Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13.02.2022

Wprowadzenie: Gromadząc się przy ołtarzu Chrystusa, chcemy słuchać słowa Bożego i karmić się Ciałem i Krwią naszego Pana. Chciejmy jednak przede wszystkim przeżyć to spotkanie z Panem jako pokarm na drogę przed nami, byśmy napełnieni Duchem Chrystusowym przemieniali naszą codzienność i świat dookoła nas w Królestwo Boże.

 1. Rozpoczęły się zimowe ferie. Życzymy dzieciom i młodzieży a także ich nauczycielom i katechetom dobrego, bezpiecznego dla duszy i ciała wypoczynku. Zachęcamy by cząstkę wolnego czasu poświęcić na umocnienie swojej wiary i miłości do Pana Boga.

 2. Dziś o 17.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne.

 3. We wtorek o godz. 17.30 nabożeństwo do św. Antoniego.

 4. W środę o 17.30 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

 5. Także w środę po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie Wspólnoty Okulary Wiary.

 6. W czwartek od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 7. W piątek oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu. Przed Mszami odmówimy koronkę a o godz. 15.00 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia.

 8. W sobotę po Mszy św. rannej modlitwy za naszą Ojczyznę i parafię przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszko.

 9. W przedsionku zakrystii możemy zakupić prasę katolicką a przed kościołem także gazetkę parafialną „Bliżej Siebie”.

 10. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary.

 11. W przyszłą niedzielę specjalna kopertowa składka na potrzeby naszej parafii a zwłaszcza na cele inwestycyjne i ogrzewanie budynków parafialnych. Zachęcamy, aby każda rodzina naszej parafii włożyła swoją cząsteczkę w troskę o swoją parafię. Koperty na ofiary można zabrać pod chórem i w przedsionku zakrystii. Ofiary można także wpłacać na konto parafialne. Wszystkich dobrodziejów naszej parafii zapewniamy o modlitwie, aby Pan Bóg wynagradzał dobroć serca swoim błogosławieństwem i łaskami.

 12. Informujemy młodzież i rodziców, że bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się 14 czerwca o godz. 17.00. Otoczmy kandydatów do bierzmowania swoją modlitwą a młodzież prosimy o potraktowanie bardzo poważnie swego przygotowania do przyjęcia tego ważnego sakramentu.

 13. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

 

*******************

 

Parafia i wszystko co do niej należy jest naszym wspólnym dobrem.
Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za rozwój dóbr duchowych i materialnych.
W każdą trzecią niedzielę możemy składać dobrowolną ofiarę na potrzeby naszej parafii.
Ofiary można składać także na konto parafii:

 

Bank PKO SA oddział w Bielsku-Białej

NRB 04 1240 1170 1111 0000 2408 7650

 

Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 06.02.2022

Wprowadzenie: Dziś 5 niedziela zwykła. Pan Jezus obecny wśród nas w czasie tej Mszy świętej jest z nami w każdej chwili naszego życia. On nas wspiera, strzeże i prowadzi. Prośmy, abyśmy podobnie jak św. Piotr i apostołowie wsłuchiwali się w słowa Pana Jezusa i chcieli je realizować w naszym codziennym życiu.

 1. Dziś o 17.30 zapraszamy na Nieszpory.

 2. Jutro po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie formacyjne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 3. We wtorek o godz. 17.30 nabożeństwo do św. Antoniego.

 4. Także we wtorek zapraszamy po Mszy św. wieczornej na wieczorne uwielbienie.

 5. W środę o 17.30 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

 6. Również w środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.

 7. W czwartek od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 8. W piątek przypada wspomnienie M.B. z Lourdes. W tym dniu przeżywać będziemy Światowy Dzień Chorego. Wszystkich chorych otaczajmy w tym dniu swoją wspólnotową i osobistą modlitwą.

 9. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na cele naszej diecezji.

 10. W przedsionku zakrystii jest do nabycia prasa katolicka. Można też zakupić i odebrać Małego Gościa Niedzielnego. Zaś przed kościołem naszą parafialną gazetkę „Bliżej Siebie”.

 11. Przyjmujemy jeszcze zapisy na pielgrzymkę szlakiem polskich świętych i błogosławionych na Podlasie i Mazury w terminie od 22 do 26 maja. Koszt to 1150 zł. Zapisy wraz z zaliczką 500 zł w kancelarii.

