Okulary Wiary

 

Rok Wiary – rozpoczął się w Kościele katolickim 11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończył w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. W dzień rozpoczęcia minęło także 20 lat od opublikowania przez Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego i obradował Synod Biskupów nad kwestią nowej ewangelizacji.

 

Ogłoszony został przez papieża Benedykta XVI w liście apostolskim w formie motu proprio Porta fidei wydanym 11 października 2011 roku. W założeniu papieża Benedykta XVI Rok Wiary miał być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Powinien był również wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma być też prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan.

 

Papież zaznaczał, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii. Jednocześnie pragnął, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zdaniem papieża zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien był ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej i zastanowić się nad samym aktem wiary.

 

rozdzielnik


Kierując się powyższymi wskazaniami Ojca Świętego w Roku Wiary zorganizowaliśmy comiesięczne spotkania w trzecią środę miesiąca dla wszystkich parafian chętnych do poznania i pogłębienia swojej wiary. Spotkania były bardzo ciekawe i gromadziły liczne grono parafian. Prowadził je wikariusz ks. Grzegorz Tomaszek. Gdy Rok Wiary dobiegł końca parafianie dalej wyrazili chęć przychodzenia na takie spotkania. Z czasem grono uczestników ukonstytuowało się w kolejną wspólnotę duszpasterską działającą w naszej parafii. Obecnie opiekunem Wspólnoty Okulary Wiary - dalej otwartej dla każdego chętnego -  jest ks. Jakub Musur. Wspólnota ta ma spotkania w każdą trzecią środę miesiąca.

 

Zapraszamy.

rozdzielnik

 

Dlaczego „Okulary wiary”?

 

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na ankietę, których udzielili uczestnicy grupy:

 

 1. Nasza grupa duszpasterska „Okulary wiary” ma na celu pogłębienie wiary, stawianie pytań katechecie, wyjaśnianie wszelkich wątpliwości jakie nas nurtują. Każdy z nas dostaje od Boga takie jakby okulary, żeby widzieć Boskie ślady wokół nas, sięgać w głąb i dal naszego życia. „Okulary wiary” należy nieustannie wyostrzać, bo nieużywane mogą stracić na wartości i mocy dostrzegania. Chodzi o to, żebyśmy pewne rzeczy lepiej widzieli, lepiej rozumieli. [Ania]

 2. Święty Jan Paweł II powiedział: „załóż dobre buty, bo masz do przejścia całe życie”. Czasem, żeby nie iść po omacku, trzeba też mieć dobre okulary. „Okulary wiary”:
 • Pogłębiają katechezę szkolną, od której upłynęło już wiele lat
 • Służą pomocą w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w świetle wiary
 • Przypominają mi cele naszego powołania
 • Pomagają mi lepiej poznać naszego przyjaciela – Jezusa
 • Rozwiązują często niezrozumiałe kwestie wiary
 • Pokazują drogę, po której wszyscy możemy przejść, dążąc do niebieskiej ojczyzny
 • Sprawiają radość we wspólnej modlitwie, pielgrzymowaniu, spotkaniu na katechezie i przy stole

Wstań! Ubierz dobre buty! Przyjdź na „Okulary wiary”! Bóg, który jest Miłością czeka! [Jadwiga S.]

 1. Mam dość czasu wolnego i uznałam, że warto zgłębić wiedzę, bo dawno naukę religii zakończyłam. Bliskość kapłana daje tę możliwość, że można dyskutować na nurtujące mnie tematy. Przebywanie w grupie ułatwia kontakt z ludźmi, których znam z widzenia z kościoła – ma to swoje dobre strony. Tematy poruszane przybliżają mi wiedzę np. o sakramentach, Eucharystii, obrzędach w Kościele, szatach liturgicznych, naczyniach. Cały ten okres kilku lat dostarczył mi bardzo dużo różnej wiedzy i pozwala patrzeć inaczej, bardziej dojrzałe na moją wiarę, praktykowanie, uczestnictwo we wszystkich obrzędach w kościele, bez kompleksów prowadzić rozmowy w towarzystwie, w rodzinie, a także wśród tzw. „katolików niepraktykujących”. Polecam wszystkim, którzy mają czas, a chcą poznać wiele tematów dot. naszej wiary oraz spędzić pożytecznie czas, oderwać się od szarej rzeczywistości i telewizora, spotkania „Okularów wiary”!

