Kapłani pochodzący z parafii

 • O. Konrad Benedykt Pomper ZP (1972) + 10.07.2021
 • śp. Ks. Krzysztof Ryszka (1974) + 06.04.2021
 • Ks. Krzysztof Klajmon (1975)
 • Ks. Andrzej Stroński (1991)
 • śp. Ks. Marek Kulig (1993) + 08.02.2020
 • Ks. Ireneusz Kurkowski (1994)
 • Ks. Roman Berke (1995)
 • O. Adam Kulpa OFM CAP (1995)
 • Ks. dr Piotr Ślęczka SDS (1999)
 • Ks. Sebastian Pomper (2003)
 • Ks. dr Roman Sala (2006)
 • Ks. Paweł Marczyk (2012)