Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24.05.2020

Wprowadzenie: „Pan Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca'. Ta praw­da skupia dziś nasze myśli i kieruje je ku Zbawcy, który i nam przygotował miesz­kanie w niebie. Niech Eucharystia - cząstka nieba na ziemi - pozwoli nam już teraz radować się obietnicą niebieskiego szczęścia.

 1. W minionym tygodniu odszedł z naszej parafii ks. Grzegorz Sztafiński. Składamy mu podziękowanie za posługę kapłańską wśród nas i zapewniamy o modlitwie.

 2. Trwa czas epidemii a z nim ograniczenia w uczestnictwie w parafialnych nabożeństwach w naszej świątyni do 46 osób a w kaplicy do 12 osób. Wszystkie miejsca są wyraźnie oznaczone i tylko przed nimi można usiąść. Jeśli nie ma miejsc oznaczonych należy ewentualnie uczestniczyć we Mszy św. poza kościołem. Obowiązuje też nakaz używania w przestrzeni kościoła i kaplicy maseczek zakrywających usta i nos.

 3. Od tego tygodnia nie będzie dodatkowej Mszy św. o godz. 19.00 od poniedziałku do piątku. Msze św. o godz. 8.00 na razie pozostają podobnie jak dodatkowe Msze św. w niedziele.

 4. Już można planować organizowanie I Komunii dla dzieci klas trzecich. Dlatego zapraszamy rodziców dzieci klas trzecich na spotkania organizacyjne. W poniedziałek o 19.00 rodziców dzieci z Akademii Żaków, w środę o 19.00 rodziców dzieci z klasy 3 a, o godz. 20.00 dzieci z klasy 3 b, zaś w czwartek o godz. 19.00 rodziców dzieci klasy 3 c a o godz. 20.00 klasy 3 d. Prosimy o pewną obecność.

 5. We wtorek swoje święto obchodzą Wszystkie Matki. Do życzeń i serdeczności dołączmy dar najcenniejszy - wdzięczną modlitwę za nasze Matki.

 6. W czwartek od 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 7. W piątek w Bazylice Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie odbędzie się drugie tegoroczne czuwanie, które rozpocznie się o godz. 18.00 Drogą Krzyżową, po niej rozważania różańcowe a o 20.00 Msza św. To czuwanie prowadzone będzie przez przedstawicieli naszej parafii i modlić się będziemy za całą naszą parafię. Zachęcamy do łączenia się z nami modlącymi się w bazylice przez łącze internetowe lub Radio Anioł Beskidów.

 8. W sobotę o godz. 10.00 w kościele św. Maksymiliana w Bielsku – Białej Aleksandrowicach ks. diakon Michał Wójcik przyjmie święcenia kapłańskie. Od dzisiaj rozpocznie czas rekolekcji. Zapewniamy księdza diakona Michała i jego kolegów rocznikowych o swojej modlitwie. Uroczystość święceń będziemy mogli śledzić za pomocą łącza internetowego do czego gorąco zachęcamy.

 9. W przedsionku zakrystii jest do nabycia parafialna prasa religijna. Zachęcamy do jej zakupienia i lektury.

 10. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii. W tym niezwykle trudnym czasie mają one ogromną wartość. Dobrodziejów rozumiejących potrzeby parafii i fakt, że mimo pandemii parafia jakoś funkcjonuje dalej zapewniamy o swojej modlitwie. Ufamy, że Pan Bóg każdą ofiarę nawet najmniejszą wynagrodzi potrzebnymi Wam łaskami.

 11. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17.05.2020

Wprowadzenie: Dzisiaj razem z całym Kościołem przeżywamy stulecie urodzin św. Jana Pawła II. Panu Bogu dziękujemy za narodziny, całe życie i wielki pontyfikat Jana Pawła II. Gorąco módlmy się abyśmy wszyscy pozostali wierni Jego nauczaniu w naszej drodze do świętości. Składka dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

 1. Uroczyste obchody stulecia narodzin św. Jana Pawła II to okazja, aby przypomnieć że w naszej parafii mamy Relikwie Jego Krwi. Drugiego dnia każdego miesiąca modlimy się o potrzebne łaski dla nas naszych rodzin i całej parafii przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Zachęcamy wszystkich parafian do udziału w tych modlitwach i powierzania się opiece św. Jana Pawła II.