 12. Informujemy że dekretem Księdza Biskupa Romana Pindla z dniem 14 lutego wygasa kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Wszystkim Radnym Rady Duszpasterskiej serdecznie dziękujemy za troskę o naszą Wspólnotę Parafialną podczas mijającej kadencji. Nowe gremium Parafialnej Rady Duszpasterskiej powinno zostać wybrane do 13 marca. Dlatego bardzo prosimy, aby do 26 lutego podawać Księdzu Proboszczowi nazwiska kandydatów do nowej Rady wraz z krótkim uzasadnieniem. 27 lutego kandydaci zostaną przedstawieni Parafianom a 6 marca po Mszach św. będziemy wybierać nowe gremium Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Przedstawiajmy więc kandydatów, którzy będą autentycznie zatroskani o naszą parafię a wskazanych kandydatów już teraz proszę aby chętnie podejmowali to zaproszenie aby być członkiem Rady Duszpasterskiej. Kandydatury można składać osobiście u duszpasterzy bądź przesłać pocztą internetową.

 13. Zmarli nas parafianie Erwin Kubaczka i Leszek Kubaczka. Ich pogrzeb będzie we wtorek o godz. 14.00. Powierzmy ich Miłosierdziu Bożemu.

 14. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30.01.2022

Wprowadzenie: Jako Lud Boży przychodzimy na Eucharystię aby wzmocnić nasze siły duchowe do wypełniania naszego chrześcijańskiego powołania. Kościół przypomina nam dzisiaj, że powinniśmy dostrzegać Boga działającego wśród nas i być Jego narzędziem w świecie łaknącym prawdy, miłości i dobra. Z powodu nasilającej się pandemii w imię miłości bliźniego i troski o samego siebie bardzo prosimy aby w przestrzeni kościoła używać maseczki zakrywającej usta i nos. Za zrozumienie bardzo serdecznie dziękujemy.

 1. Dzisiaj o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

 2. Także dzisiaj o 17.15 czytanie rocznych zalecek i różaniec za ++ zalecanych.

 3. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie Zelatorki i Zelatorów Róż Żywego Różańca. Prosimy o pewną obecność.

 4. We wtorek o godz. 17.30 nabożeństwo do św. Antoniego.

 5. W środę o godz. 17.30 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

 6. W środę obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 16.30 i 18.00. Poświęcenie gromnic będzie w czasie wszystkich Mszy św. Na 16.30 w środę zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Dzieci otrzymają poświęconą świecę komunijną. Składka w tym dniu przeznaczona jest na pomoc Klauzurowym Zgromadzeniom Zakonnym.
 1. Z racji święta kancelaria parafialna w środę nie będzie czynna.

 2. W czwartek przypada wspomnienie św. Błażeja. Po Mszach św. będziemy udzielać specjalnego błogosławieństwa św. Błażeja. Błogosławieństwo to będziemy mogli otrzymać także po Mszy św. o godz. 18.00 w środę.

 3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do spotkania z Bogiem w Sakramentach Pokuty i Eucharystii.

 4. W czwartek od 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej.

 5. W piątek o godz. 15.45 okazja do spowiedzi a o 16.30 Msza św. Zapraszamy zwłaszcza dzieci klas 4, 5 i 6 ale i wszystkich odprawiających praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.

 6. W sobotę obchodzić będziemy wspomnienie św. Agaty. W tym dniu po porannej Mszy św. zgodnie z tradycją poświęcimy chleb i sól.

 7. W sobotę z posługą sakramentalną chcemy odwiedzić naszych chorych i starszych parafian. Prosimy zgłaszać ich w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Gdyby w jakimś domu gdzie przebywa chory czy starszy były jakieś oznaki epidemii prosimy aby zaproszenie kapłana odłożyć na czas późniejszy.

 8. W przedsionku zakrystii jest do nabycia parafialna prasa katolicka. Można także zakupić i odebrać Małego Gościa Niedzielnego.

