlitwa Ojca Świętego w Łagiewnikach

Ojciec Święty modlił się z osobami duchownymi w Santuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Wieczorem odbyło się czuwanie modlitewne z młodzieżą całego świata.

2016-07-29 - Papież z modlitwą w Auschwitz i Birkenau

Papież Franciszek przył do naszej diecezji by modlić się w obozach zagłady Auschwitz i Birkenau.

2016-07-28 - Papież na Jasnej Górze

Papież Franciszek przewodniczył na Jasnej Górze uroczystej Mszy św. na 1050 lecie Chrztu Polski.

2016-07-27 - Przybycie papieża Franciszka do Polski

Do naszej Ojczyzny przybył papież Franciszek by przewodniczyć Światowym Dniom Młodzieży.

2016-07-24 - Msza św. z młodzieżą z Francji

O godz. 9.00 odbyła się uroczysta Msza św. z młodzieżą z Francji która już jutro wyruszy na spotkanie Światowych Dni Młodzieży do Krakowa.

2016-07-23 - Zawody lekkoatletyczne i mecz w piłce nożnej

Na stadionie odbyły się zawody lekkoatletyczne i mecz w piłce nożnej Polska – Francja. Polskę reprezentowała młodzież naszej parafii.

2016-07-20 - Przybycie młodzieży z Francji na ŚDM

Do naszej parafii przybyła ponad dwustuosobowa grupa młodzieży z Francji by uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. Młodzież została przyjęta w gościnę do rodzin naszej parafii a także mieszkali w Gimnazjum i Harcówce. Codzinnie spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego.

2016-07-10 - Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Częstochowie

Członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja wzięli udział w ogólnopolskim spotkaniu Rodziny Radia Maryja w Częstochowie.

2016-07-03 - Skcja krwiodawstwa

W naszej parafii odbyła się akcja krwiodawstwa. Parafianie oddawali dar krwi który może być tak potrzebny podczas wakacji i podczas Światowych Dni Młodzieży. 

2016-07-02 - Sanktuarium Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie

Sanktuarium Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie zostało przez Ojca Świętego Franciszka podniesione do rangii Bazyliki Mniejszej. To pierwsza bazylika w naszej diecezji. W uroczystości wzięli udział nasi duszpasterze i parafianie.

2016-06-24 - Początek wakacji

Rozpoczęliśmy czas wakacji i zasłużonych urlopów.

2016-06-24 - Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Podczas Mszy św. podziękowaliśmy Panu Bogu za łaski udzielane dzieciom i młodzieży a także ich rodzicom, nauczycielom i katechetom podczas roku szkolnego 2015/2016.

2016-06-22 - Zmiany Księdza Biskupa Ordynariusza

Dowiedzieliśmy się że Ksiądz Biskup Ordynariusz zdecydował że ks. Mateusz Wojtusiak z końcem sierpnia przejdzie do parafii Narodzenia N.M.P. w Żywcu a ks. Piotr Niemczyk do parafii Opatrznosci Bożej w Bielsku – Białej. Do naszej parafii przybędzie ks. Adrian Mętel – neoprezbiter z Koszarawy oraz ks. Krzysztof Kuliński z parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Cieszynie.

2016-06-20 - Wycieczka do Zakopanego

Ministranci i Dzieci Maryi pod opieką ks. Przemka i Mateusza pojechali na trzydniową wycieczkę do Zakopanego.

2016-06-18 - Festyn parafialny

Przy pięknej pogodzie i licznym udziale parafian odbył się kolejny nasz festyn parafialny. Zabawę rozpoczęliśmy o godz. 15.00. Parafianie jak zwykle dopisali przygotowując wiele fantów na loterię, przynieśli dużo ciasta oraz przygotowali posiłki z grilla.

2016-06-17 - Msza św. dla Delegatów Walnego Zgromadzenia Członków NSZZ Solidarność

Ksiądz Proboszcz o godz. 8.00 odprawił uroczystą Mszę św. dla Delegatów Walnego Zgromadzenia Członków NSZZ Solidarność Regionu Podbeskidzie. W świątyni zgromadzili się licznie Delegaci Solidarności. Na uroczystość przybył także pan wiceminister Stanisław Szwed.

2016-06-13 - Koncert organowy w wykonaniu Jerzego Kukli

W naszej świątyni odbył się koncert organowy w wykonaniu pana Jerzego Kukli podczas którego wystąpił także chór Ave Soll. Koncert organizował Rada Osiedla Wapienica.

2016-06-05 - Pielgrzymka do Skoczowa

Odbyła się coroczna pielgrzymka naszej diecezji do Skoczowa, gdzie urodził się i został ochrzczony św. Jan Sarkander. W pielgrzymce licznie uczestniczyli także nas parafianie, którzy też reprezentowali nasz dekanat w procesji darów ofiarnych, składając dar materialny naszego dekanatu.

2016-06-02 - Ciąg dalszy peregrynacji

Dalszy czas peregrynacji w naszej parafii. O godz. 8.00 czas swojej modlitwy miały dzieci. O 10.30 Mszę św. dla chorych i seniorów parafii celebrował ks. Roman Kanafek – kustosz Obrazu i Relikwii. Podczas tej Mszy św. 155 osób zostało umocnionych Sakramentem Namaszczenia Chorych. O godz. 15.00 odrawiliśmy Godzinę Miłosierdzia a po niej Ksiądz Proboszcz i Duszpasterze Parafialni sprawowali Eucharsytię na zakończenie czasu Peregryncji i pożegnania Obrazu i Relikwii. Na koniec Mszy św. Ksiądz Proboszcz zawierzył całą parafię Miłosierdziu Bożemu a także podziekował Wszystkim za trud związany z przygotowaniem i przeżyciem Peregrynacji. Około 16.40 Obraz i Relikwie w towarzystwie Księdza Proboszcza i przy eskorcie Policji odjachał do parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka na Osiedlu Karpackim.

2016-06-01 - Dzień peregrynacji

O godz. 16.30 było nabożeństwo oczekiwania. O godz. 17.00 przywitaliśmy Obraz i Relikwie który w honorowej eskorcie Policji i Starzy Pożarnej przybył z parafii N.M.Królowej Polski w Pogórzu. Obraz i Relikwie przywiózł ks. Roman Kanafek – kustosz tego Obrazu oraz ks. Ignacy Czader – proboszcz parafii w Pogórzu i dziekan skoczowski. Po uroczystym przywitaniu rozpoczęła się Msza św. z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Biskup Roman Pindel a uczestniczyli w niej także Kapłani Dekanatu oraz Duszpasterze Parafialni. W tej ceremonii licznie uczestniczyli także parafianie,którzy mocno się zmobilizowali i pieknie także przystroili trasę przejazdu samochodu kaplicy a także okna swoich domów i mieszkań. W tym samym dniu o 21.00 odbyła się Msza św. prymicyjna ks. Przemysława Gorzołka w naszej parafii. Na te Mszę św. przybyli Kapłani Rodacy oraz Kapłani którzy w naszej parafii pracowali. Cieszyła także liczna obecność parafian. Piękną homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. Tomasz Wala. Dzień zakończyliśmy Mszą św. za zmarłych budowniczych, dobrodziejów i naszych parafian. Mszę św. sprawował Ksiądz Proboszcz. Parafianie również licznie zgromadzili się aby modlić się za swoich zmarłyych. Nocne czuwanie gromadziło na modlitwie spore grono parafian a modlitwom przewodniczyli członkowie naszych wspólnot i grup apostolskich i modlitewnych.

2016-05-29 - Triduum

Rozpoczęliśmy Triduum przygotowania do przyjęcia w naszej parafii wizerunku Jezusa Miłosiernego oraz Relikwii św. S. Faustyny i św. Jana Pawła II w ramach peregrynacji w naszej diecezji. Triduum prowadził ks. Kazimeirz Zdziebko – Oblat Maryi Niepokalanej.

2016-05-29 - Mszy św. Prymicyjna ks. Przemysława

Wielu parafian uczestniczyło we Mszy św. Prymicyjnej ks. Przemysława, która odbyła się w kościele Jezusa Dobrego Pasterza w Istebnej.

2016-05-28 - Święcenia kapłańskie

W katedrze św. Mikołaja w Bielsku – Białej Ksiądz Biskup Roman Pindel udzilił świeceń kapłańskich diakonom naszej diecezji wśród których był diakon Przemysław Gorzołka, który przez ostatni rok posługiwał w naszej parafii.

2016-05-26 - Boże Ciało

Przy pięknej pogodzie i licznym udziale parafian odbyła się procesja Bożego Ciała.

2016-05-21 - Pielgrzymka na Jasną Górę

Członkowie Wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym udali się na coroczną pielgrzymkę tych Wspólnot na Jasną Górę.

2016-05-18 - Konsekracja sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II

Członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja uczestniczyli w konsekracji sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

2016-05-15 - I Komunia Święta

Odbyła się I Komunia dzieci z Akademii Żaków. Mszę św. celebrował ks. Marek Kamiński a homilię wygłosił ks. Mateusz Wojtusiak.

2016-05-15 - Ofiara dla ludności Ekwadoru

Zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka swoimi ofiarami przyszliśmy z pomocą dotkniętej kataklizmem trzęsienia ziemi ludności Ekwadoru.

2016-05-13 - Czuwanie fatimskie

Przeżyliśmy pierwsze w tym roku czuwanie fatimskie.

2016-05-08 - Występ Zespołu Bielsko

Podczas Mszy św. wystąpił w naszej świątyni „Zespół Bielsko”.

2016-05-08 - Posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

O godz. 19.00 odbyło się pierwsze posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Nowo wybrani Radni złożyli uroczystą przysiegę i odebrali od Ksiedza Proboszcza dekrety potwierdzające wybór na nową pięcioletnią kadencję. 

2016-04-30 - Piesza pielgrzymka do Łagiewnik

Z Hałcnowa wyruszyła diecezjalna piesza pielgrzymka do Łagiewnik. Wśród pielgrzymów jest grupka naszych parafian pod opieką ks. Piotra.

2016-04-29 - Pielgrzymi z Cieszyna

Przybyła do nas pielgrzymka z Cieszyna. Pielgrzymi zatrzymali się w naszej parafii na nocleg w swojej drodze do Łagiewnik.

2016-04-16 - Dzień Wieczystej Adoracji

Przeżywaliśmy w naszej parafii dzień Wieczystej Adoracji. Parafianie licznie gromadzili się na modlitwie w sowjej świątyni.

2016-04-08 - Wyjazd do Łagiewnik

Do Łagiewnik na swoje dni skupienia pojechała wspólnopta Oazy Rodzin pod opieką swojego moderatora ks. Mateusza.

2016-04-08 - Pielgrzymka na Litwę

Z naszej parafii wyruszyła kilkudniowa autokarowa pielgrzymka na Litwę pod opieką Ks. Proboszcza. Nawiedziliśmy Sokółkę, Wilno z Ostrą Bramą, Kowono, Troki, Szawle, Gietrzwałd, Świętą Lipkę a także Warszawę z grobem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

2016-04-04 - Dzień Świętości Życia

Razem z Uroczystością Zwiastowania Pańskiego przeżywaliśmy Dzień Świętości Życia. Wielu parafian podjęło Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

2016-03-24 - 2016-03-26 - Święte Triduum

Przeżywaliśmy Święte Triduum. Młodzież pod opieką ks. Piotra przygotowała Ciemnicę i Boży Grób.

2016-03-18 - Droga krzyżowa ulicami miasta

Po raz pierwszy w historii parafii i miasta odbyła się droga krzyżowa ulicami miasta Bielsko – Biała prowadząca od kościoła św. Stanisława w Starym Bielsku do kościoła św. Franciszka z Asyżu w Wapienicy. Trasa licząca prawie 6 kilometrów prowadziła ulicami: Zapłocie Małe, Sobieskiego, Regera, Ludową, Gagarina, Dworcową i Międzyrzecką do kościoła. W Drodze Krzyżowej uczestniczyło wielu wiernych a szczególnie parafianie z Wapienicy i Starego Bielska a wśród nich pan poseł i wiceminister Stanisław Szwed oraz Radni Rady Miasta Bielsko - Biała. Modlitwie przewodniczył ks. biskup Piotr Greger.

2016-03-17 - Pielgrzymka do Leśniowa, Świętej Anny i Częstochowy

Pod przewodnictwem ks. Marka odbyła się parafialna pielgrzymka do Leśniowa, Świętej Anny i Częstochowy.

2016-03-13 - Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W naszej parafii po wszystkich Mszach św. odbywały się po raz pierwszy w historii wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Parafinie wybierali spośród następujących kandydatów:

 • Ficoń Marta – ul. Lajkonika 9/11
 • Gliwicka Ewa – ul. Kminkowa 26
 • Góra Sławomir – ul. Agawy 5
 • Grochalski Zbigniew – ul. Handlowa 19
 • Grzesiowski Dawid – ul. Marzanny 14a
 • Habdas Paweł – ul. Potok 74
 • Jagosz Antoni – ul. Potok 15
 • Janicki Mateusz – ul. Słomiana 34a
 • Juraszek Michał – ul. Błatnia 7
 • Kubaczka Dawid – ul. Ludowa 13
 • Kuś Tomasz – ul. Biwakowa 5
 • Liszka Andrzej – ul. Międzyrzecka 27
 • Piwowar Bogumiła – ul. Słodka 12
 • Suława Alina – ul. Jaworzańska 59
 • Wolak Wiesław – ul. Nowiny 13

2016-03-11 - Odkrycie przy odnowieniu baldachimu

Podczas prac związanych z odnowieniem baldachimu dokonano ciekawego odkrycia historycznego. Na ramie baldachimu zauważyliśmy czytelną pieczęć mówiącą, że baldachim wykonano w Warsztacie Stolarskim Meblowo – Budowlanym nie żyjącego już pana Józefa Brandysa mieszkającego przy ul. J. Robotniczej 13.

2016-03-06 - Błogosławieństwo nowej Róży Żywego Różańca

Podczas Mszy św. o godz. 9.00 Ksiądz Proboszcz pobłogosławił nową 27 Różę Żywego Różańca, która rozpoczęła regularną modlitwę różańcową w naszej parafii. Patronem dla tej Róży obrano św. Franciszka z Asyżu.

2016-03-05 - Wielkopostne rekolekcje

Wieczorną Mszą św. rozpoczęliśmy wielkopostne rekolekcje, które prowadził O. Franciszek Żok – Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Rekolekcje trwały do czwartku i były udane a parafianie licznie w nich uczestniczyli.

 

2016-02-21 - 2016-02-23 - Wyjazd do Istebnej

Ministranci pod opieką ks. diakona Przemysława gościli w Istebnej, by trochę wspólnie wypocząć podczas ferii zimowych.

2016-02-20 - Kleryk Krzysztof Kruczek otrzymuje strój oraz przyjmuje posługę lektoratu

W Wyższym Seminarium Metropolitalnym w Krakowsie nasz kleryk Krzysztof Kruczek otrzymał strój duchowny oraz przyjął posługę lektoratu.

2016-02-14 - Przedstawienie

W ramach kazania pasyjnego, które w tym roku będzie głosił ks. diakon Przemysław Gorzołka odbyło się przedstawienie pt. „Kim jesteś”.

2016-02-14 - Kazanie głoszone przez Misjonarza Świętej Rodziny

Kazanie głosił w naszej parafii ojciec Bogdan Kulik – Misjonarz Świętej Rodziny z Górki Klasztornej, który przybliżał nam ideę Apostolstwa Dobrej Śmierci. W tym dniu do tej wspólnoty modlitewnej przystąpiło ponad 200 osób z naszej parafii.

2016-01-31 - Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Przy licznym udziale parafian odbył się w naszej świątyni koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

2016-01-31 - Kiermasz ciast

Odbył się karnawałowy kiermasz ciast z którego całkowity dochód przeznaczony został na pomoc misjonarce Oli pochodzącej z Bielska – Białej a pracującej w Gwatemali. Akcja przyniosła nadspodziewany skutek gdyż parafianie złożyli ofiarę 6085 zł.

2016-01-24 - Występ Folkowej Kapeli

Podczas Mszy św. o godz. 12.00 i po Mszy św. wystąpiła Folkowa Kapela działająca przy Domu Kultury w Wapienicy.

2016-01-21 - Spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Odbyło się spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Było to zarazem ostatnie spotkanie Rady w obecnym składzie, gdyż Ksiądz Biskup Roman Pindel z dniem 1 stycznia rozwiązał wszystkie Rady Duszpasterskie w diecezji i zobowiązał proboszczów do powołania nowych Rad według nowego Statutu Parafialnych Rad Duszpasterskich dla diecezji Bielsko - Żywieckiej.

2016-01-11 - Spotkanie opłatkowe Zespołu Charytatywnego

Odbyło się spotkanie opłatkowe Zespołu Charytatywnego.

2016-01-10 - Drugie spotkanie opłatkowe

Drugie spotkanie opłatkowe Róż Żywego Różańca.

2016-01-10 - Występ górskiej kapeli

Liturgię niedzielnej Mszy św. upiększył występ góralskiej kapeli „GRAPA”.

2016-01-09 - Spotkanie opłatkowe

Pierwsze spotkanie opłatkowe Róż Żywego Różańca.

2016-01-01 - Początek Nowego roku

Udziałem we Mszy św. rozpoczynamy Nowy 2016 Rok Pański.

2015

2015-12-31 - Podsumowania życia parafii w 2015 roku

 O godz. 16.30 odbyła się uroczysta Msza św. na zakończenie 2015 roku. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Proboszcz, który też wygłosił okolicznościową homilię podczas której podał statystykę duszpasterską za 2015 rok oraz podziękował Parafianom za współpracę i pomoc. Wspólnie za wszelkie otrzymane od Pana Boga łaski podziękowaliśmy śpiewając Te Deum laudamus.

 

 

 

STATYSTYKA ZA ROK 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Treść

2015

2014

Różnica

1.

Chrzty ogółem

93

97

-4

 

- z małżeństw sakramentalnych

62

55

7

 

- z małżeństw cywilnych

13

16

-3

 

- nieślubne

18

26

-8

2.

I Komunia Św.

117

90

27

 

w tym Wczesna Komunia Św.

15

11

4

3.

Małżeństwa ogółem

35

29

6

 

w tym małżeństwa mieszane

2

0

2

4.

Pogrzeby ogółem

71

81

-10

 

niekościelne

0

1

 

5.

Zaopatrzenie chorych

485

460

25

 

w tym sakrament namaszczenia

135

138

-3

 

Komunie św. zaniesione przez nadzwyczajnych szafarzy do chorych

815

617

198

6.

Liczba Komunii Św. ogółem

144800 

142000 

2800 

7.

Bierzmowanie

86

70

16

8.

Wstąpienia

 

 

 

 

- do Seminarium Duchownego

0

0

0

 

- do Zakonu

0

0

0

 

 

 

 

 

2015-12-28 - Wspomnienie Św. Młodzianków

 Liczne grono dzieci i ich rodziców zgromadziło się na Mszy św. o godz. 9.00 z okazji wspomnienia Świętych Młodzianków. Po Mszy św. dzieci otrzymały specjalne błogosławieństwo.

2015-12-25 - Uroczysta Msza św. Pasterka

 Uroczystą koncelebrowaną pasterką rozpoczęliśmy przeżywanie Uroczystości Bożego Narodzenia. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Jerzy Matoga.

2015-12-08 - Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia pod hasłem Miłosierni jak Ojciec

W Uroczystość Niepokalengo Poczęcia N.M.P. w całym Kościele rozpoczął się ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”.

2015-12-05 - Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem

Odbyło się spotkanie dzieci naszej parafii ze św. Mikołajem. Prawie 160 zostało obdarowanych paczkami przygotowanymi przez Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej dzięki ofiarności wielu dobrodziejów.

