Parafialna Rada Ekonomiczna

 

 

 

Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych,  jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami, finansami oraz prawami majątkowymi), z zachowaniem postanowień kan. 532 KPK.


Kadencja rady trwa pięć lat. W przypadkach szczególnych o skróceniu kadencji rady decyduje biskup diecezjalny. Mandat rady wygasa również z chwilą zmiany na urzędzie proboszcza. Nowy proboszcz ma obowiązek powołać nową radę w terminie do 6 miesięcy od dnia objęcia parafii. W przypadku zmiany na urzędzie proboszcza ustępująca rada ma obowiązek przygotować sprawozdanie ze swojej działalności za okres ostatniego roku.

 

Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:

 1. pomaga proboszczowi w sprawowaniu troski o funkcjonowanie wspólnoty parafialnej w jej gospodarczym wymiarze. Czyni to przez odpowiednie doradztwo w kwestiach:
  a) budowy, remontu, utrzymania obiektów parafialnych;
  b) nabywania, zbywania, utrzymywania, dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości parafialnych;
  c) nabywania, zbywania, utrzymania, użyczenia ruchomości parafialnych;
  d) zarządu prawami majątkowymi, posiadanymi przez parafię;
  e) administrowania cmentarzem parafialnym;
  f) doboru odpowiednich podmiotów świadczących usługi gospodarcze w jakikolwiek sposób związane z realizacją troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii;
  g) pozyskiwania środków i inwestorów w realizacji troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii;
 2. informuje proboszcza o opinii wiernych na temat realizacji zadań związanych z troską o gospodarczy wymiar funkcjonowania parafii.

W naszej parafii do Parafialnej Rady Ekonomicznej należą:

1. ks. prob. Jerzy Matoga - przewodniczący PRE
2. Bronisław Gąsiorek
3.  Adam Mikołajczyk
4. Czesław Ślusarczyk - sekretarz PRE