 9. Bóg zapłać za złożone ofiary. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na potrzeby naszej diecezji.

 10. W całym Kościele trwa synod. Greckie słowo synodos oznacza „wspólną drogę, wspólne maszerowanie”. Synod, na który zaprasza nas papież Franciszek, ma być wspólnym wsłuchiwaniem się w głos Ducha Świętego, dawaniem świadectwa i wyrażeniem pragnień dotyczących naszego Kościoła. Każdy w ten sposób jest wezwany do uczestniczenia w kształtowaniu jego życia i misji ewangelizacyjnej. Zagadnienia synodalne będą szeroko konsultowane. Do tego zaproszeni są wszyscy zainteresowani. Efektem ma być nie tylko wypracowanie wniosków związanych z synodalnym charakterem Kościoła, ale i uczenie się synodalności w praktyce - spotkania, rozmowy, słuchanie powinny uczyć nas bycia i podążania razem. Rozeznawanie głosu Ducha Świętego odnośnie treści obecnego synodu musi być zakorzenione w podjętej wcześniej modlitwie. Parafialny etap synodu rozpocznie się już w lutym. Prace będą prowadzone w grupach parafian, którzy zgłoszą się do uczestnictwa w specjalnych temu poświęconych spotkaniach. Osoby, które z różnych powodów nie mogą w uczestniczyć w spotkaniach takich grup, a chciałyby przesłać indywidualną refleksję na zaproponowane tematy, mogą  odnaleźć odpowiedni formularz pod chórem i złożyć w zakrystii lub też wysłać elektronicznie posługując się stroną internetową naszej parafii. Chętni na spotkania synodalne mogą zgłaszać się w zakrystii lub wysłać zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres naszej parafii albo też przez stronę internetową. W zależności od ilości chętnych ogłosimy terminy i ilość spotkań synodalnych. Szczegóły w gablotce.

 11. Wychodząc na przeciw wielu zapytaniom podczas odwiedzin kolędowych chcemy w tym roku wrócić do tradycji wspólnego parafialnego pielgrzymowania. Chcemy wybrać się w terminie od 22 do 26 maja szlakiem polskich świętych i błogosławionych na Podlasie i Mazury odwiedzając jeszcze Sandomierz i Kazimierz nad Wisłą. Będziemy płynąć po jeziorach augustowskich szlakiem św. Jana Pawła II, modlić się w Suchowoli na Podlasiu w parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a także w Niepokalanowie prosić o łaski św. Maksymiliana Marię Kolbe. Oprócz tego zwiedzimy Białystok, Górę Grabarkę, Narwiański Park Narodowy, Supraśl i jurtę tatarską. Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce. Koszt to 1150 zł. Zapisy wraz z zaliczką 500 zł w kancelarii.

 12. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23.01.2022

Wprowadzenie: Święta Matka Kościół zaprasza nas dzisiaj do celebrowania niedzielnej Mszy świętej. W tej Najświętszej Ofierze pragniemy zawrzeć wszystkie sprawy minionego tygodnia, równocześnie błagając o Boże błogosławieństwo na czas III tygodnia zwykłego, który dzisiaj rozpoczynamy. W ogłoszoną przez papieża Franciszka Niedzielę Bożego Słowa módlmy się abyśmy zawsze z największą uwagą i szacunkiem czytali i słuchali Słów Boga i według niego kształtowali swoje życie.

 1. Dziś o godz. 17.30 zapraszamy na nieszpory kolędowe.

 2. We wtorek o godz. 17.30 nabożeństwo do św. Antoniego.

 3. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Grupy Wsparcia Po Stracie.

 4. W środę o 17.30 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

 5. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.

 6. W czwartek od 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 7. W piątek spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania. O godz. 17.15 spowiedź święta potem Msza św. i spotkanie w kościele.

 8. Także w piątek wspólnota Domowego Kościoła zaprasza na adoracje w ciszy. Początek po wieczornej mszy świętej, zakończenie adoracji o 20.00

 9. W sobotę o 17.00 w domu katechetycznym spotkanie dla rodziców i chrzestnych przed Mszą św. chrzcielną, która będzie w przyszłą niedzielę o godz. 13.15.

 10. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie Parafialną Radę Duszpasterską. Bardzo prosimy o pewne przybycie.

 11. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary.

 12. Informujemy, że Msza św. w intencji rocznych dzieci od stycznia będzie w ostatnią niedzielę o 13.15 razem z chrztami. Zachęcamy rodziców, aby w rocznicę pierwszych urodzin i chrztu
  dziecka przynieść je do kościoła, otoczyć modlitwą i umożliwić przyjęcia specjalnego błogosławieństwa.