2015-11-30 - Roraty

Rozpoczęliśmy kolejne roraty. Dzieci będą gromadzić się na adwentowym czuwaniu od poniedziałku do piątku o godz. 16.30 a młodzież i dorośli w soboty o godz. 7.00.

2015-11-29 - Jubileusz 1050 Rocznicy Chrztu Polski

Podczas Mszy św. ceremonią zapalenia jubileuszowej świecy i odnowieniem przymierza chrztu św. rozpoczęliśmy obchody Jubileuszu 1050 Rocznicy Chrztu Polski.

2015-11-19 - Całodzienna Adoracja najświętszego Sakramentu

W naszej parafii odbyła się całodzienna Adoracja najświętszego Sakramentu.

2015-11-15 - Koncert w wykonaniu Eleni i jej Zespołu

Z okazji 4 rocznicy konsekracji naszej świątyni odbył się piękny koncert w wykonaniu Eleni i jej Zespołu. Na koncert przybyli zaproszeni goście z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Lubomirem Zawieruchą na czele oraz wielu parafian.

2015-10-18 - Kazania podczas Mszy św. głosił ks. Józef Kuc z Dunajowa na Ukrainie

Kazania podczas Mszy św. głosił ks. Józef Kuc z Dunajowa na Ukrainie. W sobotni wieczór spotkał się z parafianami, którzy pochodzą czy mają swoich krewnych w okolicach Lwowa na Ukrainie.

 

2015-10-15 - Pielgrzymka parafian do Szczepanowa i Zabawy

 Pod opieką ks. Marka odbyła się pielgrzymka parafian do Szczepanowa i Zabawy.

2015-10-07 - Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej a zarazem w święto patronalne Róż Żywego Różańca modlitwie różańcowej i Mszy św. przewodniczył wikariusz generalny naszej dicezji ks. dr Marek Studenski. On też dla czcicieli Różańcowej Pani wygłosił piekne kazanie.

2015-10-04 - Uroczystość odpustową ku czci św. Franciszka z Asyżu.

Przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Franciszka z Asyżu. Kazania głosił i sumie przewodniczył nasz rodak ks. Ireneusz Kurkowski. Po raz pierwszy w naszej parafii w czasie Mszy św. o godz. 10.30 śpiewała kapela folkowa z Domu Kultury w Wapienicy. 

2015-10-03 - Spotkanie Członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Bielskiego

W naszej parafii odbyło się spotkanie Członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Bielskiego. Mszy św. przewodniczył franciszkanin z Górek Wielkich ojciec Janusz opiekun tych Wspólnot.

2015-09-30 - Ostatni dzień spotkań w ramach Tygodnia z Ewangelią

Ostatni dzień spotkań w ramach Tygodnia z Ewangelią to także pierwszy dzień spotkań z cyklu Seminarium odnowy wiary.

2015-09-29 - Msza św. o uzdrowienie duchowe i cielesne

W ramach Tygodnia z Ewangelią odbyła się Msza św. o uzdrowienie duchowe i cielesne.

2015-09-28 - Wieczór modlitwy i uwielbienia

Odbył się wieczór modlitwy i uwielbienia w ramach Tygodnia z Ewangelią w naszej parafii.

2015-09-27 - Tydzień z Ewangelią

 Rozpoczął się w naszej diecezji i naszej parafii 14 Tydzień z Ewangelią. Posługę ewangelizacyjną pełnił w naszej parafii pochodzący z naszej parafii ks. Roman Berke oraz Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.

2015-09-06 - Mszy św. dla dzieci w każdą niedzielę o godz. 12.00

Od pierwszej niedzieli września rozpoczęlismy odprawianie specjalnej Mszy św. dla dzieci w każdą niedzielę o godz. 12.00.

2015-09-01 - Nowy rok szkolny i katechetyczny

Mszami świętymi dla dzieci i młodzieży rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny.

2015-08-30 - Dzień Dziękczynienia za plony i urodzaje

Przeżywaliśmy w naszej parafii dzień dziekczynienia za plony i urodzaje. 

2015-08-29 - ks. diakon Przemysław rozpoczął praktykę w naszej parafii

Roczną praktykę rozpoczął w naszej parafii ks. diakon Przemysław Gorzołka pochodzący z parafii Dobrego Pasterza w Istebnej a praktykę katechetyczną kleryk Tymoteusz Szydło pochodzący z parafii M.B. Częstochowskiej w Przecieszynie.

2015-08-29 - Nowy rok formacyjny w parafii

 Mszą św. rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny dla wszystkich grup i wspólnot duszpasterskich i apostolskich w naszej parafii. Po Mszy św. spotkaliśmy się w domu katechetycznym na wspólnej agapie.

2015-08-09 - Pielgrzymka do Czech Austrii i Bawarii

 Pod opieką Księdza Proboszcza wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Czech, Austrii i Bawarii. Zadowoleni, rozmodleni i ubogaceni przeżyciami minionego czasu Pielgrzymi wrócili do parafii w piątek 14 sierpnia.

2015-08-02 - Rowerowa pielgrzymka do Rzymu

Z naszej parafii pod opieką ks. Piotra Niemczyka wyruszyła rowerowa pielgrzymka do Rzymu w ramach akcji „Rozkręć wiarę”. Ksiądz Proboszcz na zakończenie porannej Mszy św. pożegnał pielgrzymów i udzielił im błogosławieństwa.

2015-08-02 - Uroczystość odpustowa Porcjunkuli

W naszej parafii przezywaliśmy uroczystość odpustową – Porcjunkuli. Kazania głosił franciszkanin z Cieszyna Ojciec Natalis.

2015-07-27 - Pielgrzymka do Piekar Śląskich

Pielgrzymka naszych parafian do Piekar Śląskich i Turzy pod opieką ks. Marka Kamińskiego.

2015-07-26 - Akcja Tornister pełen uśmiechu

 Nasza parafia włączyła się w piękną akcję Caritasu – „Tornister pełen uśmiechów”.

2015-07-26 - ks. neoprezbiter Paweł Wawak udzielał po mszach św. błogosławieństwa prymicyjnego

Pochodzący z Porąbki ks. neoprezbiter Paweł Wawak będący w naszej parafii na zastępstwie wakacyjnym udzielał po mszach św. błogosławieństwa prymicyjnego.

2015-07-25 - Wspomnienie św.Krzysztofa

Zokazji wspomnienia św. Krzysztofa odbyło się poświęcenie samochodów w naszej parafii. Kierowcy swoją ofiarą wspomagali dzieło misyjne Kościoła.

2015-07-12 - Pielgrzymka do Częstochowy

Pielgrzymka Koła Przyjaciół Radia Maryja z naszej parafii na kolejne Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin Radia Maryja na Jasnej Górze.

2015-07-05 - Akcja pobierania krwi

Akcja krwiodawstwa w naszej parafii. Parafianie oddawali krew najbardziej potrzebującym a zwłaszcza ofiarom wypadków.

2015-06-28 - Niedziela misyjna

Niedziela misyjna w naszej parafii. Ksiądz Superior Kazimierz Zdziebko – Oblat Maryi Niepokalanej wygłosił Słowo Boże, a po Mszach św. rozprowadzał kalendarze misyjne.

2015-06-26 - Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

Podczas Mszy świętych dzieci i młodzież a także rodzice i nauczyciele podziękowali Panu Bogu za łaski otrzymane podczas roku szkolnego i rozpoczęły się upragnione wakacje.

2015-06-21 - Ministranci i Dzieci Maryi wyjechali na wycieczkę do Piwnicznej

Ministranci i Dzieci Maryi na zakończenie roku formacyjnego pod opieką ks. Mateusza i ks. Marka wyjechali na trzydniową wycieczkę do Piwnicznej.

2015-06-20 - Parafialny festyn rodzinny

Odbył się szósty Parafialny Festyn Rodzinny.

2015-06-14 - Kazania w naszej parafii wygłosił ks. Piotr Schora

 Kazania w naszej parafii wygłosił ks. Piotr Schora SDS budowniczy Stacjonarnego Hospicjum św. Jana Pawła II w Bielsku – Białej a członkowie Stowarzyszenia zbierali ofiary na dokończenie budowy i wyposażenie Hospicjum. Parafianie kolejny raz dali świadectwo swojej wspaniałomyślności i ofiarności.

2015-06-09 - Pielgrzymka do Ludźmierza i Zakopanego

Odbyła się pielgrzymka do Ludźmierza i Zakopanego.

2015-06-06 - Wieczór Uwielbienia

Po wieczornej Mszy św. odbył się w naszej parafii Wieczór Uwielbienia prowadzony przez O. Franciszkanina z Rychwałdu oraz Diakonię Krucjaty Wyzwolenia Ruchu Światło Życie w naszej diecezji.

2015-05-26 - Sakrament Bierzmowania

Ksiądz Biskup Roman Pindel udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Do tego sakramentu przystąpiła także grupa młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych. Uroczystość ta zgromadziła także kapłanów naszego dekanatu.

2015-05-17 - Komunia Święta dzieci klas drugich

Odbyła się I Komunia Święta dzieci klas drugich ze Szkoły „Akademia Żaków”.

2015-05-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się pierwsze w tym roku czuwanie fatimskie.

2015-05-10 - Komunia Święta dzieci klas drugich

W naszej parafii odbyła się I Komunia Święta dzieci klas drugich. Dzieci przygotował ks. Mateusz Wojtusiak.a

2015-05-03 - Wczesna Komunia Święta

Odbyła się w naszej parafii Wczesna Komunia Św. do której przystąpiło 14 dzieci.

2015-05-01 - Uroczysta Msza św. z okazji 100 rocznicy urodzin pana Dezyderiusza Kwiatek

W naszej świątyni odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 100 rocznicy urodzin pana Dezyderiusza Kwiatek, naszego parafianina. Dostojnemu Jubilatowi pozdrowienia i życzenia przesłali Ojciec Święty Franciszek, ks. biskup Roman Pindel a także Władze i Rada naszego miasta.

2015-04-29 - Przybyli do naszej parafii pielgrzymi z Cieszyna

Przybyli do naszej parafii pielgrzymi z Cieszyna, którzy zdążali do Łagiewnik. Nasze rodziny chętnie przyjęły pielgrzymów pod swój dach okazując swoją gościnność i życzliwość. 

2015-04-18 - Msza św. w intencji Wszystkich Chorych i Seniorów

Na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia w naszej parafii odbyła się Msza św. w intencji Wszystkich Chorych i Seniorów naszej parafii. Po Mszy św. odbyło się spotkanie w domu katechetycznym przy kawie i ciastku przygotowane przez Zespół Charytatywny. Spotkanie umiliły Dzieci Maryi radosnym dziecięcym śpiewaniem.

2015-04-12 - Akcja I Ty możesz mieć miłosierne ręce

W naszej parafii odbyła się akcja „I Ty możesz mieć miłosierne ręce”. Młodzież przygotowała i przedstawiła w kościele ciekawe przedstawienie ukazujące życie sióstr klauzurowych a w domu katechetycznym sprzedawano ofiarowane na ten cel ciasta. Cały dochód z tej akcji został przeznaczony na wsparcie Sióstr Klarysek – Kapucynek w Krakowie gdzie swoje powołanie realizują dwie siostry pochodzące z naszej parafii – S. Miriam i S. Katarzyna.

2015-04-12 - Tydzień Miłosierdzia

Rozpoczął się Tydzień Miłosierdzia. Z tej okazji w naszej parafii Oaza Rodzin wraz z młodzieżą przeprowadziła akcję „I ty możesz mieć miłosierne ręce”. Dochód ze sprzedaży ciasta został przeznaczony na pomoc wspólnocie Sióstr Klarysek – Kapucynek w Krakowie, gdzie swoje powołanie realizują dwie nasze parafianki S. Miriam i S. Katarzyna.

2015-04-05 - Wielka Niedziela

Przeżywaliśmy radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

2015-04-04 - Wielka Sobota

Przeżywaliśmy Wielką Sobotę z piękną liturgią Wigilii Paschalnej, zakończonej uroczystą procesją rezurekcyjną.

2015-04-03 - Wielki Piątek

Przeżywaliśmy Wielki Piątek. Po ceremoniach wieczornych rozpoczęła się adoracja przy Bożym Grobie, który także przygotowała wspólnota Kręgu Biblijnego.

2015-04-02 - Adoracja przy Ciemnicy

Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się adoracja przy Ciemnicy, którą przygotowała wspólnota Kręgu Biblijnego.

2015-04-02 - Rozpoczęcie Triduum Paschalnego

Rozpoczęliśmy przeżywanie Świętego Triduum Paschalnego.

2015-03-25 - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia

Przeżywając Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia wielu parafian podjęło dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

2015-03-24 - Pielgrzymka do Gidli i na Jasną Górę.

Parafianie pod opieką Księdza Proboszcza pielgrzymowali do Gidli i na Jasną Górę.

2015-03-22 - Zbiórka żywności

Rozpoczęliśmy kolejna edycję zbiórki żywności na święta dla najuboższych rodzin naszej parafii.

2015-03-14 - Rekolekcje wielkopostne

Wieczorną Mszą św. rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopstne. W tym roku prowadzą je ks. prob. Adam Podbiera i ks. prof. Jan Szczepaniak duszpasterze z Krakowa. Rekolekcje zakończą się w czwartek 19 marca.

2015-03-05 - W sieci ruszyła strona internetowa naszego cmenatrza

W sieci ruszyła strona internetowa naszego cmenatrza.

2015-02-26 - Pogrzeb Stanisława Szymańskiego

Odbył się pogrzeb zmarłego Stanisława Szymańskiego naszego byłego organisty. Zmarły przez ponad 50 lat był w naszej parafii organistą, założył chór parafialny, prowadził dziecięcy chórek, był członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej i miał wielkie zasługi dla rozwoju i życia naszej parafii. W 1994 roku został odznaczony papieskim Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice – dla Kościoła i Papieża. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyło liczne grono parafian oraz kapłani, którym śp. Stanisław był osobą bliską. Spoczął obok swojej żony Władysławy na naszym cmentarzu.

2015-02-18 - Środa Popielcowa

Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu.

2015-02-08 - Kwesta Towarzystwa św. brata Alberta z Bielska Białej

Przed kościołem kwestowali członkowie Towarzystwa św. brata Alberta z Bielska – Białej na potrzeby prowadzonej społecznej kuchni i łaźni.

2015-02-06 - Zakończyły się prace remontowe w domu katechetycznym

Zakończyły się prace remontowe w domu katechetycznym.

2015-02-02 - Ferie Zimowe

 Rozpoczęły się ferie zimowe roku szkolnego 2014/ 2015.

2015-02-01 - Koncert kolędowo noworoczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ligoty.

W naszej świątyni odbył się piękny koncert kolędowo noworoczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ligoty. Parafianie licznie się na nim zgromadzili a razem z nami koncertu wysłuchali pan prezydent Jacek Krywult i jego zastępca pan Lubomir Zawierucha.

 

2015-01-21 - Spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Odbyło się spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

2015-01-19 - Spotkanie opłatkowe Zespołu Charytatywnego

Odbyło się spotkanie opłatkowe Zespołu Charytatywnego na które zaprosilismy także byłe Członkinie tej Wspólnoty.

2015-01-17 - Spotkanie opłatkowe Róż Żywego Rózańca

Odbyły się tradycyjne spotkania opłatkowo – noworoczne Róż Żywego Różańca. Wielu członków tej Wspólnoty uczestniczyło w spotkaniu. Miłe spotkanie zostało urozmaicone i upiększone wizytą kolędników Rodziny Kanafek, co spotkało się z wielkim uznaniem a nawet aplauzem zgromadzonych.

2015-01-11 - Słowo Boże głosił ojciec Marek Mańka

Słowo Boże głosił ojciec Marek Mańka, kamilianin, który też po Mszach św. sprzedawał Nowenny do św. Kamila orędownika ludzi chorych. Do Nowenny był dołączony krzyzyk św. Kamila.

2015-01-04 - Nowa 26 Róża Żywego Różańca

Podczas Mszy św. o godz. 9.00 została powołana do życia nowa 26 Róża Żywego Różańca, której patronką została św. Klara.

2015-01-01 - Nasza parafia należy do dekanatu Bielsko Biała II

Na mocy dekretu Księdza Biskupa Romana Pindla od 1 stycznia 2015 roku nasza parafia należy do dekanatu Bielsko – Biała II czyli Starobielskiego. 

2015-01-01 - Nowy Rok 2015

Przywitaliśmy Nowy 2015 Rok Pański.

2014

2014-12-31 - Podsumowania życia parafii w 2014 roku

Uroczystą Mszą św. zakończyliśmy Stary 2014 Rok. Ksiadz Proboszcz w czasie homilii dokonał podsumowania życia naszej parafii i podał dane statystyczne naszego życia religijnego.

 

Statystyka za rok 2014

 

 

 

 

 

L.p.

Treść zapisu

2014

2013

Różnica

1.

Chrzty ogółem

97

108

-11

  z małżeństw sakramentalnych

55

73

-18

  z małżeństw cywilnych

16

12

4

  nieślubne

26

23

3

2.

I Komunia Święta ogółem

90

97

-7

  w tym wczesna Komunia Święta

11

6

5

3.

Małżeństwa ogółem

29

24

5

  w tym małżeństwa mieszane

0

3

-3

4.

Pogrzeby ogółem

81

74

6

  niekościelne

1

2

-1

5.

Zaopatrzenie chorych

460

461

-1

  w tym sakrament namaszczenia

138

231

-93

 

Komunie św. zaniesione do chorych przez nadzwyczajnych szafarzy

617

471

+ 146

6.

Liczba Komunii Świętych ogółem w kościele parafialnym

142000

144000

- 2000

7.

Bierzmowanie

70

90

-20

8.

Wstąpienia do seminarium duchownego

0

1

-1

Wstąpienia do zakonu

0

0

0

2014-12-28 - Wspomnienie Św. Młodzianków

Po Mszy św. o godz. 12.00 udzielaliśmy specjalnego błogosławieństwa dzieciom naszej parafii z okazji święta św. Młodzianków.

2014-12-27 - Wspomnienie Św.Jana Apostoła

Po rannej Mszy św. dokonaliśmy tradycyjnego poświęcenia wina z racji przypadającego w tym dniu święta św. Jana.

2014-12-24 - Uroczysta Msza św. Pasterka

Uroczystą pasterką rozpoczęliśmy przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku Ksiądz Proboszcz po raz pierwszy odprawił o godz. 22.00 pasterkę w kaplicy św. O. Pio, a o godz. 24.00 przewodniczył uroczystej pasterce w naszej świątyni parafialnej. Z okazji Świąt otrzymaliśmy pozdrowienia i życzenia od Wspólnoty Ojców Franciszkanów z Greccio, gdzie św. Franciszek w 1223 roku po raz pierwszy w historii ustawił szopkę betlejemską.

2014-12-07 - Świąteczna zbiórka żywności dla ubogich rodzin naszej parafii

Od drugiej niedzieli adwentowej rozpoczeła się w naszej świątyni świąteczna zbiórka żywności dla ubogich rodzin naszej parafii. Dzięki ofiarności i życzliwości parafian udało się przyjść z konkretną pomocą wielu potrzebującym wsparcia rodzinom naszej parafii.

2014-11-30 - Rozpoczęcie Adwentu

 Rozpoczęliśmy Adwent i nowy rok liturgiczny. Tym dniem weszliśmy także w kolejną edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zespół Charytatywny po wszystkich Mszach św. niedzielnych przez cały okres Adwentu sprzedawał wigilijne świece.

2014-11-23 - Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ligoty

Z okazji 3 rocznicy konsekracji naszej świątyni odbył się piękny koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ligoty.

2014-11-19 - Lokalizacja nowego cmentarza dla naszej Parafii i Dzielnicy Wapienica

W Urzędzie Miasta została podjęta decyzja o lokalizacji nowego cmentarza dla naszej Parafii i Dzielnicy Wapienica.

