Dzieci Maryi

 

 

O wspólnocie

 

Każdy z nas jest DZIECKIEM, BOŻYM DZIECKIEM. Każdy z nas powinien być dumny z tego, że należy do BOŻEJ WSPÓLNOTY. Jest jednak w Kościele, grupa dzieci i młodzieży,która w szczególny sposób czci Matkę Bożą. To wspólnota DZIECI MARYI.

 

W naszej parafii liczy około 30 osób i działa pod opieką ks. Grzegorza. Sam ruch powstał jednak ponad 100 lat temu, we Francji. Jest rok 1806. Wtedy to na świat, w małej francuskiej wioseczce, przychodzi na świat Katarzyna. Dziewczynka jak każda inna. Nie jest sama, bo ma liczne rodzeństwo. Mimo tak licznej rodziny, a jest w niej dziesięć osób, panuje w niej miłość. Małej Katarzynie i jej rodzinie nie jest jednak łatwo. Wszyscy muszą ciężko pracować, żeby zarobić pieniążki na kromkę chleba. W dodatku Kasia nigdy nie chodzi do szkoły, bo musi zajmować się domem i gospodarstwem należącym do jej rodziny. To jednak nie koniec jej problemów. Mijają lata i kiedy ma dziewięć lat, to może tyle samo ile ty masz, umiera jej mama. To szczególnie ciężki czas dla tej małej dziewczynki. Nie poddaje się jednak, ale szuka kogoś innego, kto mógłby zastąpić jej matkę... i znajduje! Jest nią Maryja. Mała Kasia całkowicie oddaje się w opiekę tej najlepszej Matce, Matce wszystkich ludzi... i tak, już nie sama, ale z Maryją wyrasta na dużą Katarzynę.

 

Katarzyna pragnie być zawsze blisko Maryi i Pana Jezusa, dlatego pewnego dnia pragnie wstąpić do klasztoru. Jest to jej kolejna ciężka decyzja, gdyż tego nie chce jej Tata. Po pewnym czasie udaje jej się przekonać swojego ojca i wstępuje do zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Niedługo po tym, bo w 1830 roku objawia się jej Ta, której się zawierzyła - Maryja i prosi ją, aby wyrobić medaliki z jej podobizną, by szerzyć jej kult po całym świecie. Katarzyna dotrzymuje obietnicy i tak właśnie zaczynają rozwijać się grupy Maryjne, w tym Dzieci Maryi.

 

Od tego dnia Katarzyna żyła przez cały czas razem ze swoją Matką i jej synem - Panem Jezusem. Pomagała biednym i cierpiącym. Była wzorem dla wielu ludzi, a kiedy zmarła została ogłoszona świętą. Teraz znamy ją jako Św. Katarzynę Labouré.

 

rozdzielnik

 

Spotkania

 

Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 10.00. Najpierw mamy spotkanie ogólne, podczas którego poznajemy życiorysy świętych, historię sanktuariów maryjnych, omawiamy obowiązki Dziecka Maryi, według których staramy się żyć, omawiamy wezwania do Litanii Loretańskiej, dary Ducha Świętego. Uczymy się pięknych piosenek.  Po spotkaniu ogólnym rozchodzimy się do małych grup.

 

Mamy też spotkania specjalne takie jak:

 • spotkanie opłatkowe na Boże Narodzenie,
 • pogodne poranki,
 • ogniska

Wspólnie wyjeżdżamy na wycieczki, uczestniczymy w dniach wspólnoty, przygotowujemy nabożeństwa drogi krzyżowej, różańcowe... Służymy także przy sztandarku Dzieci Maryi podczas uroczystych Mszy Świętych, w październiku na różańcu, w maju na majowych.

 

rozdzielnik

 

Obowiązki Dziecka Maryi

 

 1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.
 2. Bierze czynny udział w Eucharystii.
 3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
 4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
 5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
 6. Kocha swoja parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
 7. Dba o religijną atmosferę w domu.
 8. Jest wzorem ucznia.
 9. Spieszy bliźnim z pomocą.
 10. Jest apostołem wśród  otoczenia.

rozdzielnik

 

Święto

 

Naszym najważniejszym i najbardziej uroczystym dniem jest 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia podczas Mszy św. odnawiamy nasze przyrzeczenia Bogu i Matce Najświętszej, która jest naszą patronką. Wtedy też zostają włączone do naszego grona nowe dziewczęta.