 13. W tym tygodniu zapraszamy jeszcze na Msze św. kolędowe mieszkańców następujących ulic i tras kolędowych:

- poniedziałek 24 stycznia - mieszkańców ul. Potok od Jagienki do Średniej, Średniej, Horeszkowej, Jankiela Marzanny, Kopytko, Biwakowej, Zapora  i Koperkowej
- środa 26 stycznia - mieszkańców ul Kaskadowej, Zapłocie Duże od torów, Kadłubka i Szybowcowej, Komandorskiej, Praskiej oraz Długosza
- czwartek 27 stycznia - mieszkańców ul. Tadeusza, pobliskie domy przy ul. Szczerej, Palenica, Pierwiosnków, Smutnej, Jaworzańskiej i Świetlistej
- piątek 28 stycznia - mieszkańców ul. Darniowej, Dziewanny, Wapienickiej bez bloków, Międzyrzeckiej od Cieszyńskiej do kościoła, Sabały, Działkowców, Wypoczynkowej, domy p. Lenartowiczów przy ul. Regera, ul. Sobieskiego od mostu do ul. Międzyrzeckiej

 1. Wczoraj zakończyliśmy tegoroczne odwiedziny duszpasterskie naszych rodzin. Bardzo serdecznie dziękujemy rodzinom, które w tym trudnym, pandemicznym czasie przyjęły kolędę otwierając się na Boże błogosławieństwo. Dziękujemy Wam za życzliwe przyjęcie. Składamy także podziękowanie za udział w Mszach kolędowych. Niewielka ilość rodzin z nich korzystała czego bardzo żałujemy, gdyż mamy świadomość, że błogosławieństwa i łaski Bożej potrzebują wszyscy. One pomyślane były dla wszystkich rodzin, które nie przyjęły kolędy z obawy przed epidemią. Dlatego tym którzy dali świadectwo wiary i uczestniczyli w tych Mszach bardzo dziękujemy. Bóg zapłać także za złożone ofiary przy okazji kolędy i Mszy kolędowych, które dzielone są na trzy części dla parafii, Kurii Diecezjalnej i dla kapłana. Składamy również podziękowanie za ofiary złożone ministrantom, które są także wyrazem naszej wdzięczności za ich całoroczną posługę przy ołtarzu.

 2. W przedsionku zakrystii jest do nabycia parafialna prasa katolicka.

 3. Zachęcamy Parafian do udziału w prelekcji filmu o Św. Bracie Albercie pt. „Nędzarz i Madame”, który odbędzie się dla naszej parafii w sobotę 29 stycznia o godz. 14.00 w kinie Helios. Koszt biletu 13 zł. Dojazd we własnym zakresie. Zainteresowanych prosimy o zapisy w zakrystii wraz z wpłatą.

 4. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16.01.2022

Wprowadzenie: Wesele to wydarzenie bardzo radosne. Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy dobrze nam znaną opowieść o weselu. Każda Msza św. jest ucztą Baranka Bożego. Każdy z nas usłyszy słowa: „Błogosławieni którzy zostali wezwani na Jego ucztę”. Otwórzmy nasze serca na owocne przeżywanie tej Eucharystii. Składka dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

 1. Dzisiaj o godz. 17.30 zapraszamy na nieszpory kolędowe.

 2. Od wtorku rozpoczyna się w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy w swoich modlitwach osobistych i wspólnotowych o jedności chrześcijan.

 3. We wtorek o godz. 17.30 nabożeństwo do św. Antoniego.

 4. Po wieczornej Mszy św. we wtorek spotkanie kolędowe Koła Przyjaciół Radia Maryja.

 5. W środę po Mszach św. modlić się będziemy o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny i parafii przez przyczynę bł. ks. Jerzego Popiełuszko.

 6. O 17.30 w środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 7. Także w środę zapraszamy na spotkanie wspólnoty Okulary Wiary.

 8. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 9. W czwartek po Mszy św. wieczornej w kościele spotkanie wspólnoty Mamre.

 10. W piątek wspólnota Domowego Kościoła zaprasza na wydarzenie ' Zaprzyjaźnij się ze świętym' początek o 19.00 w kościele św. Jana Sarkandra w Górkach Wielkich. W planie Adoracja, Msza święta i zwiedzanie kościoła.

 11. W piątek oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Przed Mszami odmówimy Koronkę a o godz. 15.00 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia.

 12. Także w piątek o godz. 16.30 zapraszamy na Mszę św. rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św.

 13. W przedsionku zakrystii jest do nabycia parafialna prasa katolicka.

 14. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej parafii. Dobrodziejów zatroskanych o dobro i rozwój naszej parafii niech Pan Bóg błogosławi a my zapewniamy o swojej codziennej modlitwie.