2014-11-19 - Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

W 3 rocznicę konsekracji naszej świątyni przeżywaliśmy całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Parafianie licznie gromadzili się na modlitwie.

2014-11-16 - Modlitwa starocerkiewnym hymnem ku czci Bogurodzicy Akatyst

W naszej świątyni odbyła się modlitwa starocerkiewnym hymnem ku czci Bogurodzicy – Akatyst.

2014-11-11 - Święto Niepodległości

Przeżywaliśmy Święto Niepodległości. Uroczystą Mszę św. o pomyślną przyszłość naszej Ojczyzny odprawił ks. Marek Kamiński, który też wygłosił piękną homilię. Na Mszy św. zebrało się liczne grono parafian.

2014-11-09 - Ofiary na odbudowę zniszczonej przez pożar zabytkowej katedry w Sosnowcu

 Swoimi ofiarami wspomagaliśmy odbudowę zniszczonej przez pożar zabytkowej katedry w Sosnowcu.

2014-11-09 - Niedziela powołań

Odbyła się w naszej parafii niedziela powołań. Przybył do nas Ksiądz Diakon i młodsi klerycy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. W sobotę było spotkanie z dziećmi i młodzieżą a w niedzielę Ks. Diakon głosił homilię i razem z klerykami posługiwał w czasie Mszy św.

2014-11-07 - Wspólnota Oazy Rodzin pod opieką ks. Mateusza wyjechała na trzydniowe rekolekcje

Wspólnota Oazy Rodzin pod opieką ks. Mateusza wyjechała na trzydniowe rekolekcje.

2014-11-04 - Msza św. z okazji 20 rocznicy powstania w naszej parafii Koła Przyjaciół Radia Maryja

Odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 20 rocznicy powstania w naszej parafii Koła Przyjaciół Radia Maryja. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił redemptorysta z Warszawy O. Sylwester Cabała. We Mszy św. uczestniczyli także zaproszeni goście z sąsiednich bielskich parafii. Po Mszy św. odbyła się rocznicowa agapa w domu katechetycznym.

2014-10-19 - 30 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko

Przeżywaliśmy 30 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko. Po Mszach św. modliliśmy o jego opiekę nad naszą parafią i rychłą kanonizację Męczennika naszych czasów. Mogliśmy też uczcić Relikwie bł. ks. Jerzego.

2014-10-15 - Ukazała się płyta z koncertu pt. Pokój i dobro dla świata i natury

 Ukazała się płyta z koncertu pt. Pokój i dobro dla świata i natury” Zespołu Gang Marcela i Przyjaciele, który się odbył w naszym kościele w listopadzie ubiegłego roku. Parafianie chętnie kupowali ten pamiątkowy album.

2014-10-15 - Dzień Dziecka Utraconego

Obchodziliśmy kolejny Dzień Dziecka Utraconego. Wierni uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym i Mszy św. a po niej odbyło się w domu katechetycznym spotkanie Grupy Wsparcia Po Stracie.

2014-10-12 - Wspieraliśmy budowę i wyposarzenie Stacjonarnego Hospicjum

 Swoimi ofiarami wspieraliśmy budowę i wyposarzenie Stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej. Ks. Piotr Schora SDS wygłosił niedzielne homilie.

2014-10-12 - Dzień Papieski

Pod hasłem – Świętymi bądźcie - przeżywaliśmy XIV Dzień Papieski. Modliliśmy się o świętość naszego życia i życia naszych rodzin. Po Mszy św. była możliwość uczczenia Relikwii św. Jana Pawła II.

2014-10-07 - Modlitwa za Róże Żywego Różańca

 Podczas wieczornej Mszy św. modliliśmy się za Róże Żywego Różańca naszej parafii. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. dr Marek Studenski – dyrektor wydziału katechetycznego kurii Bielsko – Żywieckiej.

2014-10-05 - Uroczystość Odpustową ku czci naszego patrona św. Franciszka z Asyżu

Przeżywaliśmy Uroczystość Odpustową ku czci naszego patrona św. Franciszka z Asyżu. Kazania głosił nasz rodak salwatorianin ks. dr Piotr Ślęczka.

2014-10-04 - Spotkanie wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

W naszej parafii odbyło się spotkanie wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich regionu bielsko – żywieckiego z okazji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu.

2014-09-28 - Ofiary na działalność radia Anioł Beskidów

 Swoimi ofiarami składanymi po Mszy św. do puszek wspomagaliśmy rozgłośnię diecezjalnego radia Anioł Beskidów.

2014-09-28 - Tydzień z Ewangelią

 W Bielsku – Białej rozpoczął się XIII Tydzień z Ewangelią, pod hasłem – „W sieci Słowa”.

2014-09-19 - Msza św. za mieszkańców Bielska Białej

Na wzgórzu Trzy Lipki w Starym Bielsku odbyła się już tradycyjna Msza św. za mieszkańców Bielska – Białej. Parafianie nas modlili się pod przewodnictwem ks. Piotra Niemczyka.

2014-09-14 - Ofiary na pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie

 Ofiarami skaładanymi po Mszy św. do puszek przyszlismy z materialną pomocą prześladowanym chrześcijanom na Bliskim Wschodzie.

2014-09-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się kolejne Czuwanie Fatimskie.

2014-09-13 - Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

Wielu parafian pod opieką ks. Marka Kamińskiego udało się na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej, by modlić się o potrzebne dla nas łaski na czas nowego roku formacyjnego.

2014-08-31 - Dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony i urodzaje

Podczas wszystkich Mszy św. dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony i urodzaje. Uroczysta Msza św. Żniwna z udziałem pracujących na roli odbyła się o godz. 9.00. Po Mszy św. gospodarze dożynek i przedstawiciele pracujących na roli spotkali się na probostwie na tradycyjnym śniadaniu i kawie.

2014-08-30 - Nowy rok formacyjny w parafii

 Uroczystą Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny i duszpasterski w naszej parafii. Po Mszy św. udaliśmy się na wspólną agapę do domu katechetycznego.

2014-08-24 - Ksiądz Proboszcz witał Księży Wikarych

Podczas wszystkich Mszy św. niedzielnych Ksiądz Proboszcz witał Księży Wikarych, którzy rozpoczęli posługę duszpasterską w naszej parafii – pochodzącego z Przyborowa ks. Marka Kamińskiego i pochodzącego z Andrychowa ks. Piotra Niemczyka.

2014-08-21 - Pielgrzymka wspólnoty Okulary Wiary do Szczepanowa i na Skałkę.

 Pod przewodnictwem ks. Grzegorza Tomaszka odbyła się pielgrzymka wspólnoty „Okulary Wiary” do Szczepanowa i na Skałkę.

2014-08-19 - Podziękowaliśmy Panu Bogu oraz ks. Tomaszowi Wala i ks. Grzegorzowi Tomaszek za ich posługę kapłańską

W czasie Mszy św. o godz. 18.00 podziękowaliśmy Panu Bogu oraz ks. Tomaszowi Wala i ks. Grzegorzowi Tomaszek za ich posługę kapłańską w naszej parafii. Wdzięczni parafianie licznie zgromadzili się, aby okazać Kapłanom swoją wdzięczność.

2014-08-14 - Uroczystości z okazji 73 rocznicy śmierci św. Maksymiliana.

WOświęcimiu pod przewodnictwem ks. bpa Romana Pindla odbyły się uroczystości z okazji 73 rocznicy śmierci św. Maksymiliana.

2014-08-11 - Powitanie pielgrzymów na Jasnej Górze

Powitanie pielgrzymów na Jasnej Górze.

2014-08-06 - Pielgrzymka do Częstochowy

Z Hałcnowa wyruszyła do Częstochowy na Jasną Górę piesza pielgrzymka diecezji Bielsko – Żywieckiej. Parafianie również włączyli się do diecezjalnego pielgrzymowania.

2014-08-03 - Odpust porcjunkuli

W naszej parafii odbywał się odpust Porcjunkuli. Kazania głosił O. Ernest – franciszkanin z Cieszyna. W tym też dniu parafianie uczestniczyli w akcji krwiodastwa, składając dar swojej krwi najbardziej potrzebującym.

2014-07-27 - Siostra Leonia Ostrowska i Siostra Wacława Siemienik dziękowały Panu Bogu za 25 lat wiernego życia zakonnego.

W czasie Mszy św. o godz. 10.30 dwie nasze parafianki należące do Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia - Siostra Leonia Ostrowska i Siostra Wacława Siemienik dziękowały Panu Bogu za 25 lat wiernego życia zakonnego. Wielu parafian włączyło się do uwielbienia Boga z naszymi Jubilatkami.

2014-07-25 - Wspomnienie św.Krzysztofa

Z racji wspomnienia św. Krzysztofa po Mszach św. odbywały się modlitwy za kierowców i poświęcaliśmy samochody.

2014-07-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się trzecie czuwanie fatimskie w 2014 roku.

2014-06-29 - Ksiądz prałat Józef Śliż obchodził 60 lecie kapłaństwa

Ksiądz prałat Józef Śliż obchodził 60 lecie kapłaństwa. O godz. 12.00 odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jubilata. Homilię w czasie Mszy św. głosił ks. Dariusz Mależyna były nasz wikariusz. We Mszy uczestniczyła liczna grupa kapłanów i wiernych. Jubilat otrzymał życzenia od Ojca Świętego Franciszka, od Nuncjusza Apostolskiego w Polsce arcybiskupa Celestino Migliore, od ks. biskupa ordynariusza Romana Pindla oraz od arcybiskupa Wiktora Skworca i arcybiskupa Damiana Zimonia. 

2014-06-27 - Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

Zakończył się rok szkolny i katechetyczny i rozpoczęliśmy wakacje. Spora grupa dzieci i młodzieży przyszła na Mszę św. aby podziękować Panu Bogu za otrzymane łaski i powierzać się Bożej Opiece na czas wakacji.

2014-06-26 - Ognisko w Przyborowej

 Dzieci Maryi pod opieką ks. Grzegorza i kleryka Krzysztofa udały się na ognisko do Przyborowa, którym zakończyły rok formacyjny.

2014-06-25 - Na mocy dekretu Księdza Biskupa dwaj nasi Księża Wikarzy zostali przeniesieni do innych parafii

Dowiedzieliśmy się, że na mocy dekretu Księdza Biskupa dwaj nasi Księża Wikarzy zostali przeniesieni do innych parafii. Ks. Grzegorz Tomaszek do parafii a Koniakowie a Ks. Tomasz Wala do parafii konkatedralnej w Żywcu. Pod koniec sierpnia pracę duszpasterską podejmie w naszej parafii ks. Marek Kamiński oraz Ks. Piotr Niemczyk.

2014-06-24 - Dziękczynna pielgrzymka dzieci komunijnych

Odbyła się dziękczynna pielgrzymka dzieci komunijnych i ich rodziców pod opieką ks. Grzegorza do Kalwarii Zebrzydowskiej.

2014-06-23 - Dzień Ojca

Obchodziliśmy Dzień Ojca. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 modliliśmy się za Wszystkich Ojców naszej parafii a także za + naszych ojców.

2014-06-22 - Pielgrzymka do Częstochowy

 Odbyła się pielgrzymka do Częstochowy na kolejne spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych.

2014-06-21 - Parafialny festyn rodzinny

Odbył się 5 Parafialny Festyn Rodzinny. Impreza mimo nienajlepszej pogody była bardzo udana a parafianie bawili się do 22.00.

2014-06-19 - Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej

Przeżyliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Przy pięknej, słonecznej pogodzie bardzo licznie zgromadzeni parafianie po koncelebrowanej przez siedmiu kapłanów Mszy św. o godz. 9.00 wyruszyli w procesji do czterech ołtarzy.

2014-06-17 - Pielgrzymka dzieci do Kalwarii Zebrzydowskiej

Dzieci które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. udały się pod opieką ks. Grzegorza na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej.

2014-06-16 - Proboszcz Jerzy Matoga otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Członka Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego

W uznaniu troski naszej parafii o budowę Stacjonarnego Hospicjum w Bielsku – Białej im Jana Pawła II ksiądz proboszcz Jerzy Matoga otrzymał zaszczytny tytuł „Honorowego Członka Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego”.

2014-06-12 - Święto Jezusa Chrystusa Jedynego i Wiecznego Kapłana

Obchodziliśmy Święto Jezusa Chrystusa Jedynego i Wiecznego Kapłana. W tym dniu podczas Mszy św. modliliśmy się za kapłanów, którzy pracują i pracowali w naszej parafii, za kapłanów, którzy pochodzą z naszych rodzin oraz zmarłych kapłanów z posługi których korzystaliśmy a zwłaszcza o naszym pierwszym proboszczu ks. Janie Jeżowiczu. 

2014-06-08 - Ofiary dla ofiar kataklizmu na Bałkanach

Swoimi ofiarami składanymi po Mszach św. pomagaliśmy ofiarom kataklizmu powodzi na Bałkanach.

2014-06-03 - Czuwanie fatimskie

 Odbyło się drugie czuwanie fatimskie.

2014-06-03 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się drugie czuwanie fatimskie.

2014-06-01 - Dzień Dziękczynienia

Przeżywaliśmy razem z Kościołem w Polsce Dzień Dziękczynienia. Spora grupa parafian uczestniczyła także w pielgrzymce diecezjalnej ku czci św. Jana Sarkandra do Skoczowa.

2014-05-30 - Zakończyły się prace związane z remontem domu katechetycznego

Zakończyły się prace związane z remontem domu katechetycznego, który zyskał nową piękną elewację, nowy dach z blachy i nową instalację odgromową.

2014-05-26 - Dni Krzyżowe

Rozpoczęły się Dni Krzyżowe podczas których modliliśmy się o dobre urodzaje i błogosławieństwo dla pracujących na roli.

2014-05-26 - Mszę św. w intencji Wszystkich Żyjących i Zmarłych Matek

W naszej świątyni o godz. 18.00 Ksiądz Proboszcz celebrował Mszę św. w intencji Wszystkich Żyjących i Zmarłych Matek. We Mszy św. uczestniczyło liczne grono Matek a także ich dzieci.

2014-05-25 - Wczesna Komunia Święta

Odbyła się uroczystość Wczesnej Komunii Świętej, do której przystąpiła grupka 11 dzieci.

2014-05-18 - Komunia Święta dzieci klas drugich

Po raz pierwszy odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św. dzieci klasy drugiej ze szkoły „Akademia Żaków”.

2014-05-13 - Czuwanie fatimskie

Pierwsze w tym roku czuwanie fatimskie. 

2014-05-11 - Komunia Święta dzieci klas drugich

Dzieci klas drugich przystąpiły do I Komunii św.

2014-04-29 - Dotarła do nas piesza pielgrzymka z Cieszyna

Po raz drugi dotarła do nas piesza pielgrzymka z Cieszyna do Łagiewnik pod opieką ks. prałata Stefana Sputka. Parafianie chętnie przyjęli pielgrzymów na nocleg do swoich domów.

2014-04-27 - Tydzień Miłosierdzia

 Rozpoczął się 70 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Święty Jan Paweł II - Apostoł Miłosierdzia”.

2014-04-27 - Kanonizacjia papieża Jana Pawła II i Jana XXIII

Spełniło się marzenie Polaków i Kościoła. W Święto Miłosierdzia Bożego Ojciec Święty Franciszek dokonał  kanonizacji papieża Jana Pawła II i Jana XXIII. Część parafian przeżywało to wydarzenie w Łagiewnikach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

2014-04-18 - Adoracja przy Bożym Grobie

Po Ceremoniach Wielkiego Piątku rozpoczęła się adoracja przy Bożym Grobie.

2014-04-17 - Adoracja przy Ciemnicy

Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się adoracja przy Ciemnicy.

2014-04-17 - Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii

Podczas Mszy św. Krzyżma św. Ksiądz Biskup Roman Pindel ustanowił nowych nadzwyczajnych szafarzy eucharystii dla naszej diecezji wśród których było dwóch przedstawicieli naszej parafii – panowie Tadeusz Król i Dawid Grzesiowski.

2014-04-12 - Pielgrzymka do Wadowic i Krakowa

Młodzież gimnazjalna i przedstawiciele Dzieci Maryi pod opieką ks. Tomasza Wala udali się na pielgrzymkę do Wadowic i Krakowa. W Wadowicach zwiedzili dom i nowe muzeum multimedialne Jana Pawła II a w Krakowie Centrum Jana Pawła II.

2014-04-06 - Przedsięwzięcie I Ty możesz mieć miłosierne ręce

Młodzież gimnazjalna i dzieci ze Szkoły nr 32 zorganizowały przedsięwzięcie I Ty możesz mieć miłosierne ręce. W czasie Mszy św. przedstawili fragmenty z życia bł. Klary Badano a po Mszach w domu katechetycznym można było zakupić ciasta upieczone i ofiarowane przez ich rodziców. Dochód ze sprzedaży był przeznaczony na pomoc młodzieży z sierocińca w Gwatemali i ubogie dzieci z Tbilisi.

2014-03-29 - Ofiary na Dom Samotnej Matki

Po Mszach św. składaliśmy ofiary na Dom Samotnej Matki w naszej diecezji.

2014-03-28 - Rekolekcje wielkopostne

Wieczorną Mszą św. rozpoczęliśmy wielkopostne rekolekcje, które głosił ks. dr Kazimierz Zdziebko – Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Rekolekcje trwały do czwartku 3 kwietnia i były bardzo udane. Liczne grono parafian codziennie w nich uczestniczyło. Najwięcej radości miały dzieci.

2014-03-25 - Pielgrzymka do Częstochowy i Leśniowa

Róże Żywego Różańca i przedstawiciele parafii wyjechali na pielgrzymkę autokarową do Częstochowy i Leśniowa.

2014-03-25 - Duchowa Adopcja Dziecka Nienarodzonego

 Duża liczba parafian podjęła dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego

2014-03-23 - Zbiórka żywności i ubrań

Rozpoczęliśmy w naszej parafii zbiórkę żywności i niezniszczonych ubrań, która jest formą wielkopostnej jałmużny.

2014-03-18 - Początek remontu domu katechetycznego

Początek remontu domu katechetycznego. Remont obejmuje odnowienie elewacji zewnętrznej, wymianę dachu oraz instalacji odgromowej.

2014-03-17 - Paczka dla Ukrainy i Rodzina Rodzinie.

Wiele rodzin parafii włączyło się w pomoc dla doświadczonej niebezpieczeństwem konfliktu wojennego Ukrainy w ramach akcji - Paczka dla Ukrainy i Rodzina Rodzinie.

2014-03-16 - Ofiary na rzecz dzieci w krajach misyjnych

Przed kościołem zbierane były ofiary na rzecz dzieci w krajach misyjnych.

2014-03-09 - Drugi dzień pobytu ks. biskupa Piotra Gregera w naszej parafii

Drugi dzień pobytu ks. biskupa Piotra Gregera w naszej parafii w ramach wizytacji kanonicznej. Ksiądz Biskup na wszystkich Mszach św. głosił Słowo Boże. O godz. 9.00 przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. za naszą rodzinę parafialną.

 • O godz. 11.15 Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy św. O. Pio przy ul. Zapora 100
 • Po Mszy św. o godz. 12.00 Ksiądz Biskup udzielał błogosławieństwa dzieciom naszej parafii a także matkom oczekującym potomstwa
 • Po obiedzie Ksiądz Biskup wizytował kancelarię parafialną i przeprowadził rozmowę z księdzem proboszczem Jerzym Matoga
 • Później zgromadziliśmy się w kościele by odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po niej udaliśmy się na cmentarz by modlić się za naszych zmarłych parafian.
 • Następnie odbyło się w kościele spotkanie z grupami duszpasterskimi i modlitewnymi dorosłych
 • Następnie odbyło się spotkanie Księdza Biskupa z Parafialną Radą Duszpasterską, służbą kościelną, katechetami i współpracownikami parafii.
 • Na koniec wieczornej Mszy św. Ksiądz Proboszcz podziękował Księdzu Biskupowi Piotrowi za czas wizytacji kanonicznej. Słowa podziękowania skierowali także do księdza Biskupa nasi parafianie.
 • Ostatnim wydarzeniem wizytacji kanonicznej była kolacja Księdza Biskupa z Kapłanami pochodzącymi z naszej parafii oraz ich rodzicami.

