Sprawozdania z wizytacji

Powitanie Księdza Biskupa Janusza Zimniaka i sprawozdanie z życia parafii - ks. prob. Jerzy Matoga

 

Przewielebny Księże Biskupie

Pozwól, że i ja jako proboszcz rodziny parafialnej pod wezwaniem św. Franciszka w Wapienicy dołączę się do tych serdeczności i powitań, kierowanych w stronę Ciebie, Biskupa powołanego przez Chrystusa Pana, Głowy Kościoła Świętego przed 25 laty by brać na swe barki odpowiedzialność za cząstkę Kościoła Katowickiego, a od 1992 roku tej cząstki Kościoła, której na imię diecezja Bielsko - Żywiecka. Pozwól też Drogi Ojcze, że wobec Ciebie z radością powitam w progach tej świątyni i w naszej wspólnocie parafialnej moich braci, kapłanów naszego Dekanatu Bielsko - Biała IV.

 

Ekscelencjo przybywasz dzisiaj do parafii w Wapienicy liczącej ponad 8 tysięcy wiernych. Lud tutaj jest wierny Bogu. Świątynia ta często rozbrzmiewa pięknym, mocnym śpiewem a do Boga wznosi się szczera modlitwa wielu parafian. Wielu parafian bardzo czynnie włącza się w życie Kościoła i parafii angażując się w liczne grupy duszpasterskie. Szczególną troską duszpasterską otaczamy dzieci i młodzież nadzieję naszego Kościoła lokalnego. Od ostatniej pasterskiej wizytacji w parafii tej zaszło sporo zmian. Rok temu z woli Księdza Biskupa zostałem tutaj proboszczem i wspierany pomocą moich gorliwych współpracowników Księży wikarych - ks. Dariusza Mależyna i od września tego roku pomocą ks. Krzysztofa Żak sprawujemy tutaj posługę duszpasterską.

 

Właśnie rok temu na zasłużony odpoczynek odszedł długoletni proboszcz tej parafii Ks. Prałat Józef Śliż. Pragnę w twojej obecności Księże Biskupie jeszcze raz podziękować Księdzu Prałatowi Józefowi za jego kapłańską a nawet ojcowską opiekę na tą parafią. Tak bardzo cieszymy się, że jest on dalej z nami i dalej troszczy się o uświęcanie swoich owieczek a mnie - swojemu następcy jak również Księżom Wikarym zawsze chętnie służy bezcenną kapłańską - ojcowską radą i pomocą. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że podejmuje on obecnie obowiązki i pracę niemalże jak trzeci Ksiądz Wikary tej parafii. Księże Prałacie serdeczne Bóg zapłać za wszystko, co dla nas duszpasterzy i dla całej parafii dalej czynisz. I prosimy o jeszcze. Nasze poczynania duszpasterskie wspierają także mieszkający tutaj na emeryturze ksiądz kanonik Leopold Zielasko i ks. kanonik Józef Walusiak.

 

Księże Biskupie dzięki ogromnej ofiarności parafian udało się w minionym czasie pokryć miedzianą blachą dach kościoła, zbudować dom przedpogrzebowy, wymienić ogrzewanie na probostwie i w domu katechetycznym, podłogi na probostwie. W ostatnim czasie wymieniliśmy nagłośnienie naszej świątyni, udało się odnowić i uzupełnić wyposażenie zakrystii, zakupić nowe szaty liturgiczne, z racji Roku Eucharystii zakupiliśmy nową monstrancję a stara została odnowiona i ozłocona. Prowadzone są też wszelkie bieżące prace remontowe i konserwacyjne.

To tylko niektóre z dokonań, które wymagały sporo wysiłku i nakładów, ale przyniosły też wiele radości.

 