 15. W tym tygodniu w ramach odwiedzin duszpasterskich chcemy odwiedzić mieszkańców następujących ulic:

  Niedziela 16.01.2022
  P ul. Potok od Jagienki do Średniej, Średnia, Horeszków, Jankiela i pobliskie domy przy ul. Marzanny
  A ul. Kopytko po stronie „Afy” bez domków Leśnika, ul. Biwakowa, ul. Zapora  strona nieparzysta od sklepu do ul. Jaworzańskiej i ul. Koperkowa
  D ul. Zapora od lasu do sklepu obie strony i ul. Zapora strona parzysta od sklepu do ul. Jaworzańskiej

  Poniedziałek 17.01.2022
  P ul. Kaskadowa bez nowych szeregowców ( początek od p. Kubalów)
  A ul. Zapłocie Duże od torów, Kadłubka i Szybowcowa
  D ul. Komandorska, Praska oraz Długosza 82 i 83

  Wtorek 18.01.2022
  P ul. Tadeusza i pobliskie domy przy ul. Szczerej
  A ul. Palenica, Pierwiosnków i Smutna
  D ul. Jaworzańska strona parzysta od ul. Tadeusza do ul. Cieszyńskiej i ul. Świetlista

  Środa  19.01.2022
  P ul. Darniowa, Dziewanny oraz Bielska 135 i 314
  A ul. Wapienicka bez bloków oraz ul. Międzyrzecka od Cieszyńskiej do kościoła
  D ul. Sabały, Działkowców, Wypoczynkowa, domy p. Lenartowiczów przy ul. Regera, ul. Sobieskiego od mostu do ul. Międzyrzeckiej bez bloków

  Sobota 22.01.2022
  Od godz. 14.00 - Kolęda dodatkowa
 1. Kapłani przyjdą tylko do rodzin, które wyraziły zgodę na kolędę. Karteczki ze zgłoszeniem chęci przyjęcia kolędy można składać do skrzynek przed ołtarzem a także przekazywać taką informację przez pocztę internetową lub telefonicznie. Bardzo prosimy aby te zgłoszenia przekazywać odpowiednio wcześniej.

 2. Rodziny które nie przyjmują kolędy zapraszamy na specjalne Msze św. kolędowe w ich intencji z indywidualnym błogosławieństwem rodziny Najświętszym Sakramentem. Otwórzmy swoje serca na łaskę Bożą. W tym tygodniu będą Msze kolędowe dla następujących rodzin

  17 stycznia w intencji mieszkańców Bożka, Przy Torach, Zagajnik, Filona, Zakątnej, Zapora za lasem, Rumiankowej, Kaszyskiej, Miętowej, Kopytko, Tylnej, Piekiełko i Potok
  18 stycznia w intencji mieszkańców Jagienki strona parzysta, Wielkiego Księcia Witolda, Szafirowej, Alabastrowej, Marzanny i Danusi
  19 stycznia w intencji mieszkańców ul. Jagienki strona nieparzysta, Potok 29, Harnasiów, Hożej, Regera, Przesmyk, Ludowa oraz Diamentowej 25/2
  20 stycznia w intencji mieszkańców Jaworza Dolnego od p. Jakubiec do p. Parkitnego, Wojskiego, Klasyków, Tadeusza 42a i 46a, Jaworzańskiej od ul. Zapora do ul. Palenica, Leśników i Sztabowej
  21 stycznia w intencji mieszkańców ul. Juranda, Telimeny, Gerwazego, Słowiańskiej, Celtyckiej, Handlowej, Soplicy, Lodowej, Szewskiej, Światopełka i Starej Baśni

 3. Zmarli nasi parafianie: Józef Wójcik – pogrzeb będzie we wtorek o godz. 10.00 i Stefan Zygnerski - pogrzeb będzie we wtorek o godz. 13.00. Powierzmy ich Miłosierdziu Bożemu.

 4. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09.01.2022

Wprowadzenie: Wspominamy dziś chrzest Pana Jezusa w Jordanie, zamykając  jednocześnie okres Bożego Narodzenia. Wspomnienie to skłania nas do refleksji nad własnym chrztem, przez który zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła i staliśmy się świątynią Ducha Świętego.

 1. Dzisiaj o godz. 17.30 nieszpory kolędowe.

 2. Od jutra w liturgii Kościoła rozpoczynamy okres zwykły. Już tradycyjnie śpiew kolęd zachowamy do święta Matki Bożej Gromnicznej.