 2. Trwa czas epidemii. Od dzisiaj w przestrzeni kościoła może być jedna osoba na 10 metrów kwadratowych co daje liczbę 46 osób w kościele parafialnym i 12 osób w kaplicy nie licząc kapłanów. W kościele zajmujmy wyraźnie oznaczone specjalną kartką na ławce miejsce. Jeżeli nie ma już wolnych kartek nie można zostać w kościele nawet pod chórem czy w przedsionku kościoła. Dalej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką. Ksiądz Biskup udziela dyspensy od niedzielnej Mszy św. a każdą Mszę czy nabożeństwo możemy przeżywać dzięki łączności internetowej z naszej świątyni czy transmisji telewizyjnej.

 3. Od poniedziałku do środy przeżywać będziemy Dni Krzyżowe. Modlić się będziemy o urodzaje i błogosławieństwo dla pracujących na roli. Modlitwy te połączymy z nabożeństwem majowym. Ze względu na epidemię nie będzie tradycyjnych procesji.

 4. We wtorek od 10.30 do 12.30 i od 15.00 do 17.00 wydawana będzie żywność w ramach programu pomocy Unii Europejskiej. Osoby, które złożyły wniosek niech zgłoszą się z dokumentem tożsamości.

 5. W piątek przypada 25 rocznica pobytu Jana Pawła II na terenie naszej diecezji.

 6. Także w piątek w ramach nabożeństw majowych rozpoczniemy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

 7. W przedsionku zakrystii można zakupić prasę religijną a także odebrać Małego Gościa Niedzielnego.

 8. Bóg zapłać za każdą złożoną na potrzeby naszej parafii ofiarę. W tym trudnym czasie ma one ogromne znaczenie. Dobrodziejów zapewniamy o swojej modlitwie. Oby to grono ludzi zatroskanych i kochających swoją parafię nieustannie się powiększało.

 9. W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio wyemitują w poniedziałek 18 maja br. o godzinie 18.00 widowisko muzyczne Santo subito – Prorok naszych czasów, podczas którego zaprezentowane zostaną utwory ważne dla polskiej kultury, przybliżające sylwetkę i nauczanie Papieża Polaka. Serdecznie zachęcamy do oglądania.

 10. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 10.05.2020

Wprowadzenie: Dziś w 5 niedzielę wielkanocną podczas Eucharystii spotykamy Jezusa Zmartwychwstałego, Który jest i powinien być dla każdego z nas Drogą, Prawdą i Życiem. Obyśmy Takiego Jezusa spotkali i przyjęli, aby iść z Nim przez swoje życie.

 1. Dalej niestety trwa czas epidemii a wraz z nim wymóg epidemiologiczny mówiący, że w przestrzeni kościoła może być jedna osoba na 15 metrów kwadratowych co daje nieprzekraczalną liczbę 30 osób w kościele parafialnym i 9 osób w kaplicy nie licząc kapłanów. W kościele można zajmować tylko miejsca oznaczone specjalną kartką na ławce. Jeżeli nie ma już wolnych kartek w żadnym wypadku nie można zostać w kościele nawet pod chórem czy w przedsionku kościoła. Bardzo prosimy, aby wszyscy parafianie stosowali się do tego wymogu. Sami tego pilnujmy i nieraz podpowiadajmy innym, że już nie ma miejsc wolnych więc trzeba niestety opuścić kościół. Przypominamy, że trwa dalej dyspensa od niedzielnej Mszy św. a każdą Mszę czy nabożeństwo możemy też przeżywać dzięki transmisji internetowej czy telewizyjnej.

 2. W środę przypada pierwsze w tym roku czuwanie fatimskie. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 19.00 po niej modlitwa różańcowa a od 20.00 modlitwy prowadzone przez kapłana. Zakończymy Apelem Jasnogórskim. Ze względu na epidemię procesji nie będzie. W kościele będzie mogło być wyznaczone 30 osób a pozostałych parafian, prosimy, aby włączyć się w czuwanie przy pomocy transmisji internetowej.

 3. W czwartek od 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 4. W piątek oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Przed Mszą poranną i wieczorną modlić się będziemy Koronką a o 15.00 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia.