Księże Biskupie wiele jest tego, co cieszy, ale mijalibyśmy się z prawdą, gdyby nie dostrzegać tego, co smuci i co wymaga wielkiej naszej pracy nad sobą. Trzeba nam bardziej dbać o regularność w praktyce niedzielnej i świątecznej Mszy św. Zbyt wielu parafian a szczególnie młodych rodzin zaniedbuje niestety tę praktykę. To przenosi się też na dzieci i młodzież. W roku ubiegłym znacząco spadła w naszej parafii ilość przyjętych Komunii Świętych, dlatego, w tym roku, który był Rokiem Eucharystii szczególnie na to zwracaliśmy uwagę. Tak bardzo pragniemy, aby parafianie jak najczęściej umacniali swoje siły duchowe Ciałem Chrystusowym. Trzeba nam dokładać więcej wysiłków, aby nasza parafia stawała się autentyczną, zintegrowaną wspólnotą, gdyż spora część rodzin zwłaszcza tych, które do nas przybywają budując tu swoje domy stawia się tak na uboczu życia parafialnego a nawet religijnego. Zależy nam bardzo by jeszcze więcej parafian włączało się w życie grup duszpasterskich, aby ożywiać i budować je a przez nie swoją pobożność i zaangażowanie apostolskie. Chcemy, aby młode pokolenie, czyli dzieci i młodzież od początku wiązało się ze wspólnota parafialną i swoją parafialną świątynią.

 

Dalej trzeba nam uważniej wsłuchiwać się w naukę naszego Pana zwłaszcza tę odnoszącą się do wzajemnej miłości, szacunku i przebaczenia. Znamy nasze słabości i wierzymy, że pracując wytrwale nad sobą, zdołamy wyznaczone przez naszego Pana cele osiągnąć.

 

W dziedzinie gospodarczej i materialnej zamierzenia i potrzeby są ogromne. Trzeba nam rozbudować probostwo. Obecnie mieszka w nim czterech kapłanów i to zbudowane w zasadzie dla jednego kapłana już nie wystarcza. Nie mamy nawet jednego pokoiku gościnnego dla rekolekcjonisty czy gościa i pamięta Ksiądz Biskup jak ze wstydem przepraszałem, że nie możemy udzielić Księdzu Biskupowi noclegu przy okazji wizytacji. Generalnego remontu wymaga ta świątynia - czeka nas wymiana ogrzewania, posadzki, trzeba ją odnowić i wymalować, upiększyć, odnowić elewację zewnętrzną. Czeka nas wymiana czy odnowienie ogrodzenia kościoła i probostwa. To zamierzenia na lata, ale wierzymy, że przy dalszym zaangażowaniu i ofiarności parafian uda nam się wiele dokonać. A my będziemy dumni ze swej świątyni i nie będziemy mówić tak trochę zazdrosnym okiem o naszych sąsiadach, że mają śliczny kościół.

 

Księże Biskupie prosimy Cię o Twoją apostolską naukę. Za świętym Pawłem mówimy do Ciebie szczerze : Ty "nastawaj wobec nas w porę i nie w porę. Poucz, upomnij, w razie konieczności wykaż błąd". A przede wszystkim hojnie udzielaj Bożej łaski. Błogosław naszym dzieciom i młodzieży - nadziei i przyszłości tej parafii. Wspomagaj swoim błogosławieństwem rodziny, chorych, starszych i nas duszpasterzy. Błogosław Ojcze całej naszej parafii.

 

 

 

PREZENTACJA SŁUŻBY LITURGICZNEJ

 

Czcigodny księże biskupie.

Służba Liturgiczna naszej parafii liczy 43 ministrantów, w tym 16 lektorów, 7 kantorów i jest w tym także 3 animatorów pomagających naszemu opiekunowi księdzu Dariuszowi w prowadzeniu formacji grupy liturgicznej. Po za tym pomagają nam emerytowani ministranci, którzy na co dzień pracują albo studiują (jednak czasem znajdą czas na to by wspomóc nas służbą przy ołtarzu pańskim). Jest ich około 15.

 

Zbiórki ministranckie mamy co dwa tygodnie w sobotę, na których załatwiamy sprawy organizacyjne oraz wynikłe z sytuacji jakieś przedsięwzięcia. W przypadkach zbliżających się uroczystości spotykamy się częściej w celu przygotowania tegoż wydarzenia, a także spotykamy się w sytuacjach nagłych. Po za tym raz w miesiącu spotykamy się z grupowymi oraz z naszym opiekunem w celu omówienia pracy zarówno nas animatorów jak i grupowych oraz prowadzenia formacji ministrantów należących do poszczególnych grup. Do naszych obowiązków należą posługa podczas liturgii Mszy Świętej oraz Nabożeństw w ciągu tygodnia. Pyzatym do jednych z naszych głównych zadań jest pomoc księżą podczas Wizyt Duszpasterskich. Prosilibyśmy księdza Biskupa o błogosławieństwo na dalszą naszą posługę przy Ołtarzu Pańskim.