 3. We wtorek o 17.30 nabożeństwo do św. Antoniego.

 4. Po wieczornej Mszy św. młodzież oazowa zaprasza na wieczorne kolędowe uwielbienie.

 5. W środę o 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 6. Po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie Zespołu Charytatywnego.

 7. Także w środę spotkanie kolędowe Odnowy w Duchu Świętym.

 8. W czwartek od 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 9. W piątek o godz. 17.15 zapraszamy Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci na różaniec do siedmiu boleści matki Bożej.

 10. Kancelaria parafialne czynna w tym tygodniu od poniedziałku do soboty od 7.30 do 8.00.

 11. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary. W przyszłą niedzielę pierwsza w tym roku składka na potrzeby inwestycyjne i utrzymanie naszej parafii. Dobrodziejów zatroskanych o dobro i rozwój naszej parafii niech Pan Bóg błogosławi a my zapewniamy o swojej codziennej modlitwie.

 12. W przedsionku zakrystii możemy zakupić prasę katolicką. Pamiętajmy że prasa katolicka to bezcenne źródło naszej formacji i informacji religijnej. Dlatego co tydzień w naszej rodzinie powinno znaleźć się przynajmniej jedno czasopismo religijne.

 13. W tym tygodniu w ramach odwiedzin duszpasterskich chcemy odwiedzić mieszkańców następujących ulic:
  Niedziela 09.01.2022
  P ul. Gagarina strona nieparzysta i ul. Rubinowa od Gagarina do potoczka
  A ul. Perłowa, Jantarowa, Zwierzyniecka od ul. Międzyrzeckiej do torów
  D ul. Sobieskiego od mostu do ul. Komandorskiej i ul. Dożynkowa

  Poniedziałek  10.01.2022
  P ul. Bożka, Przy Torach, Zagajnik, Filona i Zakątna
  A ul. Zapora za lasem, Rumiankowa, Kaszyska, Miętowa od ul. Zapora do ul. Storczyków i pobliskie domy przy ul. Kopytko
  D ul. Tylna, Piekiełko i ul. Potok (początek od ul. Tylnej 10)

  Wtorek 11.01.2022
  P ul. Jagienki strona parzysta i ul. Wielkiego Księcia Witolda (początek od ul. Cieszyńskiej)
  A ul. Szafirowa i Alabastrowa
  D ul. Marzanny i Danusi

  Środa  12.01.2022
  P ul. Jagienki strona nieparzysta i Potok 29 (początek od ul. Cieszyńskiej)
  A ul. Harnasiów i Hoża  
  D ul. Regera od torów kolejowych do ul. Ludowej, ul. Przesmyk i Ludowa oraz Diamentowa 25/2    

  Czwartek 13.01.2022
  A ul. Wojskiego, Klasyków i Tadeusza 42a i 46a
  D ul. Jaworzańska od ul. Zapora do ul. Palenica, ul. Leśników i Sztabowa

  Piątek 14.01.2022 (kolęda przeniesiona z czwartk 13 stycznia)
  P Jaworze Dolne od p. Jakubiec do p. Parkitnego (domy po przeciwnej stronie ul. Bielskiej należą do parafii Jaworze)

  Sobota 15.01.2022
  P ul. Juranda, Telimeny i Gerwazego
  A ul. Słowiańska, Celtycka, Handlowa, Soplicy, Lodowa i Szewska
  D ul. Światopełka i Starej Baśni

  Niedziela 16.01.2022
  P ul. Potok od Jagienki do Średniej, Średnia, Horeszków, Jankiela i pobliskie domy przy ul. Marzanny
  A ul. Kopytko po stronie „Afy” bez domków Leśnika, ul. Biwakowa, ul. Zapora  strona nieparzysta od sklepu do ul. Jaworzańskiej i ul. Koperkowa
  D ul. Zapora od lasu do sklepu obie strony i ul. Zapora strona parzysta od sklepu do ul. Jaworzańskiej
 1. Przypominamy, że kapłani zapukają tylko do rodzin, które wyraziły zgodę na kolędę. Karteczki ze zgłoszeniem chęci przyjęcia kolędy można składać do skrzynek przed ołtarzem a także przekazywać taką informację przez pocztę internetową lub telefonicznie. Bardzo prosimy aby te zgłoszenia przekazywać odpowiednio wcześniej.