2014-03-08 - Pierwszy dzień pobytu ks. biskupa Piotra Gregera w naszej parafii

Pierwszy dzień pobytu ks. biskupa Piotra Gregera w naszej parafii w ramach wizytacji kanonicznej.

 • Odwiedziny Księdza Biskupa chorej parafianki pani Walerii Międzybrodzkiej
 • Odwiedziny Księdza Biskupa Piotra Gregera rodziny wielodzietnej – państwa Anny i Dawida Grzesiowskich oraz ich dzieci – Wojciecha, Marcina, Igora i Magdaleny. W spotkaniu wzięli także udział rodzice pana Dawida oraz siostra Monika z rodziną.
 • Odwiedziny Księdza Biskupa seniora ks. kanonika Leopolda Zielasko
 • Odwiedziny Księdza Biskupa Piotra Gregera ks. prałata Józefa Śliża
 • Spotkanie Księdza Biskupa Piotra Gregera z dziecięcymi i młodzieżowymi wspólnotami parafialnymi.
 • Uroczyste liturgiczne powitanie Księdza Biskupa Piotra Gregera w naszej świątyni, sprawozdanie z życia naszej rodziny parafialnej od ostatnie wizytacji składane przez księdza proboszcza Jerzego Matoga oraz Msza św. z udzielaniem młodzieży sakramentu bierzmowania.

2014-03-08 - 2014-03-09 - Wizytacja kanoniczna w naszej parafii

Odbywała się wizytacja kanoniczna w naszej parafii. Wizytację przeprowadzał ks. bp Piotr Greger.

 

PLAN WIZYTACJI KANONICZNEJ PARAFII W. FRANCISZKA 
W BIELSKU-BIAŁEJ WAPIENICY


Wtorek, 4 marca 2014 r.

10.30 – Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Specjalnych 
11.00 – Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej
11.30 – Spotkanie z uczniami Gimnazjum nr 15
13.30 – Spotkanie z gronem nauczycielskim Szkoły Podstawowej, Akademii Żaków, Gimnazjum i Zespołu Szkół Specjalnych (w budynku Gimnazjum)
14.30 – Rozmowy duszpasterskie z księżmi wikariuszami

 

Sobota, 8 marca 2014 r.

13.30 – Spotkanie w domu chorego 
14.00 – Spotkanie w domu rodziny wielodzietnej
14.30 – Spotkanie w domu księdza kanonika Leopolda Zielaski
15.15 – Spotkanie z grupami formacyjnymi: służbą liturgiczna, schola muzyczna, grupa Dzieci Maryi, młodzież Ruchu Światło-Życie (rozpoczęcie Koronką do Miłosierdzia Bożego)
16.00 – Spotkanie z księdzem prałatem Józefem Śliżem
17.00 – Msza święta z liturgicznym powitaniem księdza biskupa i udzielaniem sakramentu bierzmowania 
* Po Mszy świętej – spotkanie z kapłanami dekanatu Bielsko-Biała IV
* Liturgia Godzin: I Nieszpory oraz Godzina czytań 1 niedzieli wielkiego postu (krótka homilia – ksiądz proboszcz)

 

Niedziela, 9 marca 2014 r. – 1 niedziela wielkiego postu

6.00 – Msza święta z homilią księdza biskupa 
7.30 – Msza święta z homilią księdza biskupa 
9.00 – Msza święta pod przewodnictwem oraz z homilią księdza biskupa 
10.30 – Msza święta z homilią księdza biskupa 
11.15 – Msza święta pod przewodnictwem oraz z homilią księdza biskupa (kaplica Św. Ojca Pio z Pietrelciny)
12.00 – Msza święta z udziałem dzieci (homilia – ksiądz wikariusz); na zakończenie Mszy świętej: indywidualne udzielanie błogosławieństwa dzieciom oraz matkom oczekującym potomstwa
* Po Mszy świętej – Liturgia Godzin: Modlitwa w ciągu dnia (południowa)14.15 – Wizytacja kancelarii parafialnej i rozmowa duszpasterska z księdzem proboszczem
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (w kościele) oraz procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych 
15.40 – Spotkanie z grupami formacyjnymi i duszpasterskimi ( Parafialna Rada Duszpasterska, Róże Żywego Różańca, Trzeci Zakon Franciszkański, Zespół Charytatywny, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Chór Parafialny, Klub Taty, Oaza Rodzin, Krąg Biblijny, Grupa Wsparcia Po Stracie)
16.20 – Spotkanie z parafialną radą duszpasterską, służbą kościelną, katechetami i współpracownikami parafii
17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – Msza święta z homilią księdza biskupa i zakończenie wizytacji
* Po Mszy świętej – spotkanie z księżmi pochodzącymi z parafii oraz ich rodzicami

2014-03-04 - Spotkania Księdza Biskupa Piotra Gregera z dziećmi i młodzieżą naszych szkół

W ramach wizytacji kanonicznej odbyły się spotkania Księdza Biskupa Piotra Gregera z dziećmi i młodzieżą naszych szkół – Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej nr 32 oraz Gimnazjum. Popołudniu Ksiądz Biskup spotkał się z Gronem Pedagogicznym naszych szkół a na koniec z Księżmi Wikarymi.

 • Spotkanie Księdza Biskupa Piotra Gregera w Zespole Szkół Specjalnych
 • Spotkanie Księdza Biskupa Piotra Gregera w Szkole Podstawowej nr 32
 • Spotkanie Księdza Biskupa Piotra Gregera w Gimnazjum nr 15
 • Spotkanie Księdza Biskupa Piotra Gregera z Gronem Pedagogiczym naszych szkół w Gimnazjum nr 15

2014-03-03 - 2014-03-05 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

W naszej świątyni odbywała się przebłagalna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

2014-02-23 - Przywitanie Relikwii św. Klary

 W naszej parafii przeżyliśmy historyczne wydarzenie – przywitania Relikwii św. Klary. Do tej uroczystości przygotowywaliśmy się przez cały tydzień modląc się o potrzebne łaski dla parafii przez przyczynę i orędownictwo św. Klary. Homilie w czasie Mszy św. w niedziele powitania głosił ks. Grzegorz Kamiński. Liczne grono parafian uczciło św. Klarę przez ucałowanie Jej Relikwii.

2014-02-09 - Msza św. w intencji Siostry Leonii Ostrowskiej i Jej Współsióstr

W bazylice w Łagiewnikach z udziałem Księdza Proboszcza i Księdza Prałata oraz przedstawicieli Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbyła się Msza św. w intencji Siostry Leonii Ostrowskiej i Jej Współsióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z okazji jubileuszu 25 rocznicy ślubów zakonnych.

2014-02-02 - Nabożeństwo ku Czci Bogurodzicy

Chór zaprosił parafian na modlitewną podróż do Bizancjum. O godz. 16.30 odbyło się przy licznym udziale parafian nabożeństwo ku Czci Bogurodzicy zwane Akatystem.

2014-01-26 - Zbiórka na odbudowę kościoła na Stecówce

Parafianie ze Stecówki, którym w nocy z 2 na 3 grudnia 2013 roku doszczętnie spłonął kościół kwestowali po Mszach św. na budowę nowego kościoła. Nasi Parafianie pokazali wielką dobroć serca i ofiarność. Na odbudowę kościoła na Stecówce zebrano prawie 22 tys. zł.

2014-01-18 - 2014-01-19 - Spotkania opłatkowe dla członków Róż Żywego Różańca

Odbyły się spotkania opłatkowe Członków Róż Żywego Różańca w naszej parafii.

2014-01-15 - Spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

2014-01-07 - Biskup Roman Pindel objął kanonicznie diecezję Bielsko Żywiecką

 Ksiądz Biskup Roman Pindel objął kanonicznie diecezję Bielsko – Żywiecką.

2014-01-06 - ks. dr Roman Pindel przyjął sakrę biskupią i odbył ingres do katedry św. Mikołaja w Bielsku Białej

ks. dr Roman Pindel przyjął sakrę biskupią i odbył ingres do katedry św. Mikołaja w Bielsku – Białej stając się oficjalnie biskupem ordynariuszem diecezji Bielsko – Żywieckiej.

2014-01-01 - Nowy Rok 2014

Powitaliśmy Nowy 2014 Rok.

2013

2013-12-31 - Podsumowania życia parafii w 2013 roku

Odbyła się Msza św. na zakończenie roku kalendarzowego. Ksiądz Proboszcz podziękował Wszystkim Parafianom za zaangażowanie i troskę o dobro duchowe i materialne parafii a także dokonał podsumowania życia naszej parafii w 2013 roku.

 

L.p

Treść zapisu 2013 2012 Różnica 
1. Chrzty ogółem  108 84 +24 
z małżeństw sakramentalnych 73 64 +9
z małżeństw cywilnych 12 9 +3
nieślubne 23 11 +12
2. I Komunia Święta ogółem 97 87 +10
w tym wczesna Komunia Święta 6 10 -4
3. Małżeństwa ogółem 24 41 -17
w tym małżeństwa mieszane 3 0 +3
4. Pogrzeby ogółem 74 70 +4
niekościelne 2 1 +1
5. Zaopatrzenie chorych 461 420 +41
komusie św. zaniesione do chorych przez nadzwyczajnych szafarzy 471 407 +64
w tym sakrament namaszczenia 231 249 -18
6. Liczba Komuni Św. ogółem w kościele parafialnym 144.000 136.000 +8000
7. Bierzmowanie 90 77 +13
8. Wstąpienia do seminarium duchownego 1 0 +1
Wstąpienia do zakonu 0 0 0

2013-12-28 - Msza św. z okazji Święta św. Młodzianków

Odbyła się Msza św. z okazji Święta św. Młodzianków. Po raz pierwszy w naszej świątyni zgromadziło się wiele dzieci i wielu rodziców z maleńkimi dziećmi. Kapłani po Mszy św. udzielali dzieciom specjalnego błogosławieństwa.

2013-12-24 - Pasterka

Uroczystą pasterką rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia.

2013-12-11 - Pogrzeb Tadeusza Tomaszek

Liczne grono parafian pojechało do Przyborowa by uczestniczyć w pogrzebie Tadeusza Tomaszek – ojca ks. Grzegorza.

2013-12-08 - Śmierć Tadeusza Tomaszek

Zmarł Tadeusz Tomaszek – ojciec Księdza Wikarego Grzegorza.

2013-12-08 - Nowe kandydatki zostały włączone do wspólnoty Dzieci Maryi

Nowe kandydatki zostały włączone do wspólnoty Dzieci Maryi a wszystkie inne odnowiły swoje ślubowania.

2013-12-07 - Spotkanie św. Mikołaja ze Scholą i Dziećmi Maryi

Odbyło się także spotkanie św. Mikołaja ze Scholą i Dziećmi Maryi.

2013-12-07 - Uroczystość mikołajkowa dla dzieci

 Odbyła się uroczystość mikołajkowa dla dzieci. Dzięki hojności ofiarodawców przygotowano pond 150 paczek dla dzieci chorych i z ubogich rodzin.

2013-12-03 - Spłonął piękny kościółek Matki Bożej Fatimskiej

 Nocą spłonął piękny kościółek Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce, gdzie przez ponad siedem lat Ksiądz Proboszcz sprawował posługę duszpasterską.

2013-12-01 - Akcja charytatywna rozprowadzania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczęła się akcja charytatywna rozprowadzania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

2013-11-29 - Wyjazd do Torunia

Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało wyjazd do Torunia.

2013-11-24 - Ofiary na pomoc mieszkańcom Filipin

Po Mszach św. składaliśmy ofiary na pomoc mieszkańcom Filipin, dotkniętych przez kataklizm tajfunu.

2013-11-24 - Odbył się koncert zespołu Gang Marcela i innych artystów

W naszej świątyni dzięki ofiarności sponsorów odbył się koncert zespołu Gang Marcela i innych artystów pt. „Pokój i dobro – dla świata i natury”. Tym wielkim wydarzeniem religijnym i kulturalnym uczciliśmy rocznicę konsekracji naszej świątyni. Koncert był wyjątkowym wydarzeniem. Licznie zgromadzeni parafianie i goście wypełnili świątynię po brzegi i entuzjastycznie przyjęli to niezwykłe oratorium.

2013-11-22 - Wyjazd do Łagiewnik na nocne czuwanie

Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało wyjazd do Łagiewnik na nocne czuwanie.

2013-11-19 - Odeszła najstarsza nasza parafianka pani Karolina Kadys

Odeszła do Pana najstarsza nasza parafianka pani Karolina Kadys. Przeżyła 103 lata.

2013-11-19 - Rocznica konsekracji naszej świątni

Przeżywaliśmy rocznicę konsekracji naszej świątyni. W parafii odbyła się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Parafianie licznie gromadzili się na modlitwie.

2013-11-17 - Wyjazd do teatru w Cieszynie

Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało wyjazd do teatru w Cieszynie na sztukę „Gość oczekiwany”.

2013-11-16 - Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza biskupa Tadeusza Rakoczego

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE podała do wiadomości komunikat że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza biskupa Tadeusza Rakoczego z posługi biskupa bielsko-żywieckiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego i mianował biskupem bielsko-żywieckim ks. prał. Romana Pindla, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej.

2013-11-11 - Msze św. za naszą Ojczyznę

O godz 9.00- ksiądz Proboszcz odprawił Msze św. za naszą Ojczyznę. Licznie zgromadzeni parafianie modlili się o pomyślną przyszłość swojej Ojczyzny.

2013-11-10 - Parafianie wspomagali budowę hospicjum im.Jana Pawła II

Słowo Boże głosił do nas ks. Piotr Schora SDS a po mszach św. parafianie swoimi hojnymi ofiarami wspomagali budowę stacjonarnego hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej.

2013-10-26 - Korowód Świętych

Młodzież naszej parafii z Relikwiami, które posiadamy uczestniczyła w Korowodzie Świętych.

2013-10-22 - Przygotowanie parafian do Kanonizacji Jana Pawła II

Uroczyście obchodziliśmy wspomnienie bł. Jana Pawła II. Modliliśmy się zwłaszcza o dobre przygotowanie parafian do Kanonizacji Jana Pawła II.

2013-10-20 - Światowy Dzień Misyjny

Razem z całym Kościołem przeżywaliśmy Światowy Dzień Misyjny pod hasłem „Boże Miłosierdzie Dla Całego Świata”.

2013-10-15 - Dzień Dziecka Utraconego

W naszej parafii po raz pierwszy obchodzono Dzień Dziecka Utraconego.

2013-10-13 - Dzień Papieski

W całej Ojczyźnie przeżywaliśmy kolejny Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II Papież Dialogu”. Po Mszach św. zbierane były datki na stypendia dla biednej i uzdolnionej młodzieży. A wieczorem odbyło się ostatnie w tym roku czuwanie fatimskie.

2013-10-06 - Ofiary na pomoc doświadczanym wojną mieszkańcom Syrii

Po Mszach św. składaliśmy ofiary na pomoc doświadczanym wojną mieszkańcom Syrii.

2013-10-06 - Uroczystość odpustowa ku czci św. Franciszka z Asyżu

Przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Franciszka z Asyżu. Kazania głosił ks. dr Stanisław Lubaszka – notariusz kurii diecezjalnej.

2013-10-05 - Procesja Różańcowa ulicami miasta

W Bielsku – Białej odbyła się Procesja Różańcowa ulicami miasta.

2013-10-04 - Wpotkanie Wspólnot Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego

W naszej parafii odbyło się spotkanie Wspólnot Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego z Regionu Bielskiego.

2013-10-03 - Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Rakoczego

W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się spotkanie i msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Rakoczego dla Członków Zespołów Charytatywnych. Nasza parafia była licznie reprezentowana.

2013-09-27 - Tydzień z Ewangelią

W Bielsku – Białej rozpoczął się kolejny „Tydzień z Ewangelią”.

2013-09-22 - Koncert Scholi Parafialnej

W naszej świątyni odbył się koncert Scholi Parafialnej pt. „Błogosławcie Pana”.

2013-09-22 - Ofiary na działalność radia Anioł Beskidów

 Po Mszach św. była zbierana ofiara na działalność radia „Anioł Beskidów”.

2013-09-21 - Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

Odbyła się już tradycyjna pielgrzymka naszej parafii do Kalwarii Zebrzydowskiej.

2013-09-15 - Tydzień Wychowania Katolickiego

Pod hasłem „Wychowujmy do wartości” rozpoczął się Tydzień Wychowania Katolickiego”.

2013-09-14 - Msza sw. Za mieszkańców miasta Bielsko Biała

Na wzgórzu Trzy Lipki w Starym Bielsku odbyła się Msza sw. Za mieszkańców miasta Bielsko – Biała.

2013-09-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się kolejne czuwanie fatimskie.

2013-09-08 - Msza św. żniwna

Odbyła się Msza św. żniwna. Dziękowaliśmy Panu Bogu za plony i urodzaje.

2013-09-07 - Praca formacyjną wszystkich grup modlitewnych i apostolskich

Wieczorną Mszą św. rozpoczęliśmy pracę formacyjną wszystkich grup modlitewnych i apostolskich naszej parafii.

2013-09-05 - Pani Maria Ryszka opiekunką Róż Różańcowych

Na spotkaniu Zelatorek i Zelatorów Róż Żywego Różańca pani Maria Ryszka została wybrana opiekunką Róż Różańcowych. Jej zastępczynią została pani Maria Michalska a skarbnikiem pani Teresa Krutak.

2013-09-02 - Nowy rok szkolny i katechetyczny

Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny.

2013-08-25 - Posługa duszpasterska w kaplicy św. O. Pio

Od tego dnia za posługę duszpasterską w kaplicy św. O. Pio stali się odpowiedzialni duszpasterze parafii. Ks. Stanisław Joneczko który zamieszkał w domu przy ul. Zapora 100 ponosi odpowiedzialność tylko za mieszkańców hostelu. Dekretem ks. bpa Tadeusza Rakoczego składki zbierane podczas Mszy w kaplicy zostają przeznaczone na utrzymanie Fundacji Nadzieja. Chociaż parafianom trudno wszystkie decyzje i rozwiązania zaakceptować i jesteśmy świadomi jak wiele wysiłku wspólnotowo twórczego przed nami bardzo się radujemy że po długich latach podziału nasza parafia stała się znowu jak JEDNA RODZINA.

2013-08-22 - Pielgrzymka Róż Żywego Różańca

Odbyła się pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Częstochowy.

2013-08-19 - Darmowe porady prawne

Od tego dnia w każdy poniedziałek w naszej parafii można otrzymać darmowe porady prawne.

2013-08-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się kolejne czuwanie fatimskie.

2013-08-08 - Czuwanie i modlitwa przy relikwiach św. Jana Bosko

Nasi parafianie udali się do sanktuarium Maryjnego na Górce w Szczyrku. Tam uczestniczyli w czuwaniu i modlitwie przy relikwiach św. Jana Bosko.

2013-08-06 - Diecezjalna piesza pielgrzymka do Częstochowy

Z udziałem naszych parafian z Hałcnowa wyruszyła do Częstochowy diecezjalna piesza pielgrzymka.

2013-08-04 - Odpust porcjunkuli

Przeżywaliśmy odpust porcjunkuli. Kazania głosił O. Zbigniew Kusy franciszkanin i misjonarz pochodzący z Cieszyna.