 5. W przyszłą niedzielę przypada rocznica stulecia urodzin św. Jana Pawła II. O godz. 10.30 odbędzie się Msza św. dziękczynna za Jego narodziny i pontyfikat oraz o wierność Narodu Polskiego Jego nauczaniu.

 6. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary.

 7. W przyszłą niedzielę specjalna składka na potrzeby naszej parafii. Ofiarnością i wspaniałomyślnością okażmy swoją troskę i pomoc swojej parafii zwłaszcza teraz w tym niezwykle trudnym czasie. Za każdą złożoną ofiarę składamy podziękowanie i modlimy się, aby Pan Bóg Dobrodziejów parafii darzył potrzebnymi łaskami a także aby to grono zatroskanych o swoją parafię się powiększało.

 8. W przedsionku zakrystii możemy zakupić parafialną prasę religijną.

 9. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 03.05.2020

Wprowadzenie: Dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza, modlimy się za kapłanów, których Chrystus powołał jako swoich pasterzy. Gorąco także prosimy, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa będą głosić Ewangelię i uobecniać Jego ofiarę.

 1. W dzisiejszą niedzielę Dobrego pasterza w całym Kościele rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Podczas wszystkich Mszy św. i nabożeństw w naszym kościele a także w modlitwach prywatnych módlmy się do Miłosiernego Boga o dar nowych powołań także z rodzin naszej parafii oraz łaskę wytrwałości dla naszych kleryków i wierności dla wszystkich powołanych do służby Bogu i ludziom w stanie duchownym.

 2. Nabożeństwa majowe odprawiamy w dni powszednie po wieczornej Mszy św. a w soboty, niedziele i święta o 17.30.

 3. W czwartek od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 4. W przedsionku zakrystii można zakupić parafialną prasę katolicką.

 5. Drodzy kolejny raz bardzo gorąco prosimy o segregowanie śmieci na cmentarzu. Wszystkie kontenery są bardzo czytelnie opisane. W domu każdy z nas śmieci segreguje. Niech tak też będzie na cmentarzu. Znowu też nieuczciwi ludzie zwożą całe wory śmieci do kontenerów na cmentarzu. Gdyby ktoś widział taką osobę proszę zapisać numer rejestracyjny pojazdu albo od razu zadzwonić na Policję. To jest zwyczajne okradanie parafii, czyli nas a na dodatek robienie z miejsca spoczynku naszych bliskich wysypiska śmieci. Pilnujmy się też wzajemnie. Pan kościelny nie jest od przebierania śmieci jak niektórzy bardzo złośliwie mówią. Kochani mamy ogromny kryzys w finansach parafii. Wywóz śmieci kosztuje bardzo dużo. Nie dokładajmy dodatkowych, wielkich kosztów za wywóz śmieci niesegregowanych. Jeszcze raz bardzo prosimy pilnujmy i upominajmy się wzajemnie. Zaś jeśli ktoś niechcący pomyli kontenery niech sam to uporządkuje. Dzisiejsze ogłoszenie to właściwie dramatyczne wołanie o przemianę ale to co obecnie się dzieje na naszym cmentarzu przerasta wszelkie wyobrażenia. A przecież Wszyscy za to musimy płacić i Wszyscy mamy szanować miejsce spoczynku naszych bliskich.

 6. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary. Warto wiedzieć, że w tym trudnym czasie parafii ani Kościoła nie dotyczy żadna tarcza pomocowa czy też nawet najmniejsza pomoc ze strony Państwa. Dlatego tym bardziej troszczmy się o naszą wspólnotę parafialną, bo jej życie, funkcjonowanie i utrzymanie spoczywa tylko i wyłącznie na naszych barkach. Za przekazywane ofiary na konto parafii Wszystkim Dobrodziejom składamy podziękowanie i zapewniamy o codziennej modlitwie, prosząc, aby Pan Bóg swoimi łaskami wynagrodził dobroć Waszego serca.

 7. W gablotce i na stronie internetowej znajduje się wykaz pogrzebowych intencji mszalnych przekazanych ks. Zenonowi Mierzwa.