 

 

 

PREZENTACJA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

 

Świetlica Środowiskowa istnieje od 1998 r. Swoim działaniem obejmuje dzieci i młodzież, które mieszkają na terenie parafii. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Nasza Świetlica liczy 24 osoby, w wieku od 7 do 16 lat.

 

Celem zajęć jest pomoc w odrabianiu zadania domowego, rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych a także przyswajanie zasad i reguł zabawi dyscyplin sportowych. Podczas naszych codziennych spotkań przygotowujemy wspólnie posiłek, wykonujemy prace plastyczne związane tematycznie z porą roku czy też świętem.

 

Jako świetlica staramy się organizować wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na basen, wyjścia do kina, teatru, uczestniczymy w warsztatach teatralnych, modelarskich, oraz licznych zawodach sportowych; tu możemy się pochwalić zdobyciem I miejsca w piłce nożnej o Puchar Komendanta Policji w Bielsku - Białej, wystawieniem spektaklu "Teatralna Mapa Europy" zorganizowanego przez Teatr Grodzki, trzeciego miejsca w puszczaniu "Latawca płaskiego" a 19 listopada bierzemy udział w konkursie lotów balonu podgrzewanego ciepłym powietrzem skonstruowanego i wykonanego na Świetlicy.

 

Jesteśmy wdzięczni księdzu Proboszczowi za możliwość korzystania z domu katechetycznego i realizowanie naszych projektów, oraz księdzu Biskupowi za wysłuchanie i prosimy o duszpasterskie błogosławieństwo.

Opiekunowie: mgr Aldona Słonka mgr Marcin Słonka

 

 

PREZENTACJA DZIECI MARYI

 

Wspólnota Dzieci Maryi działa w naszej parafii od wielu lat i gromadzi na wspólnym śpiewaniu, modlitwie, a także zabawie dzieci szkolne po I Komunii Świętej. Cel i strukturę spotkań tej grupy formacyjnej spróbujemy określić piosenką: WSIĄDŹ DO NIEGO CZŁOWIEKU, Który chodzisz bezdrożami, Jesteś właśnie w tym wieku, Aby wkroczyć z pytaniami, Dokąd jedzie ten pociąg I co ze sobą wiezie.

 

Nasze spotkania odbywają się w soboty w domu katechetycznym i składają się ze spotkań w małych grupach oraz ogólnych całej wspólnoty. W małych grupach wiekowych spotykamy się by poznawać lepiej Pana Boga naśladując Maryję - patronkę Dzieci Maryi wg kilku wybranych konspektów. Natomiast na spotkaniach całej wspólnoty uczymy się śpiewać, wspólnie pracujemy i poznajemy się między sobą poprzez liczne zabawy.

 

Ref. Do raju jedzie uouou życie wieczne wiezie uouou Do raju do raju do raju jedzie, Życie wieczne, życie wieczne, życie wieczne wiezie.

Gaude < 6x pociąg Gaude < 6 x pociąg

 

Na czele naszego pociągu do nieba stoi ks. Krzysztof - moderator wspólnoty. Ks. Krzysztof pilnuje abyśmy nie wypadli z obranego kursu. Zaraz po nim moderatorka i animatorzy - pilnujący poszczególnych wagonów, żeby się nie odczepiły na zakrętach. Bo niestety czasami: Szatan szepce, że nie stoi na twej stacji Nie wiesz mu on łże, Zapytaj w informacji Dokąd jedzie ten pociąg i co ze sobą wiezie.

 

Przy parafii angażujemy się w miesiącu październiku poprzez prowadzenie razw tygodniu rozważań różańcowych. Uczestniczymy jako grupa dziecięca w ważnych uroczystościach kościelnych - przede wszystkim Maryjnych. Wtedy też stajemy wszyscy przy naszym sztandarze maryjnym. W Wielką Sobotę prowadzimy czuwanie przy grobie Pana Jezusa.

 

Każdego roku nowi członkowie naszej wspólnoty przyjmują cudowny medalik Niepokalanie Poczętej i uroczyście zostają włączeni do Dzieci Maryi. Aby nasi rodzice mogli zobaczyć czego uczymy się i co robimy, raz w roku w okresie Bożego Narodzenia spotykamy się z nimi na Opłatku. Przedstawiamy wtedy Jasełka lub inną inscenizację oraz śpiewamy kolędy i piosenki, których nauczyliśmy się w ciągu roku formacyjnego.

