Dokumenty potrzebne do sakramentów i pogrzebu

Chrzest

 

 • akt urodzenia dziecka
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • formularz zgłoszenia dziecka do Sakramentu Chrztu Świętego (pobierz)

Sakramentu chrztu świętego udzielamy w ostatnią niedzielę miesiąca na mszy świętej o godzinie 13.15. Nauka przedchrzcielna odbywa się w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu świętego o godzinie 17.00 w domu katechetycznym.

 

 


Bierzmowanie

 

 • metryka chrztu świętego
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

 

Pierwsza Komunia Święta

 

 • metryka chrztu świętego dziecka 

 

Małżeństwo

 

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • wdowcy przynoszą akt zgonu współmałżonka
 • Poradnia Życia Rodzinnego – w każdy poniedziałek o godz. 16.30
 • Protokoły przedślubne spisywane są nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 2 miesiące przed planowaną datą ślubu w kancelarii parafialnej we wtorki, czwartki lub piątki od godz. 19.00 do 20.00

 

Pogrzeb katolicki

 

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) - jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu – wystawia je kapelan szpitala