 8. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26.04.2020

Wprowadzenie: Dziś 3 niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Niedziela Biblijna. Zmartwychwstały Pan, sam wyjaśnia Pisma, pozwalając nam zrozumieć ich sens. Zaprasza nas do swojego stołu Słowa i Eucharystii, abyśmy umocnili wiarę w Jego paschalne zwycięstwo.
 

 1. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej dla wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie, a także możliwość pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego.

 2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w Mszach Świętych, pogrzebach i ślubach może uczestniczyć 1 osoba na 15 m kw. powierzchni kościoła. W wypadku naszej świątyni pozwala to na obecność 30 osób a w kaplicy 9 osób. Wśród nich są nadal osoby, które zamówiły intencję mszalną i one mają pierwszeństwo, jednakże prosimy, aby przychodziły do kościoła czy kaplicy odpowiednio wcześniej. Liczba 30 osób w kościele i 9 osób w kaplicy jest maksymalna. Nie może być w żadnej mierze przekroczona przez osoby stojące pod chórem czy w przedsionku. Na ławkach są umieszczone karteczki i zajmujemy miejsca w tych miejscach, gdzie one są i tylko tyle może być osób w kościele. Należy pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 m a także zakrywaniu ust i nosa w czasie liturgii.

 3. Aby umożliwić większej liczbie parafian uczestnictwo we Mszy św. testowo wprowadzamy od jutra dodatkowe Msze św. o godz. 8.00 i 19.00 w dni powszednie oraz o godz. 13.30 i 19.30 w niedzielę. Jeśli będzie odpowiednia liczba uczestników to na jakiś czas one zostaną, jeśli nie będzie takiej potrzeby wrócimy do porządku tradycyjnego.

 4. Nabożeństwa do św. Antoniego, Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy oraz nabożeństwa majowe będą po Mszy św. o godz. 18.00. Adoracja pozostaje w czwartek od godz. 17.00. W soboty i niedziele nabożeństwo majowe będzie o 17.30.

 5. Dziś o 17.15 czytanie rocznych zalecek i różaniec za zmarłych zalecanych.

 6. W piątek z racji święta Ksiądz Biskup udziela diecezjanom dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

 7. W sobotę przypada przeniesiona z niedzieli liturgiczna Uroczystość N.M.P. Królowej Polski. Msze św. będą o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i13.30. Msza św. o godz. 18.00 i 19.30 będzie już z IV niedzieli wielkanocnej. Zachęcamy Parafian do powierzenia siebie i swojej rodziny naszej Matce i Królowej.

 8. W poniedziałek i środę od godz. 8.00 do 9.00 i od 16.00 do 17.00 zapraszamy do kancelarii parafialnej po odbiór zaliczki wpłaconej na odwołaną pielgrzymkę.

 9. We wtorek od godz. 10.30 do 12.30 i od 15.00 do 17.00 wydawana będzie żywność. Osoby, które złożyły wniosek niech zgłoszą się z dokumentem tożsamości.

 10. Na drugiego i trzeciego maja pomyślmy o udekorowaniu naszych domów flagą państwową. W ten sposób dajmy dowód naszej miłości do Ojczyzny i prawdziwego patriotyzmu.

 11. Bóg zapłać Wam za składane ofiary a te także przesyłane na konto parafialne. Czas epidemii to także bardzo trudny okres dla naszej parafii i jej utrzymania. Za wszelką troskę dziękujemy i zapewniamy dobrodziejów o naszej modlitwie.

 12. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19.04.2020

Wprowadzenie: Druga Niedziela Wielkanocna obchodzona jest jako Święto Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie Boże nigdy nikogo nie odtrąca, wierzy w wątpiących, pozyskuje niedowiarków. W Eucharystii Jezus pozwala i nam dotykać swojego poranionego Ciała, obejmuje nas miłosierdziem, leczy rany. A my powtarzajmy ze św. Faustyną: Jezu, ufam Tobie!

 1. Nadal obowiazuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej dla wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie, a także możliwość pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego.