2013-07-25 - Poświęcenie pojazdów

Z racji wspomnienia św. Krzysztofa odbyło się w parafii poświęcenie pojazdów i modlitwy za wszystkich uczestników ruchu drogowego.

2013-07-21 - Słowo Boże Rafała ze Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalane

W ramach niedzieli misyjnej O Rafał ze Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej wygłosił Słowo Boże i sprzedawał kalendarze misyjne.

2013-07-14 - Pielgrzymka do Częstochowy

Odbyła się pielgrzymka Koła Przyjaciół Radia Maryja do Częstochowy.

2013-07-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się czuwanie fatimskie.

2013-07-01 - Remont generalny budynku probostwa.

Rozpoczął się remont generalny budynku probostwa.

2013-06-30 - Petycja o przeznaczenie terenu pod cmenatrz

Po Mszach św. mogliśmy złożyć swój podpis pod petycją do Władz naszego Miasta z prośbą o przeznaczenie terenu pod cmentarz na terenie Dzielnicy Wapienica.

2013-06-28 - Koniec roku szkolnego i katechetycznego

Zakończył się rok szkolny i katechetyczny.

2013-06-23 - Ofiary na Dom Matki i Dziecka

Po Mszach św. składaliśmy ofiary na Dom Matki i Dziecka w naszej diecezji.

2013-06-22 - Rodzinny Festyn Parafialny

 O godz 15.00- Rozpoczął się Rodzinny Festyn Parafialny. Z programem artystycznym wystąpiły dzieci z przedszkola, zespół dziecięcy z domu kultury, schola parafialna a także już tradycyjnie Dudoski i Marianki. Odbył się konkurs na najlepiej wykonane karykatury parafialnych duszpasterzy. Chętni mogli skorzystać z przejazdu bryczką. Było także losowanie fantów a także licytacja. Dzieci mogły korzystać z parku rozrywki a także ścianki wspinaczkowej. Do zabawy i tańca przygrywał Zespół Quatro a festyn prowadził pan Jan Chmiel. Udana zabawa zakończyła się po godz. 22.00. W czasie festynu zbierane były podpisy pod petycją do Władz Miasta by wyznaczyć na terenie Wapienicy teren pod nowy cmentarz, a także prowadzona była akcja rejestrowania potencjalnych dawców szpiku.

2013-06-19 - Pielgrzymka dzieci komunijnych

Odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych do Kalwarii Zebrzydowskiej.

2013-06-17 - Rezygnacja pani Marii Kochowskiej

Podczas zebrania Zelatorek i Zelatorów Róż Żywego Różańca pani Maria Kochowska po prawie 30 latach złożyła rezygnację z funkcji odpowiedzialnej za Róże Różańcowe.

2013-06-13 - Czuwanie fatimskie

Drugie czuwanie fatimskie w tym roku.

2013-06-02 - Diecezjalna pielgrzymka

Odbyła się z udziałem parafian diecezjalna pielgrzymka ku czci św. Jana Sarkandra do Skoczowa.

2013-05-30 - Uroczystość Bożego Ciała

Przeżywaliśmy uroczystość Bożego Ciała. Od wielu lat po raz pierwszy nie odbyła się tradycyjna procesja z powodu mocnych opadów deszczu a modlitwy odprawiliśmy przy ołtarzach znajdujących się w kościele. Ksiądz Proboszcz zachęcał wiernych do licznego udziału w obchodach Oktawy Bożego Ciała i procesjach wokół naszego kościoła.

2013-05-26 - Słowo Boże głosił ks. Piotra Schora

Słowo Boże głosił ks. Piotra Schora, budowniczego Hospicjum w Bielsku – Białej a członkowie Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego kwestowali na dokończenie budowy tej inwestycji.

2013-05-24 - Dni Rodziny

Rozpoczęły się w naszej parafii 'Dni Rodziny'. W piątek 24 maja małżonkowie zostali zaproszeni na wspólną modlitwę, która rozpoczęła się o 18.00. W sobotę o 16.00 rodziny z dziećmi uczestniczyły we wspólnej zabawy, a o 20.30 dorośli mieli spotkanie z Jezusem sam na sam; natomiast w niedzielę wszystkich uczestniczyli we Mszy św. o godz. 12.00.

2013-05-23 - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Po raz pierwszy obchodziliśmy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

2013-05-22 - Sakrament Bierzmowania

Młodzież 3 klas Gimnazjum otrzymała z rąk Księdza Biskupa Piotra Gregera Sakrament Bierzmowania.

2013-05-13 - Czuwanie fatimskie

Pierwsze w tym roku czuwanie fatimskie w naszej parafii.

2013-05-12 - Uroczystość I Komunii

Odbyła się uroczystość I Komunii św.

2013-05-06 - Rozpoczęły się Dni Krzyżowe

Rozpoczęły się Dni Krzyżowe. Wielu parafian podjęło modlitwę o dobre urodzaje i za pracujących na roli.

2013-05-05 - Uroczystość Wczesnej Komunii

 Odbyła się uroczystość Wczesnej Komunii św.

2013-04-16 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

W naszej parafii odbyła się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

2013-04-14 - ks. Karol Mozor głosił Słowo Boże

Słowo Boże głosił i w czasie Mszy św. kwestował na budowę kościoła w Marklowicach ks. Karol Mozor proboszcz parafii w Pogwizdowie.

2013-04-12 - Dzieci otrzymały poświęcone modlitewniki

Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymały poświęcone modlitewniki „Chwalcie Pana”.

2013-04-08 - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Obchodziliśmy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jak co roku wielu parafian podjęło na nowo Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

2013-04-07 - Święto Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego przeżywaliśmy szczególnie uroczyście gdyż witaliśmy wśród nas Relikwie wielkiej apostołki Bożego Miłosierdzia Świętej Siostry Faustyny. Kandydaci do bierzmowania i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 32 zaprosili parafian do udziału w przedsięwzięciu „Twoje ręce mogą być miłosierne”. Podczas Mszy św. przedstawili myśli Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny. Po Mszach będzie można było w domu katechetycznym skosztować lub zakupić ciasta, które uczniowie sami upiekli oraz obejrzeć prezentacje. Swoją pracą wspierali swoich rówieśników z sierocińca w Gwatemali i ubogie dzieci z Tbilisi.

2013-04-05 - Nocne czuwanie w Łagiewnikach

Koło Przyjaciół Radia Maryja z naszej parafii uczestniczyło w nocnym czuwaniu w Łagiewnikach.

2013-03-31 - Zmartwychwstanie Pańskie

Świętowaliśmy Zmartwychwstanie Pańskie. Ksiądz Proboszcz złożył parafianom życzenia świąteczne i podziękował Kręgowi Biblijnemu za przygotowanie Ciemnicy i Bożego Grobu. 

2013-03-28 - Uhonorowanie Proboszcza Jerzego Matoga

W Wielki Czwartek Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy Ordynariusz Diecezji Bielsko - Żywieckiej za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, a zwłaszcza parafii św. Franciszka z Asyżu w Wapienicy uhonorował Księdza Proboszcza Jerzego Matoga godnością Kanonika RM (rochetto et mantoleto).

2013-03-24 - Datki dla Domu Samotnej Matki

 Swoimi datkami wspieraliśmy działalność Domu Samotnej Matki w naszej diecezji.

2013-03-19 - Inauguracja pontyfikatu papieża Franciszka

Odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu papieża Franciszka. Został mu nałożony paliusz oraz pierścień rybaka. Papież odprawił Mszę św. na placu św. Piotra z udziałem delegacji władz państwowych oraz kilkuset tysięcy wiernych.

2013-03-13 - Nowy papież Franciszek

Podczas drugiego dnia konklawe, zwołanego w związku z rezygnacją papieża Benedykta XVI, w piątym głosowaniu został wybrany na nowego papieża pochodzący z Argentyny jezuita kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszek.

2013-03-12 - Rozpoczęcie konklawe

Rozpoczęło się w Watykanie konklawe, które miało wybrać nowego Papieża. Brało w nim udział czterech polskich kardynałów – Stanisław Dziwisz, Kazimierz Nycz, Zenon Grocholewski i Stanisław Ryłko.

2013-03-10 - Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych

Rozpoczęliśmy święte rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Grzegorz Kamiński – Misjonarz Świętej Rodziny. Rekolekcje zakończyły się w czwartek 14 marca i były wyjątkowo udane. Świątynia codziennie gromadziła wielkie rzesze parafian na naukach ogólnych i stanowych.

2013-03-03 - Ofiary dla Stowarzyszenia Brata Alberta

Ofiarami składanymi do puszek wspieraliśmy działalność Stowarzyszenia Brata Alberta, które prowadzi kuchnię dla biednych i bezdomnych w naszym mieście.

2013-02-28 - Msza dziękczynna za pontyfikat papieża Benedykta XVI

O godz. 18.00 odbyła się uroczysta Msza dziękczynna za pontyfikat papieża Benedykta XVI, a także modliliśmy się o potrzebne łaski dla Kardynałów na czas konklawe i podejmowania decyzji o wyborze Nowego Następcy Św. Piotra.

2013-02-24 - Datki dla biednych dzieci

Swoimi datkami wspieraliśmy biedne dzieci w krajach misyjnych.

2013-02-11 - Ustąpienie Benedykta XVI

Podczas konsystorza papież Benedykt XVI ogłosił, że z dniem 28 lutego o godz.20.00 ustąpi z urzędu Następcy św. Piotra i Głowy Kościoła.

2013-02-10 - 2013-02-12 - Adoracja przebłagalna

W tych dniach odbywała się w parafii Adoracja przebłagalna.

2013-02-08 - Czuwanie w Łagiewnikach

Parafianie uczestniczyli w nocnym czuwaniu w Łagiewnikach.

2013-02-02 - Jasełka

Dzieci Maryi przedstawiły w domu katechetycznym Jasełka.

2013-01-27 - Datki na budowę Centrum Pokoju w Oświęcimiu

W tym dniu były zbierane datki na budowę Centrum Pokoju w Oświęcimiu.

2013-01-20 - Centralne nabożeństwo ekumeniczne

Z okazji Tygodnia Modlitw O Jedność Chrześcijan w kościele ewangelicko - augsburskim w Bielsku - Białej odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie wygłosił ks. bp Tadeusz Rakoczy.

2013-01-20 - Jasełka

W naszym kościele odbyły się jasełka w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej.

2013-01-12 - Spotkania opłatkowe Róż Żywego Różańca

W domu katechetycznym odbyły się tradycyjne spotkania opłatkowe Róż Żywego Różańca.

2013-01-06 - Orszak Trzech Króli w Bielsku - Białej

Parafianie uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli w Bielsku – Białej.

2013-01-01 - Nowy Rok 2013

W imię Boże rozpoczęliśmy Nowy 2013 Rok Pański. Bożej Opatrzności powierzaliśmy się na ten nowy czas.

2012

2012-12-31 - Podsumowania życia parafii w 2012 roku

O godz.17.00 odbyła się Msza Św. dziękczynna za miniony rok. Ksiądz Proboszcz złożył sprawozdanie z życia parafii oraz jej dorobku duchowego i materialnego w roku 2012.

 

Statystyka za rok 2012

 

L.p.

Treść zapisu

2012

2011

Różnica

1.

Chrzty ogółem

84

100

-16

 

z małżeństw sakramentalnych

64

64

0

 

z małżeństw cywilnych

9

15

- 6

 

nieślubne

11

21

-10

2.

I Komunia Święta ogółem

87

80

+ 7

 

w tym wczesna Komunia Święta

10

6

+ 4

3.

Małżeństwa ogółem

41

42

-1

 

w tym małżeństwa mieszane

0

1

- 1

4.

Pogrzeby ogółem

70

76

- 6

 

w tym niekościelne

1

0

 

5.

Zaopatrzenie chorych

420

453

- 33

szafarze Eucharystii

407

420

- 13

 

w tym sakrament namaszczenia

249

167

82

6.

Liczba Komunii Świętych ogółem

147500

144500

+ 3000

 

w kościele parafialnym

147500

144500

+ 3000

 

w kaplicy

-----

----

-----

7.

Bierzmowanie

77

105

- 28

8.

Wstąpienia do Seminarium Duchownego

0

0

0

 

Wstąpienia do zakonu

0

0

0

 

Sakrament kapłaństwa

1

0

+ 1

2012-12-28 - Wspomnienie Św. Młodzianków

We wspomnienie Św. Młodzianków, o godz. 9.00 odbyła się Msza Św. z udziałem naszych najmniejszych parafian, po której udzielano błogosławieństwa małym dzieciom.

2012-12-25 - Uroczysta Msza św. Pasterka

Uroczystą Mszą św. - Pasterką - odprawianą przez wszystkich Kapłanów parafii pod przewodnictwem ks. proboszcza Jerzego rozpoczęliśmy świętowanie Narodzin Jezusa Chrystusa.

2012-12-11 - Pierwsze spotkanie nowej wspólnoty duszpasterskiej

Odbyło się pierwsze spotkanie nowej wspólnoty duszpasterskiej o nazwie Grupa Wsparcia Po Stracie. To wspólnota ludzi którzy utracili swoich najbliższych i pragną sobie i innym  pomagać w wychodzeniu ze smutku po utracie bliskiej osoby.

2012-12-11 - Wykład księdza kapelana Łukasza Jończy

Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy zorganizowało wykład księdza kapelana Łukasza Jończy „Duchowe aspekty w opiece nad chorymi. Sens ludzkiego cierpienia'. Spotkanie odbyło się o godz. 17.00 w domu katechetycznym.

2012-12-11 - Dzieci otrzymały poświęcone modlitewniki

Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymały poświęcone medaliki i łańcuszki.

2012-12-09 - Datki na Kościół na Wschodzie

Swoimi datkami wspieraliśmy Kościół na Wschodzie.

2012-12-08 - Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem

Odbyło się spotkanie dzieci ze św. Mikołajem. Dzięki hojności i dobroci serca dobrodziejów naszej parafii udało się zrobić ponad 130 paczek i radości dzieci było wiele.

2012-12-02 - Słowo Boże głosił ks. Piotr Schora

Słowo Boże głosił do nas budowniczy Stacjonarnego Hospicjum im. bł. Jana Pawła II w Bielsku – Białej ks. Piotr Schora - salwatorianin a przedstawiciele Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego po Mszach zbierali datki od parafian na budowę tej tak potrzebnej w Bielsku – Białej inwestycji.

2012-11-30 - Pielgrzymka do Torunia

Członkowie Rodziny Radia Maryja i parafianie udali się na pielgrzymkę do Torunia

2012-11-25 - Koncert zespołu Gang Marcela

Z okazji 1 rocznicy konsekracji naszej świątyni odbył się o godz. 16.00 piękny koncert w wykonaniu znanego zespołu GANG MARCELA pt. „Pytania o sens”. Artyści stanęli na wysokości zadania i zachwycili parafian i gości, którzy po brzegi wypełnili naszą świątynię.

2012-11-19 - Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

W rocznicę konsekracji naszego kościoła odbyła się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

2012-11-18 - Uroczysta Msza św. z okazji 90 r. urodzin ks. kanonika Leopolda Zielasko

Odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 90 r. urodzin ks. kanonika Leopolda Zielasko.

2012-11-16 - Nocne czuwanie w Łagiewnikach

 Parafianie wyjechali na nocne czuwanie do Łagiewnik.

2012-11-16 - Spotkanie z legendą pięściarstwa

W Gimnazjum nr 15  odbyło się spotkanie z legendą pięściarstwa, trzykrotnym uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich i złotym medalistą z Tokio Marianem Kasprzykiem.

2012-11-15 - Parafianie uczestniczyli w przedstawieniu Gość oczekiwany

Parafianie uczestniczyli w przedstawieniu „Gość oczekiwany” wystawiany w teatrze w Cieszynie przez amatorski zespół teatralny z parafii św. Elżbiety w Cieszynie.

2012-11-11 - ks. Proboszcz z Sopotni Małej głosił Słowo Boże

ks. Proboszcz z Sopotni Małej głosił Słowo Boże i zbierał datki na budowę kościoła.

2012-10-28 - Akcja pobierania krwi

Odbyła się w naszej parafii akcja pobierania krwi.

2012-10-25 - Marsz Milczenia Stop Narkotykom

Z udziałem parafian odbył się w Bielsku – Białej Marsz Milczenia „Stop Narkotykom”. Marsz poprzedziła Msza św. w kościele Opatrzności Bożej.

2012-10-17 - Przywitaliśmy w naszej parafii Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszko.

W czasie Mszy św. o godz. 18.00 sprawowanej przez ks. biskupa Piotra Gregera i zaproszonych kapłanów przywitaliśmy w naszej parafii Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszko. Na uroczystość przybył także Prezydent Miasta Jacek Krywult, przedstawiciele Rady Miasta Bielska – Białej, przedstawiciele Sejmu – Stanisław Szwed, Jacek Falfus i Stanisław Pięta, Marcin Tyrna – przewodniczący NSZZ Solidarność Region Podbeskidzie i przedstawiciele tych związków oraz wielu innych gości i licznie przybyli  parafianie.

2012-10-14 - Dzień Papieski Jan Paweł II Papież Rodziny

Razem z całym Kościołem w Polsce przeżywaliśmy kolejny Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Ofiarami składanymi przed kościołem wspieraliśmy fundusz stypendialny dla biednej studiującej młodzieży. 14.10.2012 rozpoczęliśmy Triduum przygotowania parafii na przywitanie Relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszko w naszej parafii. Nauki podczas Triduum głosił O. Rufin, franciszkanin.

2012-10-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się ostatnie w tym roku czuwanie fatimskie.

2012-10-13 - Dzień Chorych

Odbył się w naszej parafii Dzień Chorych z racji trwającego Tygodnia Miłosierdzia. Wielu chorych i starszych parafian uczestniczyło we Mszy św. podczas, której otrzymali Sakrament Namaszczenia Chorych i błogosławieństwo lourdzkie. Po Mszy św. wszyscy zgromadzili się na herbatce i przy dobrym ciastku w domu katechetycznym. Zespół Charytatywny zadbał o poczęstunek a dzieci i młodzież o rozweselenie serca naszych seniorów.

2012-10-11 - Benedykt XVI uroczyście ogłosił rozpoczęcie w całym Kościele Roku Wiary

Ojciec Święty Benedykt XVI uroczyście ogłosił rozpoczęcie w całym Kościele Roku Wiary. W naszej parafii uroczyście rozpoczęliśmy ten czas wieczorną Mszą św.. Na tej Mszy św. przy zapalonej świecy chrzcielnej wyznaliśmy swoją wiarę i odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Z okazji Roku Wiary podjęliśmy szereg inicjatyw duszpasterskich – w każdy piątek podczas wieczornej Mszy było kazanie katechizmowe o prawdach wiary, prawdy wiary przybliżaliśmy dzieciom i młodzieży podczas piątkowych dni eucharystycznych, odbywały się spotkania wyjaśniające prawdy wiary pt. „Okulary Wiary” w domu katechetycznym, parafianie mogli przyjąć w swoim domu Relikwie Świętych obecne w naszej parafii by modlić się w gronie rodziny o potrzebne dla siebie łaski a zwłaszcza dar wiary.

2012-10-09 - Dzieci otrzymały poświęcone różańce

Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymały poświęcone różańce.

2012-10-07 - Uroczystość odpustowa

Parafia nasza przeżywała uroczystość odpustową. Kazania głosił i sumę odpustową odprawił ks. Damiana Suszka, proboszcz parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kobiórze.

