Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z ruchów, który powstał niemal równolegle z obradami Soboru Watykańskiego II. Gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym rozpoczęła działalność w 2015 roku i jest owocem posługi ks. Romana Berke i Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, która przeprowadziła w naszej parafii Seminarium Odnowy Wiary w ramach Tygodnia z Ewangelią w Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Seminarium to wywarło ogromny wpływ na wielu z nas. Spowodowało zmianę myślenia o Bogu i bliźnich, otworzyło nas na doświadczenie miłości Boga, a zwłaszcza uwrażliwiło nas na tajemnicę działania Ducha Świętego w naszym życiu. Po zakończeniu rekolekcji kilkanaście osób zapragnęło kontynuować formację grup Odnowy w Duchu Świętym. Dało to początek naszej grupie, która po akceptacji Księdza Proboszcza zaczęła systematycznie spotykać się na modlitwie. Odpowiedzialność za funkcjonowanie nasze Wspólnoty spoczywa na ks. Jakub Musur.  

Nasza działalność polega w dużej mierze na spotkaniach modlitewno - formacyjnych, które odbywają się co dwa tygodnie w środę. Spotkania wypełnione są modlitwą, śpiewem i uwielbieniem. Prowadzą nas do głębi wiary, zbliżają do Boga i do drugiego człowieka. Uwielbienie stanowi uprzywilejowaną formą modlitwy. Na spotkaniach rozważane jest Słowo Boże, prowadzona katecheza oraz formacja. Najważniejszym celem jest nawiązanie osobistej relacji z Bogiem Ojcem, Panem Jezusem i Duchem Świętym.

Poza powyższymi spotkaniami wspólnota uczestniczy w szkoleniach, rekolekcjach, a co roku organizuje pielgrzymki do różnych miejsc kultu. Ponadto bierze udział w dorocznym Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze w Częstochowie. Odbywa się ono w Piątek i Sobotę poprzedzającą bezpośrednio Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Duchowa rodzina, za jaką uważa się grupa Odnowy, krzewi również różne formy wspólnotowego życia poprzez różne braterskie spotkania. Nie pomija zaangażowania w życie swojej parafii. Animuje adoracje, nabożeństwa uczestniczy w innych akcjach duszpasterskich.  

Zapraszamy Cię na nasze spotkania modlitewne! Jeśli chcesz możesz razem z nami poznawać Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć i zwyciężył we wszystkich naszych problemach, także tych, wobec których my jesteśmy bezsilni i bezradni. Może – tak jak my – potrzebujesz pomocy Ducha Świętego, aby wprowadził Cię w tajemnicę żywej obecności Chrystusa w sakramentach Kościoła, w jedności na Eucharystii i na wspólnej modlitwie? Możesz razem z nami – we wspólnocie Kościoła – poznawać Emmanuela - Boga, który zawsze jest z nami. Możemy razem kroczyć drogą Odnowy w Duchu Świętym, aby spotkać Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, który obiecał być przy każdym z nas, aż do skończenia świata.

Jeśli pragniesz odnowienia i pogłębienia swojej wiary,

Chcesz, aby Jezus stał się dla Ciebie kimś bardzo bliskim

I chcesz być Jego uczniem,

albo potrzebujesz modlitwy

serdecznie zapraszamy Cię na nasze spotkania!