Parafialna Rada Duszpasterska

"Znamienną cechą stanu życia laikatu jest specyficzny charakter świecki,
a jego kościelna posługa polega na świadczeniu i przypominaniu na swój sposób kapłanom
znaczenia rzeczywistości ziemskich i doczesnych w zbawczym planie Boga."

 

Christifideles laici, 55

 

 

 

Parafialna Rada Duszpasterska to grupa osób służąca proboszczowi radą we wszystkich sprawach dotyczących parafii - to z jednej strony "głos doradczy", a z drugiej "głos ludu", głos parafian. Zadaniem Rady jest przede wszystkim wspomaganie  duszpasterzy w posłudze na rzecz Kościoła lokalnego. Do jej szczegółowych zadań należą: pobudzanie inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań, wspomaganie  duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii oraz wysuwanie propozycji dotyczących spraw parafii.

 

W naszej parafii Parafialną Radę stanowi około 27 osób, ale każdy, kto chce przekazać jakieś swoje dobre myśli, rady, pomysły czy chce w jakikolwiek sposób przyjść ze swoją pomocą, aby nasza parafia dynamicznie się rozwijała, aby była wspaniałą wspólnotą wspólnot a zarazem jedną wielką Bożą Rodziną może przyjść na ogłaszane spotkanie Rady Duszpasterskiej.  Swoje spotkania Parafialna Rada Duszpasterska ma kilka razy w ciągu roku i są wcześniej zapowiadane i ogłaszane podczas niedzielnych Mszy św.

 

 

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

 1. Ks. prob. Matoga Jerzy - przewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 2. Ks. Adrian Mętel
 3. Ks. Grzegorz Sztafiński
 4. Ks. Łukasz Mętel
 5. Czaderna Karol
 6. Ficoń Marta
 7. Góra Sławomir
 8. Grochalski Zbigniew
 9. Grzesiowski Dawid
 10. Jagosz Antoni
 11. Janicki Mateusz
 12. Juraszek Michał
 13. Kanafek Agata - sekretarz Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 14. Król Tadeusz
 15. Kuś Tomasz - zastępca przewodniczącego Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 16. Liszewska Marta
 17. Liszka Andrzej
 18. Małek Janina
 19. Matejko Grzegorz
 20. Michalska Maria
 21. Mikołajczyk Maria
 22. Piwowar Bogumiła
 23. Ryszka Piotr
 24. Suława Alina
 25. Ślusarczyk Czesław
 26. Średniawa Zofia
 27. Zmełty Janusz