Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Ministranci

czytaj więcej

Okulary Wiary

 

Rok Wiary – rozpoczął się w Kościele katolickim 11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończył w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. W dzień rozpoczęcia minęło także 20 lat od opublikowania przez Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego i obradował Synod Biskupów nad kwestią nowej ewangelizacji.

 

Ogłoszony został przez papieża Benedykta XVI w liście apostolskim w formie motu proprio Porta fidei wydanym 11 października 2011 roku. W założeniu papieża Benedykta XVI Rok Wiary miał być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Powinien był również wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma być też prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan.

 

Papież zaznaczał, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii. Jednocześnie pragnął, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zdaniem papieża zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien był ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej i zastanowić się nad samym aktem wiary.

 

rozdzielnik


Kierując się powyższymi wskazaniami Ojca Świętego w Roku Wiary zorganizowaliśmy comiesięczne spotkania w trzecią środę miesiąca dla wszystkich parafian chętnych do poznania i pogłębienia swojej wiary. Spotkania były bardzo ciekawe i gromadziły liczne grono parafian. Prowadził je wikariusz ks. Grzegorz Tomaszek. Gdy Rok Wiary dobiegł końca parafianie dalej wyrazili chęć przychodzenia na takie spotkania. Z czasem grono uczestników ukonstytuowało się w kolejną wspólnotę duszpasterską działającą w naszej parafii. Obecnie opiekunem Wspólnoty Okulary Wiary - dalej otwartej dla każdego chętnego -  jest ks. Łukasz Tlałka. Wspólnota ta ma spotkania w każdą trzecią środę miesiąca.

 

Zapraszamy.