 

Ref. Do raju jedzie uouou życie wieczne wiezie uouou Do raju do raju do raju jedzie, Życie wieczne, życie wieczne, życie wieczne wiezie.

Gaude < 6x pociąg Gaude < 6 x pociąg

 

Będąc razem we wspólnocie ten nasz pociąg powoli zmierza do celu. Każdego roku zabiera ze sobą nowe dzieci w podróż. A te, które już zakończą formację często wracają do nas, by prowadzić grupy już jako animatorzy, a także włączają się do wspólnoty oazowej.

 

 

PREZENTACJA RUCHU ŚWIATŁO - ŻYCIE

 

Jesteśmy wspólnotą Ruchu Światło-Życie. Obecnie liczymy około pięćdziesięciu osób i mamy nadzieję, że liczba ta będzie wzrastać. Na spotkania uczęszczają ludzie młodzi począwszy od drugiej klasy gimnazjum. Spotkania piątkowe rozpoczynają się o godz. 17:00 próbą śpiewu. Następnie uczestniczymy we Mszy Świętej, po której w domu katechetycznego odbywa się spotkanie ogólne. Spotkania w małej grupie są przeważnie w niedziele. Wtedy też mamy próbę śpiewu i razem przeżywamy Eucharystię o godz. 10:30.

 

Dwa razy do roku wyjeżdżamy na trzy dni. Podczas wspólnych wypadów nie brakuje czasu na modlitwę i dobrą zabawę. Byliśmy już w takich miejscach jak: Kalwaria Zebrzydowska, Ustroń Polana, Rycerka, Siedlec koło Krakowa, Hałcnów, Stecówka i Mlaskawka. Prócz tego organizujemy różnego rodzaju zabawy i imprezy. Do naszej tradycji należy prowadzenie balu karnawałowego dla dzieci, na którym można się nieźle wybawić, a przy tym zrzucić parę kilogramów, bo dzieciaki są nie do zdarcia.

 

Nasza posługa w parafii to m.in. prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentuw każdy ostatni czwartek miesiąca, przewodniczenie modlitwie różańcowej podczas jednego z czuwań fatimskich. Dbamy także o porządek w domu katechetycznym. Co roku sprzedajemy znicze na Święto Wszystkich Świętych, a w okresie bożonarodzeniowym stroiki, które wcześniej własnoręcznie robimy. Dochód z tych przedsięwzięć przeznaczamy na dofinansowanie rekolekcji. Inną tradycją naszej wspólnoty jest kolędowanie w drugi dzień świąt Bożego narodzenia. Diakonia animatorów przebiera się za kolędników i odwiedza domy oazowiczów.

 

Punktem podsumowującym cały rok formacyjny naszej wspólnoty jest Agapa czyli uroczysta Eucharystia i tzw. uczta miłości. Jest to dla nas bardzo ważny dzień, ponieważ świętujemy zakończenie kolejnego roku na oazie. W okresie wakacji nasza wspólnota nie ma spotkań, ponieważ jest to czas przeżywanie rekolekcji letnich. Wspólnota Dzieci Maryi oraz Ruch Światło-Życie przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Wapienicy świadome są różnych przeciwności, które spotykają człowieka na drodze do Pana Boga. Wiemy jak wiele potrzeba Bożej łaski i pomocy dlatego, abyśmy w całej naszej pracy formacyjnej zawsze wytrwale dążyli do obranego celu i zbliżali się do Pana Boga naśladując naszą patronkę - Maryję prosimy Ciebie ks. Biskupie o błogosławieństwo.

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHóRU PARAFIALNEGO

 

O roku 1956 przy naszej parafii działa chór mieszany czterogłosowy, założony przez obecnego organistę - Pana Stanisław Szymańskiego. Chór bierze udział we wszystkich uroczystościach parafialnych. W swoim repertuarze posiada 90 opracowanych pieśni. Przez 30 lat chór liczył sobie blisko 50 członków. Jednak starsi chórzyści umierają, młodsi zakładają rodziny i też nieraz odchodzą. I tak obecnie śpiewa 25 osób. Dyrygentem chóru nieprzerwanie od 49 lat jest Pan Stanisław Szymański.