2012-10-06 - Procesja Różańcowa ulicami Bielska Białej

Odbyła się z udziałem naszych parafian VIII Procesja Różańcowa ulicami Bielska – Białej z katedry św. Mikołaja pod pomnik bł. Jana Pawła II i do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2012-10-03 - Przywitaliśmy w naszej świątyni i parafii Relikwie św. O. Pio

Historyczna niedziela w życiu naszej parafii -  przywitaliśmy w naszej świątyni i parafii Relikwie św. O. Pio, który od tej niedzieli obok św. Franciszka i bł. Jana Pawła II stał się naszym stałym opiekunem i orędownikiem u Pana Boga. Relikwie św. O. Pio z San Govanni Rotondo przywiozły do nas Siostry Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego. Parafianie swoimi ofiarami składanym po Mszy św. wspomagali budowę ochronki prowadzonej przez Siostry.

2012-09-29 - Manifestacja w obronie wolności słowa i praw katolików

Parafianie brali udział w wielkiej w ogólnopolskiej manifestacji w obronie wolności słowa i prawa katolików do własnych mediów w Warszawie.

2012-09-23 - Wspieraliśmy działalność radia diecezjalnego Anioł Beskidów

Ofiarami składanymi do puszek wspieraliśmy działalność radia diecezjalnego „Anioł Beskidów”.

2012-09-16 - Akcja Tornister pełen uśmiechu

Ksiądz Proboszcz podziękował parafianom, którzy podjęli akcję Caritas „Tornister pełen uśmiechu” i ofiarowali przybory szkolne, które zostały wręczone dzieciom z biednych rodzin.

2012-09-15 - Pielgrzymka parafian do Kalwarii Zebrzydowskiej

Odbyła się tradycyjna już pielgrzymka parafian do Kalwarii Zebrzydowskiej by wymodlić potrzebne łaski na nowy rok formacyjny.

2012-09-14 - Msza św. za mieszkańców Bielska Białej

Parafianie uczestniczyli we Mszy św. za mieszkańców Bielska – Białej na wzgórzu Trzech Lipek w Starym Bielsku.

2012-09-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się kolejne czuwanie fatimskie

2012-09-03 - Nowy rok szkolny dzieci i młodzieży

 Mszami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny dzieci i młodzieży.

2012-09-01 - Rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny wszystkich grup modlitewnych

Podczas Mszy św. o godz. 18.00 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny wszystkich grup modlitewnych i apostolskich w naszej parafii. Ksiądz Proboszcz każdej wspólnocie wręczył świecę a po Mszy św. spotkaliśmy się na radosnej agapie w domu katechetycznym.

2012-08-26 - Parafialne dożynki

Przeżywaliśmy parafialne dożynki. Szczególnie uroczyście dziękowaliśmy Panu Bogu i ludziom podczas Mszy św. o godz. 9.00.

2012-08-25 - Posługę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął ks. neoprezbiter Mateusz Wojtusiak

Dekretem Księdza Biskupa Ordynariusza posługę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął ks. neoprezbiter Mateusz Wojtusiak pochodzący z Ostrego Twardorzeczki. Jest on pierwszym w historii parafii trzecim wikariuszem pracującym w naszej wspólnocie.

2012-08-25 - 2012-08-26 - Czuwanie przy wędrującym Obrazie

W naszym mieście w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w ramach peregrynacji Ikony Częstochowskiej Czarnej Madonny od Oceanu do Oceanu w obronie cywilizacji życia odbyło się czuwanie przy wędrującym Obrazie. Nasi parafianie licznie uczestniczyli w modlitwie przed obliczem Czarnej Madonny szczególnie podczas czas czuwania naszego dekanatu w sobotę od godz. 22.00 do 23.00 i na Pasterce Maryjnej o północy.

2012-08-21 - Autokarowa pielgrzymka parafian do Częstochowy

Odbyła się autokarowa pielgrzymka parafian do Częstochowy i Gidli.

2012-08-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się czuwanie fatimskie w naszej parafii.

2012-08-05 - Odpust porcjunkuli

Przeżywaliśmy odpust porcjunkuli. Kazania głosił O. Symplicjusz, franciszkanin z Cieszyna. 

2012-07-29 - Słowo Boże głosił w naszej parafii O. Piotr Furman

Słowo Boże głosił w naszej parafii O. Piotr Furman, Oblat Maryi Niepokalanej z Kędzierzyna Koźla, który zachęcał nas do odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła.

2012-07-25 - Poświęcenie pojazdów

Po Mszach św. poświęcaliśmy pojazdy z okazji wspomnienia św. Krzysztofa.

2012-07-21 - Parafialny festyn rodzinny

Odbył się trzeci parafialny festyn rodzinny. Zabawa rozpoczęła się godz. 15.00 zakończyła po godz. 22.00. W programie była zabawa taneczna a także cały szereg występów, zabaw i atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz smaczne ciasta i potrawy z grilla. Było także losowanie fantów a każdy numer wylosowanego fanta brał udział w losowaniu nagród głównych, które odbyło o się o godz. 19.30.

2012-07-15 - Zakończył swoją posługę ks. Tomasz Drabek

Zakończył swoją posługę w naszej parafii ks. Tomasz Drabek, który dekretem Księdza Biskupa został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Stanisława w Andrychowie.

2012-07-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się kolejne czuwanie fatimskie.

2012-06-29 - Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

 Zakończyliśmy udziałem we Mszy św. rok szkolny i katechetyczny.

2012-06-17 - Odbył się koncert Pan jest moim światłem

 O godz. 15.00 odbył się koncert  „Pan jest moim światłem” w wykonaniu naszej Scholi Parafialnej. Parafianie licznie się na koncercie zgromadzili a dzieci rozweselały ich serca radosnym śpiewaniem.

2012-06-17 - ks. Paweł Marczyk głosił Słowo Boże

ks. Paweł Marczyk głosił Słowo Boże i po każdej Mszy św. udzielał parafianom błogosławieństwa prymicyjnego.

2012-06-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się drugie czuwanie fatimskie.

2012-06-07 - Uroczystość Bożego Ciała

Przeżywaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Parafianie licznie zgromadzili się na Mszy św. o godz. 9.00 po której, udaliśmy się w procesji do czterech ołtarzy. Podczas tej uroczystości ks. Tomasz Drabek głosił Słowo Boże i udzielał parafianom błogosławieństwa prymicyjnego.

2012-06-03 - Pielgrzymka ku czci św. Jana Sarkandra w Skoczowie

Nasi parafianie uczestniczyli w pielgrzymce ku czci św. Jana Sarkandra w Skoczowie.

2012-06-03 - Dzień Dziękczynienia

Nasza parafia przeżywała razem z całym Kościołem w naszej Ojczyźnie Dzień Dziękczynienia. Ofiarą po Mszy św. wspieraliśmy budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

2012-05-27 - Odbyła się Msza Św. Prymicyjna ks. Pawła Marczyka

O godz. 12.00 odbyła się Msza Św. Prymicyjna ks. Pawła Marczyka, który jest 12 kapłanem pochodzącym z naszej parafii. We Mszy św. wzięło udział wielu kapłanów i kleryków oraz rodzina Prymicjanta i wielu parafian. Ks. Paweł błogosławieństwo na drogę kapłańskiego życia od swojej Matki otrzymał na probostwie skąd wyruszyła procesja do naszej świątyni. Ks. Roman Sala – poprzedni prymicjant przekazał ks. Pawłowi przechodni krzyż Kapłanów wapienickich zobowiązujący do modlitwy o nowe powołanie kapłańskie z parafii św. Franciszka w Wapienicy.

2012-05-26 - Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy udzielił święceń kapłańskim diakonom

W katedrze św. Mikołaja podczas Mszy św. o godz. 10.00 Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy udzielił święceń kapłańskim diakonom naszej diecezji wśród których był parafianin diakon Paweł Marczyk a także diakon Tomasz Drabek, który w naszej parafii odbywał praktykę diakońską.

2012-05-23 - Sakrament Bierzmowania

 Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy podczas Mszy św. o godz. 17.00 udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży klas trzecich gimnazjum.

2012-05-19 - Rodzinny festyn z okazji Dnia Wapienicy

Ludowy Kub Sportowy „Zapora” zorganizował rodzinny festyn z okazji „Dnia Wapienicy”.

2012-05-14 - 2012-05-16 - Procesje i modlitwy o urodzaje w ramach Dni Krzyżowych

Odbywały się procesje i modlitwy o urodzaje w ramach Dni Krzyżowych.

2012-05-13 - Czuwanie fatimskie

O godz. 19.00 rozpoczęło się pierwsze w tym roku czuwanie fatimskie.

2012-05-13 - Komunia Święta dzieci klas drugich

Odbyła się w naszej parafii I Komunia Święta dzieci klas drugich.

2012-05-06 - Wczesna Komunia Święta

Odbyła się w naszej parafii Wczesna Komunia Święta.

2012-04-16 - Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Odbyła się w naszej parafii całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

2012-04-15 - Przedstawienie pt. Leśna opowieść

Popołudniu Dzieci Maryi w domu katechetycznym wystawiły przedstawienie pt. „Leśna opowieść”.

2012-04-08 - Przeżywaliśmy Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Przeżywaliśmy Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Ksiądz Proboszcz podziękował parafianom za liczny udział w Świętym Triduum Paschalnym a Kręgowi Biblijnemu za przygotowanie ciemnicy zaś Oazie Rodzin za przygotowanie Grobu Pańskiego.

2012-03-30 - Droga Krzyżowa

Odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta od kościoła Trójcy Przenajświętszej do katedry św. Mikołaja.

2012-03-27 - Autokarowa pielgrzymka do Warszawy

Udaliśmy się na autokarową pielgrzymkę do Warszawy, by przeżyć historyczną chwilę odebrania z rąk ks. Kard. Kazimierza Nycza i przywiezienia do naszej Rodziny Parafialnej Relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszko. Pielgrzymka była okazją, aby nawiedzić kościół św. Stanisława na Żoliborzu gdzie duszpasterzował ks. Jerzy Popiełuszko. Tam sprawowaliśmy Mszę św. i zwiedziliśmy muzeum błogosławionego Jerzego. Popołudnie było wykorzystane także na zwiedzanie najważniejszych zabytków stolicy. Późną nocą zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do naszej parafii z Relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszko.

2012-03-26 - Wielu parafian podjęło dzieło Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka

 Podczas uroczystej Mszy św. wielu parafian podjęło dzieło Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka.

2012-03-25 - Oaza Rodzin zorganizowała dla małżonków samochodową randkę małżeńską

 Oaza Rodzin zorganizowała dla małżonków samochodową randkę małżeńską, która rozpoczęła się o 16.00 filmem pt. ”FIREPROOF”.

2012-03-25 - Ofiary na Dom Samotnej Matki

 Po Mszach św. składaliśmy ofiary na Dom Samotnej Matki w naszej diecezji.

2012-03-24 - Odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna za ustanowienie przed 20 laty naszej diecezji

O godz. 9.00 w katedrze św. Mikołaja odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna za ustanowienie przed 20 laty naszej diecezji. Po Eucharystii w Bielskim Centrum Kultury odbyła się jubileuszowa sesja oraz koncert.

2012-03-24 - Pielgrzymka na Jasną Górę

Koło Przyjaciół Radia Maryja i grupa parafian brało udział w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę w intencji niedyskryminowania mediów katolickich oraz otrzymania przez telewizję Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.

2012-03-18 - Rozpoczęły się parafialne rekolekcje wielkopostne

 Rozpoczęły się parafialne rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje prowadził  O. Jarosław Wachowski, Oblat Maryi Niepokalanej z Kędzierzyna Koźla. Rekolekcje były bardzo udane, cieszyły się zainteresowaniem parafian, którzy licznie przychodzili na nauki ogólne i stanowe. Zakończyły się w czwartek 22 marca.

2012-03-12 - Msza św. o potrzebne łaski dla parafian

Msza św. o potrzebne łaski dla parafian, którzy w minionym roku podjęli dzieło Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka.

2012-03-11 - Ofiary na pomoc rozgłośni radia diecezjalnego Anioł Beskidów

Po Mszach św. składaliśmy ofiary na pomoc rozgłośni radia diecezjalnego „Anioł Beskidów”.

2012-03-04 - Ofiary na pomoc misjonarzom w krajach afrykańskich

 Po Mszach św. składaliśmy ofiary na pomoc misjonarzom w krajach afrykańskich.

2012-02-26 - Ofiary na pomoc i prowadzenie Towarzystwa Św. Brata Alberta w Bielsku Białej

 Po Mszach św. składaliśmy ofiary na pomoc i prowadzenie Towarzystwa Św. Brata Alberta w Bielsku – Białej.

2012-02-26 - Przesunięcie Mszy Świętej

Od tego dnia Msza niedzielna z godz. 11.45 zostaje na prośbę parafian przesunięta na godz 12:00

2012-02-19 - Rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu

Rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem Wielkiego Postu.

2012-02-17 - Nocne czuwanie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

 Koło Przyjaciół Radia Maryja wraz z grupą parafian wyjechało na nocne czuwanie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

2012-02-17 - Koncert zespołu Aslan

W domu katechetycznym odbył się koncert zespołu „Aslan”, który naszej młodzieży bardzo się podobał.

2012-01-25 - 2015-01-25 - Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw O Jedność Chrześcijan

Z udziałem parafian odbyło się centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw O Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo odbyło się w katedrze św. Mikołaja a kazanie wygłosił bp Paweł Anwailer z Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. 29.01.2012 Ksiądz Proboszcz Jerzy Matoga obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa. Podczas Mszy św. o godz. 11.45 Ksiądz Proboszcz dziękował za dar 25 lat kapłaństwa. W uroczystej Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem Srebrnego Jubilata wzięło udział  wielu kapłanów, rodzina i znajomi Księdza Proboszcza oraz wielu parafian.  

2012-01-25 - Otwarcie i poświęcenie nowej szkoły dla Gimnazjum Jana III Sobieskiego w Bielsku Białej

Odbyło się otwarcie i poświęcenie nowej szkoły dla Gimnazjum Jana III Sobieskiego w Bielsku – Białej Wapienicy oraz poświęcenie sztandaru szkoły. Uroczystość rozpoczęła się w naszej świątyni uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego.

2012-01-21 - 2012-01-22 - Spotkania opłatkowe dla członków Róż Żywego Różańca

Odbyły się spotkania opłatkowe dla członków Róż Żywego Różańca.

2012-01-18 - Spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Odbyło się spotkanie opłatkowo – noworoczne Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

2012-01-06 - Uroczystość Objawienia Pańskiego

W Uroczystość Objawienia Pańskiego z udziałem parafian odbył się w Bielsku – Białej Orszak Trzech Króli. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele Opatrzności Bożej a po niej uczestnicy przeszli na rynek na wspólne kolędowanie.

2012-01-01 - Nowy Rok 2012

W Imię Boże rozpoczynamy Nowy 2012 Rok Pański.

2011

2011-12-31 - Podsumowania życia parafii w 2011 roku

Uroczystą Mszą św. i nabożeństwem zakończyliśmy Rok Pański 2011. Ksiądz Proboszcz w czasie Eucharystii podał roczną statystykę życia naszej Rodziny Parafialnej i podziękował Wszystkim za troskę o rozwój duchowy i materialny parafii.

 

Statystyka za rok 2011

 

Lp.

Treść zapisu

2011

2010

Różnica

1.

Chrzty ogółem

100

88

12

 

z małżeństw sakramentalnych

64

59

5

 

z małżeństw cywilnych

15

13

2

 

nieślubne

21

16

5

2.

1 Komunia Święta ogółem

80

75

5

 

w tym wczesna Komunia Święta

6

17

-11

3.

Małżeństwa ogółem

42

29

13

 

w tym małżeństwa mieszane

1

2

-1

4.

Pogrzeby ogółem

76

73

3

 

w tym niekościelne

0

0

0

5.

Zaopatrzenie chorych

844

 

 

 

kapłani

453

478

-25

 

w tym sakrament namaszczenia

167

108

59

 

szafarze Eucharystii

391

 

 

6.

Liczba Komunii Świętych ogółem

144500

141500

3000

 

w kościele parafialnym

 

 

 

 

w kaplicy

 

 

 

7.

Bierzmowanie

105

88

17

8.

Wstąpienia do seminarium duchownego

0

0

0

 

Wstąpienia do zakonu

0

0

0

2011-12-16 - Wyjazd do Łagiewnik na nocne czuwanie

Wyjazd Koła Przyjaciół Radia Maryja do Łagiewnik na nocne czuwanie.

2011-12-04 - Ofiary na Kościół na Wschodzie

Ofiarami składanymi po Mszach do puszek wspieraliśmy Kościół na Wschodzie.

2011-12-03 - Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem

Zorganizowaliśmy spotkanie dla dzieci ze św. Mikołajem. Dzięki ofiarności wielu dobrodziejów którzy sponsorowali paczki dla dzieci udało się zrobić ponad 130 paczek. Radości dzieci było wiele.

2011-11-27 - ks dr Piotr Greger przyjął święcenia biskupie

W pierwszą niedzielę adwentu podczas Mszy św. o godz. 11.00 w katedrze św. Mikołaja, ks. dr Piotr Greger przyjął święcenia biskupie. Eucharystii z udzieleniem święceń biskupich przewodniczył metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz. Współkonsekratorami był nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore i ordynariusz bielsko-żywiecki, bp Tadeusz Rakoczy.

2011-11-20 - Parafianie mogli uczcić Relikwie bł Jana Pawła II

Po każdej Mszy św. wszyscy parafianie mogli uczcić Relikwie bł. Jana Pawła II.

2011-11-19 - Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy dokonał konsekracji naszej świątyni

Podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy dokonał konsekracji naszej świątyni. Uroczystość ta połączona była z przywitaniem w naszej parafii Relikwii Krwi Błogosławionego  Jana Pawła II. Na uroczystość oprócz Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego przybył Pan Prezydent Bielska – Białej Jacek Krywult, przedstawiciele Rady Miasta, zaproszeni kapłani – ks. infułat Władysław Fidelus, księża prałaci i kanonicy, kapłani pochodzący z naszej parafii, kapłani którzy sprawowali posługę duszpasterską w naszej parafii, kapłani dekanatu Bielsko – Biała IV, sąsiednich parafii i dekanatów, zaproszeni goście, przedstawiciele placówek oświatowych z naszej parafii, dobrodzieje, sponsorzy i wykonawcy prac remontowych kościoła i liczne grono parafian. Po uroczystej Mszy św. odbyło się miłe spotkanie przy stole w Domu Weselnym „Radosna” w Wapienicy.

2011-11-16 - Prelekcja z okazji 60-lecia Kościoła w Wapienicy

W domu katechetycznym odbyła się prelekcja z okazji 60-lecia Kościoła w Wapienicy połączona z występem młodzieży z Domu Kultury w Hałcnowie. Prelekcję zorganizowało Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy.

2011-11-05 - Rozpoczęliśmy Misje Święte

Rozpoczęliśmy Misje Święte. Ksiądz Proboszcz podczas Mszy św. przywitał misjonarzy - księży Henryka Kałuża i Jana Pawłowskiego ze Zgromadzenia Słowa Bożego i uroczyście na czas misji przekazał im klucze od kościoła co wyrażało przekazanie im troski duszpasterskiej o całą parafię i czas przemiany i nawrócenia rozpoczęty w czasie misji. Wielu parafian gorliwie codziennie uczestniczyło w Misjach które zakończyły się w niedzielę 13 listopada. Przez Misje cała parafia przygotowała się na uroczystą konsekrację odnowionej świątyni i przywitanie Relikwii Krwi bł. Jana Pawła II.

2011-11-01 - Uroczystość Wszystkich Świętych.

Przeżywaliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. O godz. 15.00 był różaniec za zalecanych a po nim procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych na cmentarzu.

2011-10-30 - Uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła

Obchodziliśmy uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Dziękowaliśmy Bogu za naszą świątynię i modliliśmy  za wszystkich, którzy ją zbudowali oraz tych, którzy dzisiaj troszczą się o jej świętość, utrzymanie i piękno.

