Koło Przyjaciół Radia Maryja

 

 Prowadzi działalność:

  • informacyjną,
  • kolportaż prasy katolickiej i książek o tematyce religijnej,
  • przyjmowanie darów serca na działalność i rozwój Radia Maryja,
  • pielgrzymki do Miejsc Świętych.

Radio Maryja jest głosem katolickim obejmującym ewangelizacją cały świat. Radio Maryja utrzymuje się tylko z ofiar. W każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18.00 Członkowie Koła uczestniczą we Mszy św. w intencji Radia Maryja, jego założyciela oraz ofiarodawców. Opiekę nad Kołem Przyjaciół Radia Maryja w naszej parafii sprawuje ks. Dawid Kubień i p. Krystyna Ratowska

 

rozdzielnik 

Program Radia Maryja można uzyskać na stronach Internetowych Radia Maryja
www.radiomaryja.pl
E-mail: radio@radiomaryja.pl
oraz w gazecie katolickiej "Nasz Dziennik".

 

rozdzielnik

 

Większość programów ma stały czas m. in.

  • Katecheza dla dorosłych 8.30-9,15, powt. godz. 17.00.
  • Różaniec godz. 6.30, 12.30, 20.20 (trzy tajemnice każdego dnia).
  • Koronka do Miłosierdzia Bożego - w Godzinie Miłosierdzia - codziennie o godz. 15.00.
  • Katecheza dla dzieci godz. 10.00 a o 19.30 modlitwa dzieci z telefonicznym udziałem dzieci.
  • W każdą sobotę o godz. 19.30 dzieci mają możność spotkania się na antenie Radia Maryja z Madzią Buczek - założycielką Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci i Dorosłych.

rozdzielnik

 

Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci

 

Koła te powstały w Polsce w roku 1997 a następnie i poza granicami Polski, czego dowodem są Koła tworzone przez dzieci w wielu krajach na całym świecie: na Litwie, Ukrainie, Białorusi, Norwegii, Szwecji, Islandii, Niemczech, Czechach, Austrii, Włoszech, USA, Kanadzie, Australii, na Tasmanii i Madagaskarze.

 

Warunkiem przyłączenia się do Koła jest codzienne odmawianie przynajmniej jednej dziesiątki Różańca Świętego. Honorowym członkiem Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci był sam Ojciec św. Jan Paweł II, który poprosił Madzię o legitymacje i udzielił Madzi i wszystkim dzieciom w Podwórkowych Kołach Różańcowych Dzieci, tak w Polsce jak i poza granicami Polski, swojego szczególnego błogosławieństwa. Jaki był początek Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci można dowiedzieć się na stronie Internetu www.madzia.alpha.pl albo możecie do niej napisać: madzia@alpha.pl

 

Obecnie Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci liczą ponad 55 000 członków, którymi głównie są dzieci. Raz w roku odbywają się spotkania Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci na Jasnej Górze, w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Tam dzieci gromadząc się wokół Cudownego Obrazu jak orlęta Matki Bożej składają w darze swoje modlitwy i prośby okazując Jej pomoc o jaką nieustannie prosi i wzywa dzieci całego świata.

 

Słowa Ojca świętego Jana Pawła II w liście do dzieci w grudniu 1994 roku:

"Pomyślcie o Świętej Bernadecie z Lourdes, o dzieciach z La Salett Melanii i Maksyminie, a w naszym wieku o Łucji, Franciszku i Hiacyncie z Fatimy... Jezus i Jego Matka często wybierają dzieci, by powierzyć im zadania ważne dla życia Kościoła i ludzkości... Jakąż wielką moc ma modlitwa dzieci! Waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, chcę powierzyć problemy waszych rodzin i całego świata..."

Jan Paweł I