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRĘGÓW RODZINNYCH RUCHU "DOMOWY KOŚCIÓŁ"

 

Od 1999 r. w naszej parafii działają dwa kręgi Ruchu "Domowy Kościół". Do jednego należy 5 małżeństw o stażu małżeńskim 3-14 lat, do drugiego 4 małżeństwa o stażu powyżej 30 lat. Kręgi powstały z inicjatywy ks. Wiesława Ostrowskiego, który w pierwszych latach pełnił funkcję moderatora w obu kręgach. Od czterech lat w kręgu starszych małżeństw moderatorem jest ks. Dariusz, a od września bieżącego roku w drugim kręgu funkcję tę pełni ks. Krzysztof.

 

Comiesięczne spotkania każdego kręgu, z udziałem księży moderatorów, przebiegają zgodnie z ogólnie przyjętym schematem. Część formacyjna tych spotkań w ciągu dwóch pierwszych lat poświecona była poznaniu metod i środków służących budowaniu "Domowego Kościoła" oraz wprowadzeniu w duchowość małżeńską.

 

W następnych latach zgłębialiśmy problemy wynikające z przyrzeczenia małżeńskiego, "...ślubuje Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską...". Dzieliliśmy się doświadczeniami ze stawianych celów i stosowanych metod wychowania w rodzinie. Poszukiwaliśmy również odpowiedzi na pytania dotyczące modlitwy indywidualnej i zbiorowej. W roku Różańca Świętego studiowaliśmy List Apostolski Ojca Świętego "Rosarium Virginis Mariae". W ostatnich latach zajmowaliśmy kolejno krokami ku dojrzałości chrześcijańskiej. W części dotyczącej chrześcijańskiego wzrostu, przy tematyce "Liturgia" rozważaliśmy treść Listu Apostolskiego "Mane nobiscum Domine".W przygotowaniu części formacyjnej spotkań korzystamy z pisma formacyjno-informacyjnego "Domowy Kościół", z dostępnej literatury oraz prasy katolickiej.

 

Na naszych spotkaniach panuje bardzo dobra, przyjacielska, pełna życzliwości i twórcza atmosfera. Wypowiadamy się otwarcie o wszystkich nurtujących nas problemach dotyczących realizowanych tematów. Wszystkie pytania i wątpliwości rozstrzygane są w dyskusji przy odpowiedniej argumentacji głównie księży moderatorów. Kilka razy w roku uczestniczymy wraz z innymi kręgami naszej diecezji w Dniach Wspólnoty. W minionym roku dwie rodziny z naszej parafii uczestniczyły w 15 dniowych rekolekcjach.

 

Staramy się angażować w życie parafii. Raz w miesiącu przygotowujemy Liturgię Słowa, a od listopada bieżącego roku podejmujemy się prowadzenia części spotkań dla młodzieży pond gimnazjalnej w ramach zorganizowanej katechezy. Aktualnie staramy się propagować naszą działalność m.in. w celu pozyskania dalszych małżeństw i powołania w parafii nowego kręgu.

 

Księże Biskupie na dalszą naszą działalność prosimy o apostolskie błogosławieństwo.

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU CHARYTATYWNEGO

 

Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, pragnę w skrócie przedstawić działalność Zespołu Charytatywnego, działającego przy parafii św. Franciszka. Zespół składa się z 20 członkiń, terytorialnie podzielony jest na 15 rejonów w celu dostatecznego rozeznania sytuacji w rodzinach. Staramy się pomagać osobom chorym oraz dzieciom z rodzin patologicznych, będących w ciężkich warunkach materialnych. Odwiedzamy chorych przebywających w hospicjum.

 

Środki pieniężne jakimi dysponuje Zespól Charytatywny pochodzą ze składek uzyskanych od ofiarnych parafian a zebranych do puszek przez członkinie zespołu oraz ze sprzedaży świec "Wigilijne dzieło pomocy dzieciom". Z zebranych środków dofinansujemy posiłki dla dzieci najbiedniejszych uczących się w szkołach na terenie naszej parafii oraz w sytuacjach indywidualnych. Co roku w październiku organizowany jest dzień chorych. Chorzy oraz osoby w podeszłym wieku gromadzą się na Mszy Św. odprawianej przez ks. Proboszcza, a następnie spotykają sięw domu katechetycznym z naszymi duszpasterzami, gdzie zorganizowany jest przez członkinie zespołu słodki poczęstunek, zaś młodzież oazowa umila czas przygotowanymi piosenkami. Zespół zorganizował również zbiórki do puszek dla ludzi dotkniętych różnymi klęskami żywiołowymi, zarówno w kraju jak i zagranicą, a ostatnio zgodnie z zaleceniem zebraliśmy środki na "Stypendium Papieskie". W roku ubiegłym udało się nam przygotować 130 paczek dla biednych dzieci z okazji wspomnienia św. Mikołaja.