2011-10-25 - Przekazanie relikwii krwi bł. Jana Pawła II dla parafii św. Franciszka z Asyżu w Bielsku Białej

Jego Eminencja Stanisław Kard. Dziwisz Metropolita Krakowski, były sekretarz osobisty papieża Jana Pawła II przekazał w Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. prob. Jerzemu Matoga Relikwie Krwi bł. Jana Pawła II dla parafii św. Franciszka z Asyżu w Bielsku – Białej Wapienicy.  

2011-10-23 - Spotkanie Rodziny Radia Maryja

Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało wyjazd do Oświęcimia na spotkanie Rodziny Radia Maryja.

2011-10-22 - ks. Piotr Gregera mianowany biskupem pomocniczym

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dra Piotra Gregera, biskupem pomocniczym dla naszej diecezji.

2011-10-16 - Rozpoczął się XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku Białej

Rozpoczął się XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku – Białej. W tym też dniu w czasie Mszy św. poświęciliśmy dzieciom komunijnym różańce. 19.10.2011 Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało wyjazd do Łagiewnik na nocne czuwanie.

2011-10-16 - Naszą parafię nawiedzili Rycerze Zakonu Templariuszy

Naszą parafię nawiedzili Rycerze Zakonu Templariuszy, którzy przywieźli relikwie wyniesionego na ołtarze 6 czerwca 2010 roku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko. Po każdej Mszy św. była możliwość uczczenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego. Przedstawiciele Zakonu Templariuszy wzięli udział we Mszy św. o godz. 9.00. Do wspólnoty Zakonu Templariuszy należy nasz parafianin Dawid Grzesiowski.

2011-10-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się ostatnie w tym roku czuwanie fatimskie.

2011-10-02 - Tydzień Miłosierdzia

Rozpoczął się Tydzień Miłosierdzia. Kazania głosił salwatorianin ks. Piotr Schora a po Mszy św. swoją ofiarą wspomagaliśmy budowę hospicjum stacjonarnego Jana Pawła II. 09.10.2011 nasza wspólnota parafialna przeżywała odpust parafialny, ku czci naszego patrona św. Franciszka z Asyżu. Słowo Boże wygłosił i sumę odpustową odprawił ks. Piotr Konieczny, wikariusz z Kęt. W tym dniu W tym też dniu odbywał się w naszej Ojczyźnie Dzień Papieski. Po Mszach św. była zbierana dodatkowa ofiara przeznaczona na fundusz stypendialny dla biednej i uzdolnionej młodzieży.

2011-09-25 - Wspomagaliśmy rozgłośnię radia diecezjalnego

Swoimi ofiarami wspomagaliśmy rozgłośnię radia diecezjalnego Anioł Beskidów i szkoły katolickie.

2011-09-24 - Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

Odbyła się tradycyjna parafialna pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej.

2011-09-18 - Impreza Duchowy Fitness

 W ramach Tygodnia z Ewangelią w naszej parafii na stadionie odbył się organizowany przez Ruch Światło - Życie 'duchowy fitness'. Impreza rozpoczęła się o godz. 14.00 meczem piłki nożnej Księża – Radni. O 15.30 odbył się koncert – „Siostra Anna Bałchan i przyjaciele” a po nim integracja dla rodzin i zabawy dla dzieci.

2011-09-16 - Dziesiąty Tydzień z Ewangelią

Rozpoczął się jubileuszowy dziesiąty „Tydzień z Ewangelią' w Bielsku – Białej.

2011-09-14 - Odbyła się Msza św na Wzgórzu Trzech Lipek

Odbyła się Msza św. na Wzgórzu Trzech Lipek w Starym Bielsku w intencji mieszkańców miasta Bielska – Białej w której wzięli udział nasi parafianie.

2011-09-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się kolejne czuwanie fatimskie.

2011-09-04 - Pielgrzymka do Cieszyna

Odbyła się pielgrzymkę do Cieszyna ku czci św. Melchiora Grodzickiego.

2011-09-03 - Uroczyste rozpoczęcie roku formacyjnego

Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku formacyjnego dla wszystkich grup i wspólnot duszpasterskich i apostolskich w naszej parafii. Był to też dzień imienin ks. Grzegorza Tomaszka, którego otoczyliśmy swoją modlitwą i życzliwością. Po Mszy św. odbyła się już tradycyjna agapa w domu katechetycznym.

2011-09-01 - Nowy rok szkolny dzieci i młodzieży

Mszą św. dla dzieci i młodzieży rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2011/2012.

2011-08-28 - Posługę w naszej parafii rozpoczyna ks diakon Tomasz Drabek

Posługę w naszej parafii rozpoczyna pochodzący z Kobiernic ks. diakon Tomasz Drabek.

2011-08-24 - Podziękowaliśmy Panu Bogu za posługę ks. Dawida Szewczyka

W czasie Mszy św. podziękowaliśmy Panu Bogu za posługę ks. Dawida Szewczyka w naszej parafii.  Ks. Dawid został ustanowiony wikariuszem w parafii w Dankowicach. 28.08.2011 w czasie Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony i urodzaje.

2011-08-19 - Pielgrzymka do Częstochowy

Odbyła się pielgrzymka do Częstochowy organizowana przez Róże Żywego Różańca.

2011-08-07 - Odpust porcjunkuli

Przeżywaliśmy odpust porcjunkuli. Kazania głosił O. Boguchwał - franciszkanin z Cieszyna.

2011-07-31 - Kwesta na rzecz poszkodowanych w ostatnich wydarzeniach kataklizmu w Polsce.

Po Mszach Świętych z inicjatywy J. E. Ks. Bp. Tadeusza Rakoczego odbywała się kwesta na rzecz poszkodowanych w ostatnich wydarzeniach kataklizmu w Polsce.

2011-07-30 - Parafialny festyn rodzinny

Odbył się już Drugi Parafialny Festyn Rodzinny.

2011-07-25 - Odbyło się święcenie pojazdów i ich właścicieli

W święto świętego Jakuba, a zarazem w dniu wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców, po Mszach Świętych były święcone pojazdy i ich właściciele.

2011-07-24 - Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta kwestowało na rzecz prowadzonej przez nich kuchni i działalności charytatywnej

Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta z siedzibą w Bielsku-Białej po Mszach Świętych kwestowało na rzecz prowadzonej przez nich kuchni i działalności charytatywnej.

2011-07-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się kolejne Czuwanie Fatimskie.

2011-07-10 - Wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolskie Rodziny Radia Maryja

Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowała wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolskie Rodziny Radia Maryja.

2011-07-03 - Kazanie głosił ojciec Kazimierz Zdziebko

Podczas Niedzielnych Mszy Świętych kazanie głosił ojciec Kazimierz Zdziebko ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

2011-07-02 - Spotkanie z parlamentarzystami partii Prawa i Sprawiedliwości

W Domu Katechetycznym o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie z parlamentarzystami partii Prawa i Sprawiedliwości, którzy omówili temat sytuacji gospodarczej w Polsce i przedstawili swój program poprawiający sytuację gospodarczą w naszym kraju.

2011-07-02 - 40 rocznica śmierci pierwszego proboszcza Jana Jeżowicza

W tym dniu przypadła 40 lat od  śmierci pierwszego Proboszcza, a zarazem budowniczego naszej parafii księdza Jana Jeżowicza.

2011-06-29 - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Obchodziliśmy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

2011-06-24 - Ksiądz kanonik Leopold Zielasko obchodził 60 rocznice święceń kapłańskich

Emerytowany ksiądz kanonik Leopold Zielasko, mieszkający na terenie naszej parafii podczas Mszy Świętej o godzinie 18:00, dziękował Dobremu Bogu z powodu 60 rocznicy jego święceń kapłańskich.

2011-06-23 - Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej

W Czwartek obchodziliśmy Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej, z tej okazji jak co roku wyruszyła z kościoła procesja z Najświętszym Sakramentem po ulicach naszej parafii.

2011-06-22 - Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

Zakończył się rok szkolny i katechetyczny 2010/2011.

2011-06-13 - Czuwanie fatimskie

 Odbyło się drugie w tym roku Czuwanie Fatimskie.

2011-06-12 - Ksiądz Dawid Szewczyk udzielał błogosławieństwa prymicyjnego

Posługujący w naszej parafii ksiądz Dawid Szewczyk, udzielał po Mszach Świętych błogosławieństwa prymicyjnego

2011-05-28 - Diakon Dawid Szewczyk przyjął święcenia kapłańskie

Posługujący w naszej parafii diakon Dawid Szewczyk przyjął w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej z rąk J. E. Ks. Bp. Tadeusza Rakoczego świecenia kapłańskie.

2011-05-22 - Wczesna Komunia Święta

Podczas Mszy Świętej o godzinie 9:00 odbyła się Wczesna Komunia Święta.

2011-05-17 - Dzieci pierwszo komunijne pielgrzymowały do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dziękując za dar przyjęcia Ciała Chrystusa pod postaciami chleba i wina, dzieci pierwszo komunijne pielgrzymowały do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

2011-05-13 - 2013-05-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się pierwsze w tym roku Czuwanie Fatimskie.

2011-05-11 - Rozpoczęły się prace przy odnowieniu elewacji naszego kościoła

 Po zakończeniu prac związanych z remontem wnętrza naszej świątyni, rozpoczęły się prace przy odnowieniu elewacji naszego kościoła oraz obejścia wokół niego.

2011-05-10 - Sakrament Bierzmowania

Młodzież z III klas Gimnazjum, przyjęła z rąk J. E. Ks. Bp. Tadeusza Rakoczego Sakrament Bierzmowania. 

2011-05-08 - Komunia Święta dzieci klas drugich

 Podczas Niedzielnej Mszy Świętej o godzinie 9:00 dzieci z drugich klas szkoły podstawowej po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej.

2011-05-07 - Paweł Marczyk przyjął święcenia diakonatu

W katedrze świętego Mikołaja w Bielsku-Białej z rąk  J. E. Ks. Bp. Tadeusza Rakoczego nasz kleryk Paweł Marczyk przyjął święcenia diakonatu i od przyszłego roku szkolnego rozpocznie posługę w jednej z parafii naszej diecezji.

2011-05-01 - Przeżywaliśmy czas beatyfikacji Jana Pawła II

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, przeżywaliśmy czas beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.

2011-04-24 - Wielka Niedziela

„CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA, PRAWDZIWIE ZMARWTYCHWSTAŁ ALLELUJA” – Dniem Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęliśmy przeżywanie i radowanie się z prawdy, że Chrystus powstał z grobu.

2011-04-23 - Wielka Sobota

W Wielką Sobotę mogliśmy przez cały dzień czuwać przy grobie Pana, aż do wieczornej uroczystej Liturgii Paschalnej.

2011-04-22 - Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień śmierci męczeńskiej naszego Pana. W tym dniu szczególnie swój wzrok kierowaliśmy na krzyż, na którym zawisło zbawienie świata.

2011-04-21 - Wielki Czwartek

Wielki Czwartek uważany jest przez Kościół za dzień ustanowienia przez Jezusa Chrystusa Eucharystii, temu dniu także przypisuje się sakrament święceń. Dlatego szczególnie w tym dniu polecaliśmy kapłanów, którzy posługują w naszej parafii. Podczas wieczornej Uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej mogliśmy podziękować przede wszystkim Dobremu Bogu za dar kapłanów posługujących w naszej świątyni, jak i im osobiście.

2011-04-18 - 2011-04-20 - Rekolekcje wielkopostne

Dzieci i młodzież naszej parafii przeżywały rekolekcje wielkopostne.

2011-04-17 - Z woli Ojca Świętego Niedziela Palmowa jest dniem Światowego Dnia Młodzieży

Z woli Ojca Świętego Niedziela Palmowa jest dniem Światowego Dnia Młodzieży, z tej okazji. Młodzież naszej diecezji przeżywała ten dzień uczestnicząc we Mszy Świętej, która celebrowana była w katedrze świętego Mikołaja przez J. E. ks. bp. Tadeusza Rakoczego.

2011-04-17 - Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa, to dzień, w którym upamiętniamy wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy na osiołku. Jest to również dzień uświadamiający, że rozpoczyna się Wielki Tydzień, przygotowujący nas na ponowne przeżywanie męki, śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

2011-04-08 - Wyjazd do Łagiewnik na nocne czuwanie

 Koło Przyjaciół Radia Maryja z naszej parafii zorganizowało wyjazd na nocne czuwanie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach

2011-04-03 - Ofiara na działalność misyjną w Afryce

Po Mszach Świętych każdy  z nas mógł wesprzeć działalność misyjną w Afryce składając swoją dobrowolną ofiarę na ten cel.

2011-03-27 - Chętni mogli się podpisać pod projektem ochrony życia

Po Niedzielnych Mszach Świętych osoby chętne przed kościołem mogły podpisać się pod projektem ochrony życia.

2011-03-27 - Pomoc dla ofiar kataklizmu w Japonii

Po Mszach Świętych mogliśmy złożyć ofiarę do puszek, na pomoc osobą, które ucierpiały w kataklizmie w Japonii.

2011-03-25 - Modliliśmy się w intencji dzieci nie narodzonych

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w szczególny sposób modliliśmy się w intencji dzieci nie narodzonych, a podczas Mszy świętej mogliśmy złożyć swoje deklaracje Duchowej Adopcji.

2011-03-19 - Składaliśmy najserdeczniejsze życzenia posługującemu w naszej parafii księdzu Prałatowi Józefowi Śliżowi

W Uroczystość św. Józefa Oblubieńca N. M. P. składaliśmy najserdeczniejsze życzenia posługującemu w naszej parafii księdzu Prałatowi Józefowi Śliżowi, byłemu wieloletniemu naszemu proboszczowi, z okazji jego imienin.

2011-03-09 - Środą Popielcową rozpoczęliśmy Okres Wielkiego Postu

 Środą Popielcową rozpoczęliśmy Okres Wielkiego Postu. Podczas Mszy Świętej kapłani posypywali głowy popiołem, jak symbol podjęcia pokuty.

2011-03-07 - Kwesta na rzecz Radia Diecezjalnego

Po każdej Mszy Św. przed kościołem odbywała sie kwesta na rzecz Radia Diecezjalnego 'Anioł Beskidów'.

2011-03-06 - 2011-03-08 - Nabożeństwo przebłagalne przed Najświętszym Sakramentem

Odbywało się w naszej świątyni nabożeństwo przebłagalne przed Najświętszym Sakramentem.

2011-02-28 - Zakończyło się malowanie naszej świątyni

Zakończyło się malowanie naszej świątyni, mimo, iż nie wszystko zostało jeszcze wykończone nasza świątynia stała się bardzo pięknym miejscem modlitwy i spotkania z Panem Bogiem.

2011-02-18 - Wyjazd na nocne czuwanie w Łagiewnikach

Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało wyjazd na nocne czuwanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

2011-02-11 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

 We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, nasza wspólnota szczególności modliła się za ludzi chorych, z racji Światowego Dnia Chorych.

2011-02-02 - Święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej

W Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej po Mszy Św. o godzinie 18.00 udzielano błogosławieństwa Św. Błażeja.

2011-02-02 - Święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej

W Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej po Mszy Św. o godzinie 18.00 udzielano błogosławieństwa Św. Błażeja.

2011-01-18 - 2011-01-19 - Działaniem wandali została uszkodzona rozeta w Prezbiterium

Nocą z 18.01 na 19.01.2011 została działaniem wandali uszkodzona rozeta w Prezbiterium przedstawiająca świętego Franciszka, naszego patrona klęczącego pod krzyżem Pana Jezusa. Fakt ten sprawił wielką przykrość naszej wspólnocie parafialnej.

2011-01-10 - Kolejny etap upiększania naszej świątyni

Zaczął się kolejny etap upiększania naszej świątyni. Zaczęto malować i odnawiać wnętrze naszego kościoła. Z tego powodu wszystkie nabożeństwa odbywały się w Domu Katechetycznym.

2011-01-01 - Nowy Rok 2011

Rozpoczęliśmy Nowy Rok kalendarzowy 2011 Uroczystością św. Bożej Rodzicielki.

2010

2010-12-31 - Podsumowania życia parafii w 2010 roku

 O godz.17.00 odbyła się Msza Św. dziękczynna za miniony rok. Ksiądz Proboszcz złożył sprawozdanie z życia parafii oraz jej dorobku duchowego i materialnego w roku 2010.

 

 statystyki 2010    
Lp. Treść zapisu Rok 2010 Rok 2009 Różnica Wykres
1. Chrzty 88 99 -11
z małżeństw sakramentalnych 59 68 -9  
z małżeństw cywilnych 13 8 5  
nieślubne 16 23 -7  
2. I Komunia Św. 75 84 -9
w tym do wczesnej Komunii Św. 17 0 17  
3. Małżeństwa 29 37 -8
w tym mieszane 2 1 1  
4. Pogrzeby 73 73 0
w tym niekościelne 0 0 0  
5. Zaopatrzenie chorych 478 512 -34
w tym sakrament namaszczenia chorych 108 154 -46  
Komunia Św. zaniesiona przez szafarzy 0 305 -305  
6. Komunia Św. 141 500 140 000 1 500
7. Bierzmowanie 88 92 -4
8. Do seminarium duchownego wstąpiło 0 0 0  
Do zakonu wstąpiło 0 0 0  
Święcenia kapłańskie przyjęło 0 0 0

2010-12-28 - Wspomnienie Św. Młodzianków

We wspomnienie Św. Młodzianków, o godz. 9.00 odbyła się Msza Św. z udziałem naszych najmniejszych parafian, po której udzielano błogosławieństwa małym dzieciom.

2010-12-26 - Niedziela Świętej Rodziny

Obchodziliśmy Niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

2010-12-25 - Uroczysta Msza św. Pasterka

Uroczystą Mszą św. - Pasterką - odprawianą przez wszystkich Kapłanów parafii pod przewodnictwem ks. prałata Józefa rozpoczęliśmy świętowanie Narodzin Jezusa Chrystusa.

2010-12-19 - Młodzież gimnazjalna sprzedawała stroiki bożonarodzeniowe

Młodzież gimnazjalna sprzedawała stroiki bożonarodzeniowe. Dochód ze sprzedaży przeznaczony był na budowę Stacjonarnego Hospicjum w Bielsku Białej. nocą z 24.12.2010.

2010-12-15 - Spotkanie po pielgrzymkowe uczestników pierwszej grupy pielgrzymów do Ziemi Świętej

Odbyło się spotkanie po pielgrzymkowe uczestników pierwszej grupy pielgrzymów do Ziemi Świętej.

2010-12-08 - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P

 W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. dzieci przygotowujące się do Wczesnej i I Komunii św. otrzymały poświęcone medaliki. Dzieci Maryi odnowiły swoje ślubowania a nowi członkowie tej wspólnoty otrzymali z rąk swego opiekuna Księdza Grzegorza medaliki.

2010-12-05 - Ofiary na Kościół na Wschodzie

Swoimi ofiarami wspomagaliśmy potrzebujący Kościół na Wschodzie.

2010-12-04 - Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem

W naszej świątyni odbyło się spotkanie dzieci ze św. Mikołajem. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli przygotowano ponad 130 paczek dla dzieci z ubogich rodzin. Radości dzieci było bardzo dużo.

2010-12-04 - Msza św. w intencji górników naszej parafii.

Z racji wspomnienia św. Barbary odbyła się dodatkowa Msza św. w intencji górników naszej parafii.

2010-12-03 - Pielgrzymka do Torunia

 Z naszej parafii o godz. 22.30 wyjechała pielgrzymka do Torunia zorganizowana przez Koło Przyjaciół Radia Maryja.

2010-11-28 - Duszpasterskie odwiedziny rodzin parafii

Rozpoczęły się duszpasterskie odwiedziny rodzin parafii.

2010-11-25 - Powrót drugiej grupy pielgrzymów z Ziemi Świętej

Z pielgrzymki do Ziemi Świętej wrócili uszczęśliwieni i rozmodleni pielgrzymi grupy drugiej.

