Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Ministranci

czytaj więcej

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2019.06.16

Wprowadzenie: Wychwalamy dzisiaj Boga w Trójcy Jedynego, Boga, który jest Ojcem, Syna, który jest Zbawicielem i Ducha Świętego, który nas uświęca. W imię Trójcy Świętej rozpoczęliśmy tę ofiarę, trwajmy więc zawsze złączeni z Bogiem, który nas kocha, zbawia i uświęca. Składka przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

 1. Składamy bardzo serdeczne podziękowanie parafianom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Parafialnego Festynu Rodzinnego. Bóg zapłać tym którzy wspomagali organizację tej imprezy finansowo, fundowali nagrody, ofiarowali wędliny i mięso na grilla, ciasta i fanty. Dziękujemy za wypożyczenie ławek, stołów i namiotów. Dziękujemy Wszystkim pracującym i poświęcającym swój czas przed i podczas festynu a także zespołowi i firmie która udostępniła park zabaw. Dziękujemy także Wam Wszystkim, którzyście wzięli udział w tym parafialnym święcie radości. Wszelki trud ludzi dobrego serca, zatroskanych o swoją parafię niech Pan Bóg wynagrodzi swoimi łaskami a czas wspólnej zabawy niech przyczyni się do jeszcze większej jedności naszej Wspólnoty Parafialnej.

 2. Dzisiaj o 17.30 zapraszamy na Nabożeństwo Czerwcowe.

 3. W poniedziałek ks. Adrian i wspólnota Przymierza Rodzin Mamre diec. bielsko - żywieckiej zapraszają na spotkanie ewangelizacyjno - modlitewne. O godz. 18.00 Msza święta po jej zakończeniu śpiew uwielbienia i posługa modlitwą wstawienniczą.

 4. Również w poniedziałek po Mszy św. spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja.

 5. We wtorek po nabożeństwie czerwcowym zapraszamy na spotkanie wszystkich Katechizujących w naszej parafii.

 6. W środę po Mszach św. modlić się będziemy o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny przez przyczynę bł. ks. Jerzego Popiełuszko. Będziemy mogli też uczcić Jego Relikwie.

 7. Także w środę kończymy rok szkolny i katechetyczny. Wszystkie dzieci i młodzież gimnazjalna podziękują Panu Bogu za otrzymane łaski i dary Ducha Świętego w czasie Mszy św. o godz. 8.00. Młodzież ponad gimnazjalną zapraszamy na godz. 18.00. Na te dziękczynne Msze św. zapraszamy także naszych nauczycieli i rodziców. Wiele darów i łask żeśmy otrzymali, umiejmy docenić Bożą łaskawość przez nasze dziękczynienie. Od godz. 17.30 spowiedź św. dla młodzieży.

 8. Po Mszy św. w środę zapraszamy na spotkanie Grupy Wsparcia po Stracie.

 9. W czwartek przeżywać będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało. Po Mszy św. o godz. 9.00 wyruszymy w procesji Eucharystycznej do czterech ołtarzy, które w tym roku będą na ul. Międzyrzeckiej obok domów państwa Panek i Peterko, na ul. Zagajnik obok domów państwa Strzałkowski i Osowski, obok domu państwa Ratowskich na ul. Przy torach oraz na placu kościelnym. Mieszkańców powyższych domów jak również z pobliskich domów i ulic prosimy o wzięcie odpowiedzialności za przygotowanie i przyozdobienie ołtarzy. Czwarty ołtarz niech przygotuje młodzież oazowa.

 10. Prosimy parafian o liczny udział w procesji Bożego Ciała. To nasz publiczny hołd Jezusowi i wyraźny znak naszej wiary. Aby śpiewać i modlić się podczas procesji nie zapomnijmy zabrać modlitewnika. Miło też będzie widzieć ustrojone domy wzdłuż trasy procesji. Msze św. będą o godz. 6.00, 7.30. 9.00 i 12.00 oraz o godz. 18.00. Do uroczystości Bożego Ciała przygotujmy się także korzystając ze Sakramentu Pokuty, tak byśmy w dniu ustanowienia Najświętszego Sakramentu mogli przyjąć Komunię świętą.

 11. Dzieci po I Komunii św. niech przyjdą w strojach komunijnych, ale bez świec. Dziewczynki przedszkolne oraz z klas 1 i 2 zapraszamy do sypania kwiatów. Panie katechetki prosimy o zaopiekowanie się zarówno dziećmi komunijnymi jak i sypiącymi kwiaty. Prosimy parafian o pomoc w zorganizowaniu kwiatów do sypania i przyniesienie ich na Mszę św. w środę lub przed procesją w czwartek.

 12. W oktawie Uroczystości Bożego Ciała po nabożeństwie czerwcowym będzie procesja wokół kościoła. Dlatego w te dni zapraszamy do licznego uczestnictwa we Mszy św. Zapraszamy też dzieci w strojach komunijnych oraz dzieci do sypania kwiatów.

 13. W piątek jako trzeci miesiąca oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Przed Mszami modlić się będziemy Koronką a o 15.00 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia. Będziemy tez mogli uczcić Relikwie Św. Siostry Faustyny.

 14. W przedsionku zakrystii jest do nabycia parafialna prasa katolicka. Jest także do zakupienia i odebrania Mały Gość Niedzielny.

 15. Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby naszej parafii. Wszystkich dobrodziejów zapewniamy o swojej codziennej modlitwie.

 16. W tym tygodniu rozpoczną się wakacje. Prosimy rodziców wysyłających dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św. Wszyscy pamiętajmy, że nie powinno być żadnej niedzieli także wakacyjnej i urlopowej bez Mszy św. A uczestnicząc w świętym spotkaniu z Bogiem pamiętajmy o skromnym i godnym świątyni stroju. O tym pamiętajmy także uczestnicząc we Mszy św. w swoim parafialnym kościele.

 17. Dzisiaj odbywają się w naszym mieście wybory do rad osiedli. Lokale wyborcze są w tych samych miejscach co w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Aby wybory były ważne frekwencja musi wynieść co najmniej 3 % uprawnionych do głosowania w danym osiedlu. Obecne władze miasta znacznie zwiększyły kompetencje i środki finansowe w dyspozycji rad osiedli, dlatego gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w procesie ich wyboru. Pięć osiedli z najwyższą frekwencją w dzisiejszych wyborach otrzyma do podziału milion złotych na realizację wskazanych lokalnych przedsięwzięć. Oby wśród nich była Wapienica. Zatroszczmy się o naszą małą Ojczyznę i odpowiedzialnie weźmy udział w tych wyborach.

 18. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

 Parafia i wszystko co do niej należy jest naszym wspólnym dobrem.

Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za rozwój dóbr duchowych i materialnych.
W każdą trzecią niedzielę możemy składać dobrowolną ofiarę na potrzeby naszej parafii.
Ofiary można składać także na konto parafii:

  

Bank PKO SA oddział w Bielsku-Białej

NRB 04 1240 1170 1111 0000 2408 7650

 

Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać ogłoszenia parafialne, bezposrednio do swojej skrzynki mailowej zapisz się do naszego newslettera.