 

Naszą działalność pragniemy dalej kontynuować i rozwijać. Ciebie Księże Biskupie prosimy serdecznie o błogosławieństwo.

Opiekunka - Bronisława Laszczak

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH

 

Pokój i dobro, Jego Ekscelencjo księże Biskupie

Franciszkański Zakon Świeckich przy tutejszej parafii, jego początki założenia nie można dokładnie określić. Od 1989 r. dużo nas przystąpiło do FZS.

Akt erygowania wspólnoty z dnia 19.07.1997 r. Obowiązki przełożonej pełnię od 2002 r.

 

Obecny stan członków tegoż zakonu liczy 28 osób, jedna siostra przystąpiła do nowicjatu 22.10.05 r. W każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 9.00 jest Msza Św., po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do św. Franciszka, a po niej spotkanie formacyjne w domy katechetycznym. Na tych spotkaniach jest modlitwa do Ducha Św., liturgia godzin, czytanie pisma św. i reguły św. Franciszkai pieśni św. Franciszka.

Bierzemy udział w szkoleniach W Górkach Wielkich, oraz w dniu skupienia wielkopostnym, w rekolekcjach w Koszarawie. Wyjazdy na pielgrzymki z sekcją Bielską do Panewnik, Turzy Śląskiej, Częstochowy, Alwerni.

 

Składamy dobrowolne ofiary z przeznaczeniem na: msze św., budowę stacji różańcowych w Częstochowie, na pomoc dla Białorusi, na pomoc naszych sióstr, i dla jednostki nadrzędnej Panewniki. Bierzemy udział w życiu parafii, w nabożeństwach, jak adoracja Najśw. Sakramentu, do Miłosierdzia Bożego, i koronki do Bożego Miłosierdzia. Pragnieniem naszym jest powiększenie naszego Zakonu. Wszystko to powierzamy naszemu Ojcu św. Franciszkowi i Matce Najświętszej i prosimy ich o opieką nad nami i nasza parafią.

 

Obecnemu tutaj Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Januszowi, dziękujemy za wysłuchanie naszego krótkiego sprawozdania i życzymy zdrowia, błogosławieństwa Bożego i obfitych darów Ducha Świętego za wstawiennictwem św. Ojca Franciszka z Asyżu.

 

I prosimy o Błogosławieństwo dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Szczęść Boże.

Przełożona - Siostra Helena Waszek

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RóŻ ŻYWEGO RóŻAŃCA

 

Księże Biskupie proszę o wysłuchania sprawozdania z działalności RŻR w parafii św. Franciszka z Asyżu. W naszej parafii działalność RŻR datuje się od 1946 r. W kolejnych latach powstawały kolejne Róże. Obecnie działa 22 Róż. 18 Róż żeńskich i 4 róże męskie. Działalność Róż polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy Różańca przez każdego członka innej. Aby utrzymać prawidłową ciągłość tej modlitwy w naszej parafii są wprowadzone kalendarzyki wymiany tajemnic.

 

W takim kalendarzyku każda osoba ma rozpisane tajemnice różańca na każdy miesiąc całego roku. W pierwsze niedziele kolejnych miesięcy o godz. 9.00 mamy odprawiane Msze Św., ofiarowane dla Róż, w intencjach ustalonych przez Róże. Dbamy o uporządkowanie obejścia koło kościoła. Organizujemy spotkania zelatoreki zelatorów raz na kwartał.

 

Jeden raz w roku organizujemy spotkanie opłatkowe dla wszystkich członków. Prowadzimy księgę rejestrującą Róże Żywego Różańca. W każdym roku organizujemy 5 lub 6 pielgrzymek do różnych sanktuariów. Działalność RŻR jest bardzo rozwinięta.

 

Poza modlitwą RZR prowadzimy modlitwę "Różańca Rodzinnego". Aktualnie mamy zapisanych 164 osoby. W styczniu 2001 r. zorganizowaliśmy dwie grupy modlitewne liczące po 48 osób każda "Różańca Nieustającego" Pierwsza grupa modli się przez 24 godziny w dniu 1- szym miesiąca, a druga grupa modli się 20 dnia miesiąca przez 24 godziny. W tych grupach poszczególne osoby zmieniają się co pół godziny odmawiając kolejna część Różańca przez całą dobę wyznaczonego dnia.

