Poprzedni proboszczowie

Ks. Jan Jeżowicz  1953 - 1970

 

Urodził się 1 sierpnia 1910 w Hażlachu. Był synem Jana i Anny z d. Chrobok. Po maturze został mianowany nauczycielem 7 klasowej szkoły powszechnej w Kaczycach. Był aktywnym działaczem Akcji Katolickiej i Macierzy Szkolnej.  Po zakończeniu II wojny światowej powrócił na Śląsk Cieszyński i objął funkcję kierownika szkoły w Hażlachu. W październiku 1945 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1948 w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa J. Bieńka.

 

Po święceniach był na zastępstwie duszpasterskim w parafiach: św. Wojciecha w Mikołowie i św. Mikołaja w Bielsku. W październiku 1948 roku bp Stanisław Adamski mianował go lokalistą w Wapienicy oraz katechetą bielskich szkół średnich: Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Męskiej stopnia podstawowego i licealnego, Państwowego Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli, Państwowym Liceum Plastycznym i Państwowej Szkole Żeńskiej Przysposobienia Przemysłu. W latach 1950 - 1951 ks. Jeżowicz rozbudował w Wapienicy kościół. Jego staraniem powstało tam również nowe probostwo. W 1953 roku został mianowany kuratusem.

 

Po erygowaniu w Wapienicy nowej parafii, w 1957 roku otrzymał nominację na jej administratora z tytułem proboszcza. Pod koniec lat 50-tych pełnił ponadto funkcję katechety w Technikum Handlowym, Technikum Gastronomicznym i Zasadniczej Szkole Gastronomicznej w Bielsku. Na polecenie biskupa katowickiego zaczął przygotowywać wiernych swojej parafii do budowy nowego kościoła w Aleksandrowicach, które częściowo należały do parafii w Wapienicy. Ks. Jeżowicz miał osobiście nadzorować pierwszym pracom związanym z lokalizacją terenu, a następnie samą budową. W sierpniu 1964 roku w uznaniu zasług otrzymał tytuł radcy duchownego. W 1970 roku został mianowany proboszczem parafii św. Marcina w Ochabach, gdzie duszpasterzował niespełna kilkanaście miesięcy. Zmarł 2 lipca 1971 w szpitalu na ul. Francuskiej w Katowicach. Został pochowany w Wapienicy.

 

 

Ks. prałat Józef Śliż 1970 - 2004

 

Urodził się 27 listopada 1930 r. w Iskrzyczynie. Po zdaniu matury podjął studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i formację kapłańską w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie.


29 czerwca 1954 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Posługę duszpasterską sprawował w Chorzowie Batorym - parafia Wniebowzięcia NMP, Biertułtowach - parafia Wniebowzięcia NMP, Czechowicach - Dziedzicach - parafia Królowej Polski, Bielsku - Białej - parafia św. Trójcy, Wapienicy - parafia św. Franciszka a jako proboszcz w Ochabach Małych - parafia św. Marcina i przez 34 lata w parafii św. Franciszka w Bielsku - Białej Wapienicy.


W 2004 roku przeszedł na emeryturę. Dalej mieszkał i służył pomocą duszpasterską w parafii św. Franciszka. Odszedł do domu Ojca w Iskrzyczynie 17 kwietnia 2018 roku. Ceremonie pogrzebowe odbyły się 19 i 20 kwietnia. Spoczywa na miejscowym cmentarzu w Bielsku - Białej Wapienicy.