 2. Od poniedziałku 20 kwietnia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w Mszach Świętych, pogrzebach, ślubach i chrztach może uczestniczyć 1 osoba na 15 m kw. powierzchni kościoła. W wypadku naszej świątyni pozwala to na obecność 30 osób a w kaplicy 9 osób. Wśród nich są nadal osoby, które zamówiły intencję mszalną, jednakże prosimy, aby te osoby przychodziły do kościoła minimum 10 minut wcześniej. Należy pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 m a także zakrywaniu ust i nosa w czasie liturgii. Do liczby obecnych w kościele nie wlicza się kapłanów.

 3. W tym tygodniu powrócimy do odprawiania parafialnych nabożeństw według naszego parafialnego porządku. W czasie nabożeństw zachowujemy także wszystkie zasady ostrożności i bezpieczeństwa. Dlatego we wtorek o 17.30 zapraszamy na nabożeństwo do św. Antoniego – bez ucałowania Relikwii, w środę o 17.30 na Nowennę do M.B. Nieustającej Pomocy a w czwartek od 17.00 na Adorację Najświętszego Sakramentu. Można też powrócić do modlitw różańcowych czy Koronki do Miłosierdzia Bożego.

 4. W czwartek ks. prob. Jerzy obchodził będzie swoje imieniny. Pamiętajmy o Solenizancie w swoich modlitwach.

 5. W związku z epidemią także naszą parafię dotknęły wielkie trudności finansowe. Dlatego zwracamy się o pomoc i wsparcie do wszystkich Parafian, którzy mogliby przyjść z pomocą swojej parafii, aby czynili to przez konto parafii czy stronę internetową. Za zrozumienie, dobre serce i ofiarność serdecznie dziękujemy i zapewniamy dobrodziejów o codziennej modlitwie.

 6. Bardzo prosimy, aby przesyłane na konto ofiary za intencję mszalną dokładnie opisać, czyli aby napisać na kiedy o której i na jakie nazwisko jest Msza zamówiona.

 7. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Św. Franciszka!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12.04.2020

Wprowadzenie : Alleluja! Ten radosny śpiew Kościoła oznajmia światu radosną nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Śmierć i grzech zostały pokonane. Niech mimo panującej epidemii nasze serca napełnia nadzieja i pokój. Przyjmijmy z wiarą radosną wieść o tryumfie życia nad siłami ciemności. Świętujmy z radością.

 1. Wszystkim Drogim Parafianom i naszym Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych, pełnych nadziei, miłości i optymizmu oraz zdrowia i pomyślności Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jezus Zmartwychwstały niech darzy Was także Swoim błogosławieństwem w codziennym życiu i niech Was umacnia w drodze do świętości.

 2. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.

 3. Od Niedzieli Wielkanocnej włącznie do Niedzieli 19 kwietnia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w Mszach Świętych, pogrzebach, ślubach i chrztach może uczestniczyć tylko 5 osób. W naszej diecezji nadal są to osoby, które zamówiły daną intencję mszalną.

 4. Do odwołania nie wolno organizować żadnych spotkań duszpasterskich i nabożeństw.

 5. Na czas późniejszy zostało odwołane planowane na koniec kwietnia bierzmowanie oraz Wczesna i I Komunia Święta. Nowe terminy po ustaniu epidemii rodzice ustalą z Księdzem Proboszczem.

 6. Trwa nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Odprawiamy ją w naszych rodzinach.

 7. Jutro drugi dzień świąteczny Msze św. według porządku niedzielnego.

 8. W czwartek przypada w naszej parafii dzień Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Od zakończenie porannej Mszy św. do rozpoczęcia Mszy wieczornej będzie wystawiony Najświętszy Sakrament ale modlić się będziemy tylko w naszych domach korzystając z transmisji internetowej.

 9. W związku z epidemią także naszą parafię dotknęły wielkie trudności finansowe. Dlatego zwracamy się o pomoc i wsparcie do wszystkich parafian którzy mogliby przyjść z pomocą swojej parafii, aby czynili to przez konto parafii czy stronę internetową. Za zrozumienie, dobre serce i ofiarność serdecznie dziękujemy i zapewniamy dobrodziejów o codziennej modlitwie.

 10. Bardzo prosimy aby przesyłane na konto ofiary za intencję mszalną dokładnie opisać czyli aby napisać na kiedy o której i na jakie nazwisko jest Msza zamówiona.

 11. W gablotce i na stronie internetowej znajduje się wykaz pogrzebowych intencji mszalnych przekazanych ks. Władysławowi Droździkowi.