2010-11-18 - Z pielgrzymki do Ziemi Świętej wróciła szczęśliwie pierwsza grupa pielgrzymów

Z pielgrzymki do Ziemi Świętej wróciła szczęśliwie pierwsza grupa pielgrzymów a wyruszyła na pielgrzymkę Śladami Chrystusa po Ziemi Świętej grupa druga pod opieką ks. Tomasza Wala oraz naszego rodaka ks. Piotra Ślęczka.

2010-11-13 - Msza św. w intencji naszej parafianki pani Karoliny Kadys, która obchodziła 100 urodziny

O godz. 15.00 odbyła się dodatkowa Msza św. w intencji naszej parafianki pani Karoliny Kadys, która obchodziła 100 urodziny. Czcigodna Jubilatka uczestniczyła w tej Mszy św. Otrzymała życzenia i błogosławieństwo od Ojca Świętego Benedykta XVI a także od Księdza Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego.

2010-11-11 - Święto Niepodległości

Z racji Święta Niepodległości o godz. 9.00 przy licznym udziale parafian odbyła się Msza św. za naszą Ojczyznę.

2010-11-11 - Grupa pielgrzymów pod opieką Księdza Proboszcza wyruszyła do Ziemi Świętej

 Pierwsza grupa pielgrzymów pod opieką Księdza Proboszcza wyruszyła do Ziemi Świętej.

2010-11-07 - Diecezjalna Droga Krzyżowa w Oświęcimiu

Odbyła się w Oświęcimiu diecezjalna Droga Krzyżowa w intencji ofiar obozów i gułagów. Nabożeństwa rozpoczęło się o godz.14.00 przy Bramie Śmierci.

2010-11-02 - Dzień Zaduszny

Dzień Zaduszny licznie zgromadził parafian na Mszach św. kiedy to modliliśmy się za naszych zmarłych.

2010-11-01 - Uroczystość Wszystkich Świętych

Przeżywaliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. O 15.00 było nabożeństwo w kościele a po nim modlitwy na naszym cmentarzu.

2010-10-31 - Obchodziliśmy uroczystość poświecenia naszego kościoła

Obchodziliśmy uroczystość poświecenia naszego kościoła. Kazania wygłosił ks. Proboszcz zachęcając do troski i odpowiedzialności za naszą świątynię.

2010-10-24 - Kazanie głosił ks prob Piotr Sochora SDS

Kazania w naszej parafii wygłosił ks. prob. Piotr Sochora SDS, budowniczy hospicjum Jana Pawła II w Bielsku - Białej. Parafianie swoimi ofiarami wspomagali budowę tego dzieła.

2010-10-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się ostatnie w tym roku Czuwanie Fatimskie.

2010-10-10 - Odpust parafialny ku czci św. Franciszka z Asyżu

Odbył się odpust parafialny ku czci św. Franciszka z Asyżu. Kazania podczas wszystkich Mszy św. i sumę odpustową odprawił ks. dr Marek Studenski. Uroczystość odpustowa była połączona z kolejnym w naszej Ojczyźnie Dniem Papieskim.

2010-10-09 - Tydzień Miłosierdzia

W ramach Tygodnia Miłosierdzia odbył się w parafii dzień Chorych. O godz. 9.00 była Msza św. dla chorych i starszych parafian połączona z udzielaniem Sakramentu namaszczenia Chorych a po niej nabożeństwo z błogosławieństwem lourdzkim. Po Mszy św. chorzy i starsi spotkali się w domu katechetycznym przy ciastku i herbatce. Spotkanie przygotował Zespół Charytatywny.

2010-10-07 - Wspomnienie M.B. Różańcowej

We wspomnienie M.B. Różańcowej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec a po nim Msza św. ofiarowana w intencji Członków Róż Żywego Różańca, którzy obchodzili swoje patronalne święto. Po Mszy św. ks. dr Marek Studenski wygłosił piękną konferencję o kulcie Matki Bożej i modlitwie różańcowej.

2010-10-01 - Tydzień Miłosierdzia

 Rozpoczął się Tydzień Miłosierdzia.

2010-10-01 - Rozpoczęły się Nabożeństwa Różańcowe

 Rozpoczęły się Nabożeństwa Różańcowe.

2010-09-26 - Ofiary na działalność radia Anioł Beskidów

Swoimi ofiarami zbieranymi przez Zespół Charytatywny wspieraliśmy rozgłośnię Radia Diecezjalnego - 'Anioł Beskidów'.

2010-09-25 - Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

Odbyła się już tradycyjna pielgrzymka parafian do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymami opiekowali się ks. Grzegorz Tomaszek i ks. diakon Dawid Szewczyk.

2010-09-14 - Msza św. w intencji wszystkich mieszkańców

Na wzgórzu Trzech Lipek w Starym Bielsku odbyła się Msza św. w intencji wszystkich mieszkańców Bielska - Białej.

2010-09-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się kolejne Czuwanie Fatimskie.

2010-09-10 - 2010-09-18 - Tydzień z Ewangelią

W dniach od 10 do 18 września odbywał się kolejny 'Tydzień z Ewangelią' w którym uczestniczyli także nasi parafianie.

2010-09-05 - Nowy rok formacyjny w parafii

Uroczysta Mszą św. rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny w parafii. Przedstawiciele wszystkich grup modlitewnych i duszpasterskich otrzymali zapalona świecę. Po Mszy św. odbyła się w domu katechetycznym radosna agapa.

2010-09-01 - Nowy rok szkolny

Podczas Mszy św. rozpoczęliśmy w imię Boże uroczyście nowy rok szkolny dla Szkoły Podstawowej nr 32 i Gimnazjum nr 15.

2010-08-29 - Ofiary na pomoc dotkniętym katastrofą powodzi mieszkańcom Bogatyni i okolic

 Po Mszach św. składaliśmy ofiary na pomoc dotkniętym katastrofą powodzi mieszkańcom Bogatyni i okolic.

2010-08-29 - Msza św. żniwna

O godz. 9.00 odbyła się Msza św. żniwna. Nasi rolnicy, pięknie przyozdobili świątynię na uroczystość parafialnego dziękczynienia za urodzaje.

2010-08-28 - Posługę w naszej parafii rozpoczęli neoprezbiter Grzegorz Tomaszek i diakon Dawid Szewczyk

Dekretem ks. Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego posługę w naszej parafii rozpoczęli neoprezbiter Grzegorz Tomaszek i diakon Dawid Szewczyk.

2010-08-26 - Pożegnanie księdza Wojciecha Medwida

Pożegnaliśmy księdza Wojciecha Medwida, który po trzyletniej posłudze w naszej parafii, dekretem księdza Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego został przeniesiony do parafii Św. Klemensa w Ustroniu.

2010-08-20 - Pielgrzymka do Częstochowy

Odbyła się pielgrzymka do Częstochowy, do stóp Pani Jasnogórskiej w przed dzień Jej wspomnienia i św. Anny.

2010-08-14 - Uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego

Uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, głównego patrona naszej diecezji.

2010-08-08 - Odpust ku czci NMP Królowej Aniołów

Obchodziliśmy odpust ku czci NMP Królowej Aniołów- Porcjunkula. Kazania głosił o. Ludwik franciszkanin z Cieszyna.

2010-08-01 - Dziękowaliśmy Panu Bogu za posługę pierwszego proboszcza naszej parafii

Podczas Mszy Świętej o godzinie 9.00 dziękowaliśmy Panu Bogu, za posługę pierwszego proboszcza naszej parafii ks. Jana Jeżowicza. Po Mszy Świętej w procesji udaliśmy się, na cmentarz parafialny, aby pomodlić się nad mogiłą ks. Jana.

2010-07-31 - Festyn Parafialny ku czci śp. pierwszego proboszcza ks. Jana Jeżowicza

Po raz pierwszy w naszej wspólnocie parafialnej został zorganizowany Festyn Parafialny ku czci śp. Pierwszego proboszcza i budowniczego naszej świątyni ks. Jana Jeżowicza.

2010-07-25 - Poświęcenie pojazdów

 Z racji wspomnienia Św. Krzysztofa patrona kierowców po każdej Mszy Świętej księża święcili pojazdy.

2010-07-17 - 2010-08-01 - Posługę w naszej parafii pełnił Neoprezbiter ks. Grzegorz Sulkiewicz

Posługę w naszej parafii pełnił Neoprezbiter ks. Grzegorz Sulkiewicz.

2010-07-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się kolejne Czuwanie Fatimskie.

2010-07-04 - Akcja pobierania krwi

 Po raz kolejny odbywała się w naszej parafii akcja oddawania krwi.

2010-07-04 - Słowo Boże głosił Ojciec Jarosław Wachowski

Słowo Boże podczas Niedzielnych Mszy Świętych głosił Ojciec Jarosław Wachowski ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

2010-06-13 - Składka na budowę Centrum i Świątyni Opatrzności Bożej

Została przeprowadzona składka na budowę Centrum i Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

2010-06-13 - Czuwanie fatimskie

Odbyło się II w tym roku Czuwanie Fatimskie.

2010-06-06 - Beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki

W Warszawie odbyła się beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki.

2010-06-03 - Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało. Po Mszy św. o godz. 9.00 wyruszyliśmy w procesji Eucharystycznej do czterech ołtarzy po ulicach naszej Parafii.

2010-05-30 - Ofiara na pomoc poszkodowanym przez wodę

Łącząc się z osobami, które ucierpiały w naszej ojczyźnie z powodu powodzi po Mszach Świętych mogliśmy złożyć ofiarę na pomoc poszkodowanym przez wodę.

2010-05-24 - 2010-05-29 - Na skutek obfitych opadów w naszym kraju wiele miejscowości zostało zalanych lub potopionych

Na skutek obfitych opadów w naszym kraju wiele miejscowości zostało zalanych lub potopionych. Nasza parafia także ucierpiała z powodu napływu wody.

2010-05-20 - Pielgrzymka kościoła Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach

Część osób naszej parafialnej wspólnoty zawierzyła wraz z kapłanami posługującymi w Wapienicy, naszą rodzinę parafialną Miłosierdziu Bożemu podczas zorganizowanej pielgrzymki do kościoła Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.

2010-05-19 - Sakrament Bierzmowania

Młodzież z naszej parafii przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania, którego udzielił im Jego ekscelencja biskup Janusz Zimniak.

2010-05-13 - Czuwanie fatimskie

W święto NMP Fatimskiej po raz pierwszy w tym roku odbyło się w naszej świątyni Czuwanie Fatimskie.

2010-05-10 - 2010-05-12 - Dni Krzyżowe

Odbywały się Dni Krzyżowe, podczas, których modliliśmy się o urodzaje i za pracujących na roli.

2010-05-09 - Komunia Święta dzieci klas drugich

Dzieci klas II po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej.

2010-05-02 - Wczesna Komunia Święta

Odbyła się w naszej wspólnocie Wczesna Komunia Święta.

2010-04-11 - Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego. Z powodu wczorajszej katastrofy samolotu z parą prezydencką na pokładzie w naszym kościele odbyło się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w intencji ofiar.

2010-04-10 - Katastrofa pod Smoleńskiem

Katastrofa pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób oddanych naszemu krajowi, w tym para prezydencka, Państwo Lech i Maria Kaczyńscy

2010-04-04 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Obchodziliśmy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

2010-04-01 - Rozpoczęcie Triduum Paschalnego

Rozpoczęcie Triduum Paschalnego Mszą Wieczerzy Pańskiej.

2010-03-28 - Akcja pobierania krwi

Odbyła się w naszej parafii akcja pobierania krwi przez PCK pod hasłem; 'Ratunek dla bliźniego'.

2010-03-28 - Światowy Dzień Młodzieży

Z woli Ojca Świętego odbył się kolejny Światowy Dzień Młodzieży.

2010-03-28 - Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa, rozpoczęła okres Wielkiego Tygodnia.

2010-03-25 - Rocznica ustanowienia Diecezji Bielsko - Żywieckiej

18 rocznica ustanowienia Diecezji Bielsko - Żywieckiej.

2010-03-25 - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

2010-03-21 - Zbiórka pieniędzy na Dom Samotne Matki w Bielsku Białej

Odbyła się zbiórka pieniędzy na Dom Samotne Matki w Bielsku-Białej.

2010-03-19 - Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP

Obchodziliśmy Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP, z tej okazji swoje imieniny obchodził ks. Prałat Józef Śliż.

2010-03-13 - 2010-03-18 - Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych

 Rozpoczęły się nasze rekolekcje Wielkopostne, które trwały do czwartku Rekolekcję prowadził redaktor z 'Gościa Niedzielnego' ks. Tomasz Horak.

2010-03-07 - Kwesta na rzecz Radia Diecezjalnego

Po każdej Mszy Św. przed kościołem odbywała sie kwesta na rzecz Radia Diecezjalnego 'Anioł Beskidów'.

2010-02-17 - Środa Popielcowa

Środa Popielcowa. Rozpoczęliśmy Okres Wielkiego Postu.

2010-02-11 - Wspomnienie NMP z Lourdes

 Wspomnienie NMP z Lourdes- Światowy Dzień Chorych.

2010-02-02 - Święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej

W Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej po Mszy Św. o godzinie 18.00 udzielano błogosławieństwa Św. Błażeja.

2010-01-31 - Akcja Zima u Brata Alberta

Po Mszach Świętych członkowie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta kwestowali przed Kościołem na akcję 'Zima u Brata Alberta'.

2010-01-24 - Zbiórka pieniędzy na pomoc osobom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi na Haiti

Po Mszach Świętych odbywał się w naszej wspólnocie parafialnej zbiórka pieniędzy na pomoc osobom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi na Haiti.

2010-01-18 - 2010-01-24 - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W naszej diecezji odbywał się tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

2010-01-01 - Nowy Rok 2010

Rozpoczęliśmy Nowy Rok 2010, który jest rokiem jubileuszowym Istnienia naszej Parafii.

2009

2009-12-31 - Podsumowania życia parafii w 2009 roku

O godz.17.00 odbyła się Msza Św. dziękczynna za miniony rok. Ksiądz Proboszcz złożył sprawozdanie z życia parafii i jej dorobku duchowego i materialnego.

 

  Statystyki 2009        
Lp. Treść zapisu Rok 2009 Rok 2008 Różnica Wykres
1. Chrzty 99 105 -6
z małżeństw sakramentalnych 68 75 -7  
z małżeństw cywilnych 8 10 -2  
nieślubne 23 20 3  
2. I Komunia Św. 84 80 4
w tym do wczesnej Komunii Św. 0 12 -12  
3. Małżeństwa 37 38 -1
w tym mieszane 1 1 0  
4. Pogrzeby 73 66 7
w tym niekościelne 0 0 0  
5. Zaopatrzenie chorych 512 473 39
w tym sakrament namaszczenia chorych 154 123 31  
Komunia Św. zaniesiona przez szafarzy 305 428 -123  
6. Komunia Św. 140 000 136 000 4 000
7. Bierzmowanie 92 97 -5
8. Do seminarium duchownego wstąpiło 0 0 0  
Do zakonu wstąpiło 0 0 0  
Święcenia kapłańskie przyjęło 0 0 0

2009-12-28 - Wspomnienie Św. Młodzianków

We wspomnienie Św. Młodzianków, o godz. 9.00 odbyła się Msza Św. z udziałem naszych najmniejszych parafian, po której udzielano błogosławieństwa małym dzieciom.

2009-12-27 - Niedziela Świętej Rodziny

Obchodziliśmy Niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, która jest wzorem dla każdej rodziny chrześcijańskiej. W godzinach popołudniowych w naszym kościele odbył się finał drugiej edycji konkursu kolęd 'Mam talent i zaśpiewam lub zagram Jezusowi w Betlejemskiej stajence', organizowany przez Oazę Rodzin i Młodzież Oazową z naszej parafii.

2009-12-26 - Wspomnienie Św.Szczepana

Obchodziliśmy wspomnienie Św. Szczepana

2009-12-25 - Uroczysta Msza św. Pasterka

Pasterką rozpoczęliśmy Boże Narodzenie.

2009-12-06 - Zbiórka na rzecz Kościoła na Wschodzie

Z polecenia Episkopatu Polski odbywała się po każdej Mszy św. zbiórka na rzecz Kościoła na Wschodzie.

2009-12-05 - Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem

W naszym kościele odbyło się spotkanie dzieci ze św. Mikołajem.

2009-11-29 - Rozpoczął się Okres Adwentu

Rozpoczął się Okres Adwentu.

2009-11-08 - Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

W całym Kościele w Polsce, obchodzono dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W naszym kościele podczas Niedzielnych Mszy św. homilię głosił ks. Jan Mizera.

2009-11-02 - Dzień Zaduszny

Dzień Zaduszny

2009-11-01 - Uroczystość Wszystkich Świętych

W Uroczystość Wszystkich Świętych gromadziliśmy się na Eucharystii, aby wspominać tych wszystkich, którzy przebyli trud ziemskiego pielgrzymowania i cieszą się chwałą zbawionych w niebie. Popołudniu zgromadziliśmy się w naszej świątyni na modlitwie Różańcowej za naszych zmarłych, a następnie w procesji udaliśmy się na cmentarz parafialny kontynuując modlitwy.

2009-10-25 - Rocznica poświęcenia naszego kościoła

Obchodziliśmy rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Każda świątynia zbudowana dla sprawowania świętych misteriów zostaje uroczyście poświęcona, aby była miejscem oddanym na wyłączną własność Panu. W ten dzień dziękowaliśmy za naszą świątynię oraz modliliśmy się za tych, którzy ją budowali i troszczyli się o jej wygląd.

2009-10-22 - Pielgrzymka do Częstochowy

Odbyła się pielgrzymka Róż Żywego Różańca z naszej parafii do pani Jasnogórskiej.

2009-10-13 - Czuwanie fatimskie

Ostatni raz w tym roku zgromadziliśmy się na wspólnym czuwaniu fatimskim, które rozpoczęło się godziną różańcową. Po tym czasie wspólnie przeżywaliśmy Eucharystię, później nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, zakończeniem była procesja wokół naszej świątyni, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Końcowym punktem był wspólny śpiew Apelu Jasnogórskiego.

2009-10-10 - Dzień Papieski

Nasza wspólnota przeżywała IX Dzień Papieski pod hasłem: 'Jan Paweł II - Papież Wolności. Rozważając jego nauczanie modlimy się o jego rychłą beatyfikacje i kanonizację. Także z okazji tej Niedzieli zbieraliśmy ofiarę na pomoc stypendialną dla biednej, uzdolnionej młodzieży.

2009-10-09 - Spotkanie ze starszymi i chorymi parafianami

Z racji 65 Tygodnia Miłosierdzia w naszej wspólnocie odbyło się spotkanie ze starszymi i chorymi parafianami, którzy nie są w stanie uczestniczyć w Mszy Św. każdego dnia. O godzinie 9.00 wspólnie zebraliśmy się na Mszy św., po którym udzielano Sakramentu Namaszczenia Chorych. Później odbyło się nabożeństwo w intencji chorych i cierpiących oraz starszych parafian, a następnie spotkanie w domu katechetycznym.

2009-10-04 - Tydzień Miłosierdzia

W naszej Diecezji rozpoczął się 65 Tydzień Miłosierdzia

2009-10-04 - Odpust parafialny ku czci św. Franciszka z Asyżu

W dzisiejszą Niedzielę przeżywaliśmy w naszej wspólnocie odpust ku czci naszego patrona św. Franciszka z Asyżu. Za wstawiennictwem naszego dobremu panu Bogu powierzaliśmy trud kształtowania wiary oraz miłości i odpowiedzialności naszej Rodziny Parafialnej. Podczas Uroczystości Odpustowych homilię głosił do nas i przewodniczył Sumie odpustowej ks. Kanonik Jerzy Jęczmionka, były wikariusz naszej parafii.