 2. Rodziny które nie przyjmują kolędy zapraszamy na specjalne Msze św. kolędowe w ich intencji z indywidualnym błogosławieństwem rodziny Najświętszym Sakramentem. Otwórzmy swoje serca na łaskę Bożą. W tym tygodniu będą Msze kolędowe dla następujących rodzin:

- 10 stycznia w intencji mieszkańców ul. Gminnej, Mazurskiej od nr 36 i 31 do ul. Dzwonkowej,  Suwalskiej, Zniczowej, Cieszyńska do Domu Nauczyciela, Kolberga, Swojskiej, Prądniczej, Topazowej, Rubinowej od ul. Topazowej do Perłowej

- 11 stycznia w intencji mieszkańców ul. Czujnej, Zagłoby, Agawy, domków Leśników przy ul. Kopytko i Storczyków

- 12 stycznia w intencji mieszkańców ul. Dzwonkowej, Augustowskiej, Słomianej 18b i 20b, Rudawki, Bohaterów Monte Cassino, Szyprów, Relaksowej 12, Hanki, Kameliowa i Kmicica

- 13 stycznia w intencji mieszkańców ul. Dworcowej, Gagarina strona parzysta, Świt, Dworskiej, Folwarcznej, Oleandrów, Zwierzynieckiej do ul. Hożej, Kominiarskiej, Laury, Lubianej

- 14 stycznia w intencji mieszkańców ul. Gagarina strona nieparzysta, Rubinowej od Gagarina do potoczka, Perłowej, Jantarowej, Zwierzynieckiej od Międzyrzeckiej do torów, Sobieskiego od mostu do ul. Komandorskiej i Dożynkowej

 1. Zmarli nasi parafianie: Andrzej Szcześniak, jego pogrzeb będzie w środę o godz. 11.00. Dziś nad ranem zmarł Alfred Berke – toto naszego rodaka ks. Romana Berke, jego pogrzeb będzie w środę o godz. 13.00.  Zmarła jeszcze Krystyna Segieta. Data i godzina pogrzebu nie jest jeszcze ustalona. Powierzmy ich Miłosierdziu Bożemu

 2. Na wierność łasce Chrztu Świętego niech nam Bóg błogosławi

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 02.01.2022

Wprowadzenie : W pierwszą niedzielę Nowego Roku stajemy przed Panem, Bogiem naszym, by święcić ten dzień przeznaczony na Jego chwałę i uwielbienie. U progu tego roku złóżmy postanowienie, że nie będziemy lekceważyć żadnego dnia świętego, że bez poważnej przyczyny nie opuścimy nigdy Mszy świętej, że w dzień Pański nie będziemy wykonywać żadnych niekoniecznych prac. Niechaj każdy z nas podejmie te święte posta­nowienia w swoim sercu. A Chrystus tu dzisiaj przychodzący niechaj obdarzy nas swoją mocą, abyśmy mogli wiernie wypełnić te przy­rzeczenia. Składka dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego które kształci i wychowuje naszych przyszłych kapłanów.

 1. Zapraszamy dziś o godz. 17.30 na nieszpory kolędowe.

 2. Jutro po wieczornej Mszy św. spotkanie formacyjne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 3. We wtorek o 17.30 nabożeństwo do św. Antoniego

 4. W środę o 17.30 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy

 5. W czwartek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. To uroczystość nakazana czyli każdy katolik ma obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Msze św. będą w naszej świątyni jak w niedzielę.

 6. W piątek dzień eucharystyczny dla klas IV, V i VI. Spowiedź od godz. 15.45 a Msza św. o godz. 16.30.

 7. W przyszłą niedzielę ks. Adrian będzie świętował swoje imieniny. Jednakże Msza św. imieninowa odbędzie się w piątek o godz. 18.00. Zapraszamy parafian do wdzięcznej modlitwy.

 8. Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna od poniedziałku do soboty w godzinach rannych od godz. 7.30 do 8.30.

 9. Serdeczne Bóg zapłać za złożone dziś ofiary.

 10. W ramach kolędy chcemy odwiedzić parafian mieszkających na następujących ulicach:

  Niedziela 02.01.2022

  P ul. Miętowa od ul. Jaworzańskiej do ul. Storczyków, ul. Słodka i Storczyków 23

  A ul. Słomiana (bez Porannej)

  D ul. Jaworzańska od ul. Storczyków do ul. Zapora

  Poniedziałek 03.01.2022

  P ul. Tartaczna, Smocza, Dębowiec oraz Jaworzańska strona nieparzysta od ul. Palenica do ul. Cieszyńskiej

  A ul. Pieczarkowa

  D ul. Zwrotna, Zosi, Błatnia, Szczera, Jaworzańska strona parzysta od ul. Szczerej do ul. Tadeusza

