Parafia św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy

Parafia św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy

Parafia św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy

Parafia św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy

Parafia św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy

Parafia św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy

Parafia św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy

Parafia św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy

Parafia św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy

Parafia św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy

Parafia św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy

Parafia św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy

1 / 3

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
PARAFII ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 

Modlitwa do św. Franciszka:

 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;

Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; Światło tam, gdzie panuje mrok; Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli, Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy; Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

Liturgia

2018-12-14, Piątek, Rok C, I
Iz 48, 17-19
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12)
Mt 11, 16-19
2018-12-15, Sobota, Rok C, I
Syr 48, 1-4. 9-11
Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: 4)
Łk 3, 4. 6
Mt 17, 10-13
2018-12-16, Niedziela, Rok C, I
So 3, 14-18a
Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R.: 6)
Flp 4, 4-7
Iz 61, 1
Łk 3, 10-18

Aktualności

 

PLAN KOLĘDY 2018 - 2019

W 'Aktualnościach' znajdziemy Plan Kolędy 2018 - 2019. Zachęcamy do zapoznania z nim.


Zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu

            W najbliższy poniedziałek 19 listopada w rocznicę konsekracji naszego kościoła przeżywać będziemy dzień wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym uroczystym dla nas dniu zapraszamy Wszystkich Parafian do udziału we Mszy św. i do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Bardzo prosimy parafian aby przynajmniej jedną godzinę przeznaczyć na modlitwę. Módlmy się za naszą diecezję, kapłanów i wiernych, zwłaszcza tych, którzy żyją z dala od Pana Boga i Kościoła. Prośmy też o potrzebne łaski dla młodego pokolenia naszej parafii, także o miłość i świętość życia naszych rodzin. Nie zapomnijmy o naszych chorych i cierpiących.

Proponujemy następujący porządek adoracji:


- od. 8.00 do 09.00 mieszkańcy ulic po prawej stronie ul. Jaworzańskiej jadąc w stronę Jaworza ( prowadzi 1,2,3 i 4 Róża Różańcowa)
- od 9.00 do 10.00 mieszkańcy ulic po lewej stronie ul. Jaworzańskiej (prowadzi 5,6,7 i 8 Róża Różańcowa)
- od 10.00 – 11.00 mieszkańcy ulic sąsiadujących z ul. Zapora (prowadzi 9,10,11 i 12 Róża Różańcowa)
- od 11.00 – 12.00 mieszkańcy bloków przy ul. Wapienickiej (prowadzi 13,14,15,16 i 17 Róża Różańcowa )
- od 12.00 do 13.00 mieszkańcy bloków przy ul. Zwierzynieckiej (prowadzi 18,19,20,21, 22 i 23 Róża Różańcowa)
- od 13.00 – 14.00 mieszkańcy bloków przy ul Twórczej i Regera (prowadzi 24,25,26, 27, 28 i 29 Róża Różańcowa)
- od. 14.00 do 15.00 mieszkańcy ulic od Wapieniczanki w stronę Kamienicy, Aleksandrowic i Starego Bielska (prowadzi Koło Przyjaciół Radia Maryja)
- od 15.00 do 16.00 mieszkańcy ulic prawej strony ulicy Międzyrzeckiej jadąc od kościoła (prowadzi Franciszkański Zakon Świeckich)
- od 16.00 do 17.00 mieszkańcy ulic po lewej stronie ul. Międzyrzeckiej jadąc od kościoła i po prawej stronie ulicy Cieszyńskiej i Bielskiej jadąc od kościoła w stronę Jaworza i Jasienicy (prowadzi Apostolstwo Dobrej Śmierci)
- od 17.00 do 18.00 parafianie którzy nie mogli wcześniej uczestniczyć w Adoracji (pozostałe grupy modlitewne i apostolskie)

Mimo dnia nauki i pracy jeszcze raz prosimy i zachęcamy wszystkich Parafian do udziału w Adoracji. Uczyńmy co w naszej mocy aby w naszej świątyni Pan Jezus nie przeżywał chwil osamotnienia i opuszczenia.


Już w niedzielę zapraszamy Parafian i Gości na koncert Teresy Werner


Nasza modlitwa za Ojczyznę z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości

Zapraszamy serdecznie Wszystkich Parafian do modlitwy za naszą Ojczyznę z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległośći.

