Informacje dla Nowych Parafian

 

Zapisanie się do parafii

Serdecznie witamy w naszej Wapienickiej Wspólnocie Wszystkich Nowych Parafian! Cieszymy się, że jako miejsce zamieszkania wybraliście tę piękną dzielnicę Bielska – Białej jaką jest Wapienica i Parafia pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu.

Parafie w Polsce mają charakter terytorialny, w takim znaczeniu, że do parafii należą wszystkie osoby, które zamieszkują w jej granicach administracyjnych. Chodzi tu nie tyle o zameldowanie (co wiemy z doświadczenia często jest fikcją), ale o faktyczne zamieszkanie. To stałe lub tymczasowe zamieszkanie traci się przez odejście z miejsca połączone z zamiarem nie powracania (por. kan. 106 KPK).

Zatem moją parafią jest ta, na której terenie obecnie mieszkam (od min. 3 miesięcy) i proboszcz tej parafii jest moim duszpasterzem. Jest dobrym zwyczajem zgłaszanie się nowych parafian do biura parafialnego w celu „zapisania się” w swojej parafii.

Wszelkie formalności dotyczące udzielania sakramentów Chrztu, I Spowiedzi i Komunii św., Bierzmowania, Małżeństwa oraz celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Kanoniczego czyli wg zamieszkania w parafii.

Zapraszamy też do aktywnego włączenia się w życie naszej Wspólnoty Parafialnej poprzez regularną niedzielną Mszę św. i modlitwę w naszej świątyni oraz aktywny udział w licznych grupach,  wspólnotach duszpasterskich i modlitewnych a także poprzez spotkania z duszpasterzami - ks. prob. Jerzym oraz z wspierającymi go księżmi wikarymi – ks. Jakubem i ks. Adrianem.