  Wtorek  04.01.2022
  P ul. Gminna, Mazurska od nr 36 i 31 do ul. Dzwonkowej i ul. Suwalska
  A ul. Zniczowa, ul. Cieszyńska od p. Sachajdaka do Domu Nauczyciela włącznie
  D ul. Kolberga, Swojska, Prądnicza, Topazowa, Rubinowa od ul. Topazowej do Perłowej

  Środa 05.01.2022

  P ul. Czujna i Zagłoby
  A
  ul. Agawy ( początek od ul. Storczyków)

  D domki Leśników przy ul. Kopytko i ul. Storczyków

  Czwartek 06.01.2022
  P ul. Dzwonkowa od p. Bykowskiego do ul. Porannej, ul. Augustowska oraz Słomiana 18b i 20b
  A ul. Rudawka, Bohaterów Monte Cassino, domy na trasie Janicki – Pietrzak – Wojtuś i ul. Szyprów oraz blok przy ul. Relaksowej 12
  D
  ul. Hanki, Kameliowa i Kmicica

  Sobota 08.01.2022
  P ul. Dworcowa i ul. Gagarina strona parzysta
  A ul. Świt, Dworska, Folwarczna, Oleandrów, Zwierzyniecka do ul. Hożej nr parzyste
  D ul. Kominiarska, Laury, Lubiana i ul. Zwierzyniecka od ul. Dworskiej do ul. Hożej nr nieparzyste

  Niedziela 09.01.2022
  P ul. Gagarina strona nieparzysta i ul. Rubinowa od Gagarina do potoczka
  A ul. Perłowa, Jantarowa, Zwierzyniecka od ul. Międzyrzeckiej do torów
  D ul. Sobieskiego od mostu do ul. Komandorskiej i ul. Dożynkowa

 11. Przypominamy, że kapłani zapukają tylko do rodzin, które wyraziły zgodę na kolędę. Karteczki ze zgłoszeniem chęci przyjęcia kolędy można składać do skrzynek przed ołtarzem a także przekazywać taką informację przez pocztę internetową lub telefonicznie. Bardzo prosimy aby te zgłoszenia przekazywać odpowiednio wcześniej.

 12. Rodziny które nie przyjmują kolędy zapraszamy na specjalne Msze św. kolędowe w ich intencji z indywidualnym błogosławieństwem rodziny Najświętszym Sakramentem. Bardzo smutnym faktem jest że my kapłani modlimy się i odprawiamy Msze św. za parafian poszczególnych ulic ale niestety nie ma na tych Mszach parafian. Kochani naprawdę potrzeba nam wszystkim Bożego błogosławieństwa. Otwórzmy swoje serca na łaskę Bożą. W tym tygodniu będą Msze kolędowe dla następujących rodzin:

  3 stycznia dla mieszkańców ulicy Pomarańczowej, Krakusa, Opalowej, Nowiny, Diamentowej i Międzyrzeckiej od kościoła
  4 stycznia dla mieszkańców ul. Agrestowej, Bielskiej, Olszynowej, Głogowej, Kasztanowej, Antycznej, Kminkowej i Tymiankowej
  5 stycznia
  dla mieszkańców ul. Miętowej, Słodkiej,  Storczyków, Słomianej i Jaworzańskiej od ul. Storczyków do ul. Zapora
  7 stycznia
  dla mieszkańców ul. Tartacznej, Smoczej, Dębowiec, Jaworzańskiej, Pieczarkowej, Zwrotnej, Zosi, Błatniej, Szczerej

 13. W przedsionku zakrystii możemy zakupić parafialną prasę religijną.

 14. Są jeszcze do nabycia nasze kalendarze parafialne.

 15. W gablotce i na stronie internetowej znajduje się wykaz pogrzebowych intencji mszalnych przekazanych ks. Zenonowi Mierzwa.

 16. Zmarły nasze parafianki - Helena Ochodek – pogrzeb będzie w środę 5 stycznia o godz. 13.00 oraz Stanisława Pacuła - data i godzina pogrzebu nie jest jeszcze ustalona. Powierzmy je Miłosierdziu Bożemu.

 17. Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Bielsko - Żywieckiej zaprasza 8.01.2022 na koncert kolęd, który odbędzie się w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach o godzinie 19:00.

 18. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać ogłoszenia parafialne, bezposrednio do swojej skrzynki mailowej zapisz się do naszego newslettera.