 2. Na spotkania wspólnoty „Okulary wiary” uczęszczam z potrzeby pogłębiania wiary. Dają one okazję do wyjaśnienia zagadnień katolickiej wiary, pobudzają do refleksji i dają odpowiedzi na dany, konkretny problem. Myślę, że mogą być pomocne w ugruntowaniu słuszności co do swoich przekonań, aby w razie potrzeby umieć ich bronić, może nawet komuś coś doradzić. Do udziału w katechezach motywuje mnie również ciepła, życzliwa postawa prowadzącego księdza Łukasza, który ciekawie je prowadzi, jest do nich rzetelnie przygotowany, zachęca do dialogu, można „na gorąco” rozwiązywać pojawiające się wątpliwości i nurtujące nas pytania. [D.P.]

 

 1. Na spotkania grupy „Okulary wiary” uczęszczam od września br. i jestem z tych spotkań bardzo zadowolona. Chcę w ten sposób pogłębić swoją wiarę oraz rozwiać wątpliwości, które od czasu do czasu przychodzą mi do głowy. Ks. Łukasz prowadzi spotkania bardzo ciekawie i przyjemnie.

 2. Okulary to szkła (soczewki) zapewniające dobre i ostre widzenie. Wiara, wg Katechizmu, jest osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie i w sposób nierozerwalny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. W wierze rozum i wola człowieka współdziałają z łaską Bożą. Św. Tomasz z Akwinu twierdził, że „wiara jest aktem rozumu przekonanego o prawdzie Bożej z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga”. A św. Augustyn mówił: „wierzę, aby rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć”. Stąd wynika konieczność zgłębiania wiary m.in. przez katechezę, która wg Katechizmu jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnienie nauki chrześcijańskiej w celu wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego. Celem katechezy jest także rozwój wewnętrzny Kościoła i jego zgodność z zamysłem Bożym. Taką katechezą są na pewno spotkania grupy „Okulary wiary”. W czasie tych spotkań mamy zapewnione, zgodnie z nazwą, ostre i pogłębione widzenie wybranych problemów naszej wiary. A wiarę trzeba cały czas umacniać i zgłębiać. W czasie dotychczasowych spotkań mieliśmy okazję, aby pogłębić i jasno spojrzeć na wiele spraw, które nas nurtowały. Tematyka spotkań była ciekawa i spotykała się z dużym zainteresowaniem osób, które systematycznie uczestniczyły w takiej formie katechezy. Podsumowując należy przyznać, iż „Okulary wiary” to katecheza pozwalająca uczestnikom zgłębiać i umacniać się w wierze poprzez dobre i ostre spojrzenie na nurtujące ich problemy.

 1. Dlaczego „Okulary wiary”?
 • Poszerzenie horyzontów z danego tematu wykładanego
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujący temat
 • Doskonały prowadzący – wysoka elokwencja
 • Fajnie spędzony czas w grupie

 1. Podczas spotkań różnych wspólnot, nabożeństw, czy rekolekcji można pogłębić swoją wiarę poprzez modlitwę. W czasie spotkań wspólnoty „Okulary wiary” pogłębiamy WIEDZĘ, dzięki czemu nasza wiara staje się bardziej rzeczowa, świadoma, czyli po prostu dojrzała.

 2. Ponieważ pogłębiam swoją wiarę. Upewniam się, że „założenia” na przestrzeni lat uległy minimalnym zmianom, ale nie naruszyły kanonów wiary. Np. „podejście” do adwentu.

 3. Dlaczego „Okulary wiary”?
 • Aby lepiej poznać swoją wiarę
 • Są zachętą do rozwoju duchowego
 • Doświadczenie wspólnoty – bycia razem, pytania i dyskusje na temat naszej wiary