 12. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29.03.2020

Wprowadzenie: Dziś już piąta niedziela Wielkiego Postu.  Gromadzimy się, aby poprzez znak zasłoniętych krzyży, uświadomić sobie, że oprócz tego co widoczne dla ludzkich oczu, przygotowanie do świętowania paschalnego zwycięstwa obejmują także właściwą dyspozycję serca, gotowego do przyjęcia prawdy o nieskończonej miłości Boga do człowieka.

 1. Doświadczamy trudnego czasu epidemii. Do odwołania obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa Romana od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej czy świątecznej Mszy św. Stosujemy się do postanowień naszego Rządu, który zezwala na uczestnictwo we Mszy św. tylko pięciu osób. Troszczmy się w duchu miłości o zdrowie i życie swoje i naszych bliźnich zachowując wskazania odpowiedzialnych za losy Kościoła i naszego Narodu.

 2. Z radością informujemy parafian że istnieje możliwość przeżywania wszystkich Mszy świętych i nabożeństw sprawowanych w naszej świątyni za pomocą stałej transmisji internetowej. Link do transmisji jest na stronie internetowej naszej parafii. W ten sposób łączmy się na wspólnej modlitwie w czasie kiedy nie możemy fizycznie uczestniczyć we Mszy św.

 3. Za tydzień przypada Niedziela Palmowa i rozpoczniemy Wielki Tydzień.

 4. Z przykrością informujemy, że wobec epidemii i niebezpieczeństw z nią związanych, planowana na maj pielgrzymka do Krajów Nadbałtyckich została odwołana. Wpłacona zaliczka zostanie w całości zwrócona. Bardzo jednak prosimy aby odbierać ją w kancelarii parafialnej u Księdza Proboszcza po Świętach Wielkanocnych. Gdyby ktoś potrzebował już tych pieniędzy to prosimy telefonicznie umówić się z Księdzem Proboszczem. Jeszcze raz przepraszamy i ufamy, że w lepszym czasie nie jeden jeszcze raz będziemy wspólnie pielgrzymować.

 5. We wtorek od godz. 10.30 do 12.30 i od 15.00 do 17.00 Zespół Charytatywny wydawał będzie żywność w ramach Programu Pomocy Unii Europejskiej. Osoby które złożyły wniosek niech zgłoszą się z dokumentem tożsamości.

 6. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy dobrego zdrowia i szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22.03.2020

Wprowadzenie: Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, aby spojrzeć na naszą trudną codzienność oczyma wiary. Odkrywamy sens cierpienia, wartość poświęcenia i ofiary. W czasie wielkopostnego nawrócenia otwórzmy nasze serca na światło Bożej łaski, które oświeca ludzkie życie nadzieją życia wiecznego.

 1. Duchowo łączymy się z Wszystkimi Drogimi nam Parafianami w tym trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii. Jesteśmy złączeni z każdą rodziną naszej parafii a w sposób szczególny z chorymi, cierpiącymi i osobami w podeszłym wieku, które szczególnie przeżywają może lęki i obawy związane z zagrożeniem epidemią. Bliskie naszemu sercu są dzieci i młodzież. Tęsknimy już za spotkaniami z Wami w ramach wspólnot i grup formacyjnych. Każdego dnia zapewniamy Was Wszystkich o swojej modlitwie i gorąco prosimy Was o pamięć modlitewną w naszej intencji. Kochani Wszyscy w duchu miłości podejmijmy każdy trud troski o zdrowie i życie swoje i innych zachowując bezwzględnie wszystkie wskazania skierowane do nas przez odpowiedzialnych za losy naszej Ojczyny i Kościoła. Zaufajmy Wszyscy Panu Bogu, Który potrafi największe zło przemienić w wielkie dobro. Nie mogąc uczestniczyć w nabożeństwach, Mszach św. i spotkaniach formacyjnych módlmy się więcej w naszych rodzinach. Odkryjmy wartość i piękno swojej rodziny jako Kościoła Domowego, do którego przychodzi i w którym obecny jest i działa sam Bóg. Módlmy się jak najczęściej razem. Całą rodziną przynajmniej od czasu do czasu czytajmy wspólnie Pismo Święte. Możliwie już teraz zaplanujcie spowiedź wielkanocną. Poprzez środki przekazu korzystajmy hojnie z modlitw wspólnotowych Kościoła.