Nasa modlitwa rozpocznie się już w sobotę 10.10 o godz. 19.00 Czuwaniem W intencji Ojczyzne. W niedzielę 11.11 modlić się będziemy poczas każdej Mszy św. ale w sposób szczególny podczas Uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej o godz. 9.00 na którą Was Wszystkich gorąco zapraszamy. Także w niedzielę o godz. 17.30 odbedzie się specjalne nabożeństwo za naszą Ojczyznę. 


Ważne informacje o naszym cmentarzu

Czas który przeżywamy i częste wizyty na cmentarzu skłaniają do przypomnienia o pewnych zachowaniach niegodnych miejsca wiecznego spoczynku naszych najbliższych. Dlatego bardzo prosimy wszystkich nawiedzających nasz cmentarz dziś i przez cały rok o budowanie atmosfery spokoju, zadumy, ciszy i modlitwy. Nie godzi się i jest to zabronione aby na cmentarzu słychać było krzyki, zbyt głośne rozmowy, śmiechy, przekleństwa. Nie wolno też na cmentarzu palić, pić alkoholu,  jeździć rowerami, motorami, samochodami czy też wprowadzać psów, które często bezczeszczą groby naszych bliskich. Obowiązkiem wszystkich jest segregowanie śmieci a wyjątkową niegodziwością jest przynoszenie czy przywożenie śmieci z domu aby wyrzucić je na cmentarzu, robiąc z cmentarza wysypisko śmieci. Bardzo prosimy wszystkich parafian, aby sami pilnowali tych zasad i zwracali uwagę tym, którzy o tym tak często niestety nie pamiętają. Nasi zmarli już nie mogą sami bronić swojej godności i spokoju, to my musimy zrobić dla nich. Warto też z regulaminu cmentarza zapoznać się o naszych zobowiązaniach w trosce o utrzymanie cmentarza. Przypominamy, że obowiązkiem jest uczciwa wpłata 10 % wartości nagrobka, wpłata roczna na wywóz śmieci oraz opłata za miejsce grobowe. Parafia może zgodnie z prawem dokonać pochówku innej osoby w grobie nie opłaconym po 20 latach a takich grobów na naszym cmentarzu jest wiele. Można też na przyszłość wykupić miejsce w nowo wybudowanych kolumbariach na naszym cmentarzu, zapewniając sobie miejsce złożenia urny. W jednej niszy może być nawet kilka urn. Po wykupieniu obecnych miejsc będziemy kontynuować prace przy następnych. 


Pomoc żywnościowa 2018 - 2019

W kancelarii prafialnej przyjmujemy wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Pomocy Unii Żywnościowej na rok 2018 - 2019. Wnioski MOPSU można składać w kancelarii wyłącznie w godzinach urzędowania czyli do czwartku od godz. 7.30 do 8.00 i od 17.00 do 17.45. O czasie wydawania zywności informujemy wyłącznie poprzez ogłoszenia duszpasterskie w kościele podczas Mszy św., w gablocie parafialnej i na stronie internetowej.


Ochrona Danych Osobowych W Parafii

Informujemy, że także w Kościele obowiązuje ustawa o ścisłej ochronie danych osobowych. Żaden kapłan pod żadnym pozorem nie może wydać dokumentu czy zaświadczenia dotyczącego osoby pełnoletniej osobie trzeciej nawet ojcu czy matce, chyba, że posiadają pełnomocnictwo do odbioru danego dokumentu. W naszej parafii jesteśmy także zobowiązani do bezwzględnego zachowania i przestrzegania tej ustawy i to pod groźbą bardzo surowych kar. Nie wydanie więc rodzicom jakiegoś dokumentu dorosłego dziecka nie jest wyrazem złej woli kapłana jak to czasem złośliwi parafianie określają ale zwyczajnym przestrzeganiem porządku prawnego. Bardzo prosimy o zrozumienie tego faktu i nie ubliżanie kapłanom w takich sytuacjach


Nowy formularz zgłoszenia chrztu

W zakładce duszpasterstwo -> chrzty można pobrać aktualny formularz zgłoszenia do chrztu. 
Formularz można pobrać również tutaj -> pobierz 


Linki