 

RŻR prowadzą modlitwę różańcową w kościele przed mszą święto wieczorna we wszystkie poniedziałki w intencji Ojca św. i Ojczyzny, we wtorki za Radio Maryja,w środy o jedność kościoła i pokój na świecie. W pierwsze czwartki miesiąca prowadzimy godziną adorację Najświętszego Sakramentu i odmawiamy Różaniec za kapłanów, a w soboty Różaniec o poszanowanie życia poczętego. Działalność naszej grupy modlitewnej prowadzimy pod nadzorem księdza proboszcza - obecnie księża Jerzego Matoga.

 

Dziękujemy za wysłuchanie naszego sprawozdania i prosimy księdza Biskupa o błogosławieństwo na dalsza działalność.

Sporządziła Maria Kochowska

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PRZYJACIóŁ RADIA MARYJA

 

Koło Przyjaciół Radia Maryja powstało w naszej parafii 21.09.1994 roku. Liczy ono ok. 50 osób. Opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz Jerzy Matoga. Spotkania modlitewne odbywają się w każdy wtorek o godz. 17.30 - jest to wspólna modlitwa różańcowa. Natomiast w każdy drugi wtorek miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji Ojca Świętego, kapłanów i Radia Maryja. Dzięki przychylności ks. Kanonika Józefa Śliża od kilku już lat każdego 13. dnia miesiąca (od maja do października) spotykamy się również na modlitewnych czuwaniach fatimskich a także na nabożeństwach pierwszo-sobotnich, które to przygotowujemy i prowadzimy wspólnie z Różami Różańcowymi. 48 osób każdego 8 dnia miesiąca odmawia różaniec nieustający, natomiast 4 osoby objęły przez cały rok Duchową adopcją o Redemptorystów oraz osoby świeckie pracujące w RM i TV TRWAM. Również 7 kapłanów z naszej parafii objętych jest Margaretką tj. szczególną modlitwą ofiarowaną za kapłanów. Wiele osób podjęło również Duchową Adopcję dziecka poczętego. Członkowie naszego Koła należą także do Stowarzyszenia Patronki Dobrej Śmierci. W niedziele o godz. 7.00 śpiewamy Godzinki, natomiast w okresie Adwentu czynimy to codziennie.

 

Angażowaliśmy się czynnie w prace przy powstaniu stacji przekaźnikowej RM na Magurce. Członkowie naszego Koła brali czynny udział w jej budowie, poświęceniu dn. 11 listopada 1997 r. a obecnie przy pracach remontowych i konserwacyjnych. W naszej parafii odbywały się jednodniowe rekolekcje z udziałem Ojców z RM oraz dwa wykłady w ramach Instytutu Edukacji Narodowej, które trwały dwa semestry(zajęcia co 2 tygodnie, po 8 godzin).

 

Co roku uczestniczymy również w spotkaniach opłatkowych, na których min. gościmy również słuchaczy z Czech. Na jednym z takich spotkań obecny był Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk. Staramy się również organizować różnorakie wyjazdy pielgrzymkowe, wymienię tutaj: - wyjazd na I spotkanie Rodziny RM w Rzymie z Ojcem Św. Janem Pawłem II w roku 1995, - pielgrzymki do Medjugorie, - coroczne pielgrzymki do Łagiewnik na obchody święta Miłosierdzia Bożego, - do Częstochowy- w czerwcu na spotkania PKRD oraz w lipcu na spotkania RRM, - na spotkania z JP II, kiedy odwiedzał różne miasta w naszej Ojczyźnie, - wyjazdy na spotkania pod hasłem "A to Polska właśnie", - do Kalwarii na modlitwy i czuwania nocne. W czasie choroby Ojca Świętego wspólnie z innymi grupami z naszej Parafii organizowaliśmy czuwania modlitewne, a teraz modlitwy o szybką Jego beatyfikację.

 

Staramy się włączyć w dzieło Ewangelizacji także poprzez rozprowadzanie prasy katolickiej, anten satelitarnych, które pozwalają na odbiór TV TRWAM, jak również flag narodowych i papieskich.

Sporządziła opiekunka KPRM - Krystyna Ratowska