 2. Od dzisiaj mieliśmy rozpocząć czas rekolekcji wielkopostnych. Jest to w obecnej sytuacji niemożliwe jednak zachęcamy Was do przeżycia rekolekcji wielkopostnych przez pośrednictwo Internetu. Na stronie Diecezji Bielsko - Żywieckiej publikowane są nauki rekolekcyjne ks. dra Marka Studenskiego, który miał głosić rekolekcje w naszej parafii. Możemy też słuchać internetowych nauk rekolekcyjnych ks. dra Piotra Ślęczka naszego rodaka. Adres internetowy jest na stronie naszej parafii oraz w gablotce: http://cfdtrzebinia.sds.pl/rekolekcje-on-line-22-30-marca-2020/.

 3. Z powodu epidemii Biskup Roman Pindel udziela dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym Diecezji Bielsko - Żywieckiej. Do Wielkanocy zostaje zawieszony obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, a pozostający w domu nie mają grzechu. Dalej też odwołane są wszelkie nabożeństwa także Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale.

 4. Prosimy aby do największego minimum i największej konieczności ograniczyć korzystanie z kancelarii parafialnej. Niech wystarczy nam kontakt telefoniczny czy internetowy a co możliwe odłóżmy na później.

 5. W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To okazja aby na nowo podjąć duchową adopcję dziecka poczętego do czego gorąco zachęcamy.

 6. Już teraz myślmy o wielkanocnej spowiedzi św. Okazja do spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św. Nie odkładajmy Sakramentu Pokuty na ostatnie dni przed świętami.

 7. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego i zdrowego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15.03.2020

Wprowadzenie: W niezwykle trudnym czasie Wielkiego Postu przychodzimy z wiarą do Jezusa. Jemu jako Lekarzowi dusz i ciał zawierzamy siebie. Prosimy też by swoją łaską wspomagał nas w dźwiganiu naszego krzyża. Składka dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

 1. Dzisiaj o godz. 13.30 dodatkowa Msza św. dla chętnych parafian. Będzie też ona o tej porze w przyszłą niedzielę.

 2. Przeżywamy trudny czas epidemii. Ponieważ wszyscy jesteśmy zagrożeni, Ksiądz Biskup Roman Pindel udziela dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zarządza, też by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane też zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Taka sytuacja obowiązuje do odwołania.

 3. W związku z epidemią prosimy aby z kancelarii parafialnej korzystać tylko w sprawach najbardziej pilnych i koniecznych. Jeśli to możliwe korzystajmy z kontaktu telefonicznego. Od tego tygodnia można też dzwonić do kancelarii pod numer telefonu komórkowego 505 767 711. Płatności czy ofiary możemy też wysyłać na konto bankowe, które znajdziemy na stronie internetowej bądź w czasie późniejszym.

 4. W przedsionku zakrystii jest do nabycia parafialna prasa religijna.

 5. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary. Dobrodziejów zatroskanych o dobro swojej parafii zapewniamy o swojej modlitwie.

 6. Od dzisiaj po Mszach św. możemy nabyć baranki i paschaliki na stół wielkanocny.

 7. Mamy obecnie wokół kościoła trzy duże parkingi – przed probostwem i domem katechetycznym, na ulicy Zniczowej i wzdłuż ulicy Przy torach po lewej stronie w stronę wiaduktu. Wielu parafian korzysta także w placu kolejowego. Prosimy parafian aby nie zostawiać samochodu na ulicy Międzyrzeckiej, gdyż utrudnia to korzystanie z ruchu dwukierunkowego na tej ulicy. Już teraz za zrozumienie dziękujemy.

 8. Zmarły nasze parafianki Małgorzata Płonka, której pogrzeb będzie we wtorek o godz. 12.00 oraz Jadwiga Caban, jej pogrzeb będzie również we wtorek o godz. 13.30. Powierzmy je Miłosierdziu Bożemu.

 9. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać ogłoszenia parafialne, bezposrednio do swojej skrzynki mailowej zapisz się do naszego newslettera.