Modlitwa do Św. Tarsycjusza

Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz,

Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb.

Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twego oblicza

i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie.

I my zawsze chcemy nosić Jezusa w swym sercu,

chcemy ze skupieniem, z czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza.

Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład.

Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli

i do Niego należeli.

Teraz i na wieki.

 

Amen.