Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Ministranci

czytaj więcej

Dokumenty potrzebne do sakramentów i pogrzebu

Chrzest

 

  • akt urodzenia dziecka
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
  • formularz zgłoszenia dziecka do Sakramentu Chrztu Świętego (pobierz)

Sakramentu chrztu świętego udzielamy w ostatnią niedzielę miesiąca na mszy świętej o godzinie 13.15. Nauka przedchrzcielna odbywa się w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu świętego o godzinie 17.00 w domu katechetycznym.

 

 


Bierzmowanie

 

  • metryka chrztu świętego
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

 

Pierwsza Komunia Święta

 

  • metryka chrztu świętego dziecka 

 

Małżeństwo

 

  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  • wdowcy przynoszą akt zgonu współmałżonka
  • Poradnia Życia Rodzinnego – w każdy poniedziałek o godz. 16.30
  • Protokoły przedślubne spisywane są nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 2 miesiące przed planowaną datą ślubu w kancelarii parafialnej we wtorki, czwartki lub piątki od godz. 19.00 do 20.00

 

Pogrzeb katolicki

 

  • akt zgonu
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) - jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu – wystawia je kapelan szpitala