Parafialna Rada Duszpasterska

"Znamienną cechą stanu życia laikatu jest specyficzny charakter świecki,
a jego kościelna posługa polega na świadczeniu i przypominaniu na swój sposób kapłanom
znaczenia rzeczywistości ziemskich i doczesnych w zbawczym planie Boga."

 

Christifideles laici, 55

 

 

 

Parafialna Rada Duszpasterska to grupa osób służąca proboszczowi radą we wszystkich sprawach dotyczących parafii - to z jednej strony "głos doradczy", a z drugiej "głos ludu", głos parafian. Zadaniem Rady jest przede wszystkim wspomaganie  duszpasterzy w posłudze na rzecz Kościoła lokalnego. Do jej szczegółowych zadań należą: pobudzanie inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań, wspomaganie  duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii oraz wysuwanie propozycji dotyczących spraw parafii.

 

W naszej parafii Parafialną Radę stanowi około 28 osób, ale każdy, kto chce przekazać jakieś swoje dobre myśli, rady, pomysły czy chce w jakikolwiek sposób przyjść ze swoją pomocą, aby nasza parafia dynamicznie się rozwijała, aby była wspaniałą wspólnotą wspólnot a zarazem jedną wielką Bożą Rodziną może przyjść na ogłaszane spotkanie Rady Duszpasterskiej.  Swoje spotkania Parafialna Rada Duszpasterska ma kilka razy w ciągu roku i są wcześniej zapowiadane i ogłaszane podczas niedzielnych Mszy św.

 

 

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

 1. ks. prob. Matoga Jerzy - przewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 2. ks. Kubień Dawid
 3. ks. Moskała Adrian
 4. ks. diakon Kramarczyk Tomasz
 5. Ficoń Marta
 6. Gluza Monika
 7. Grzesiowski Dawid
 8. Hendzel Andrzej
 9. Jaroszewski Andrzej
 10. Juraszek Michał
 11. Jurczyk Ryszard
 12. Kanafek Agata - sekretarz Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 13. Król Tadeusz
 14. Kubaczka Zofia
 15. Kuś Tomasz
 16. Lewicka Jolanta
 17. Małek Janina
 18. Matejko Grzegorz
 19. Michalska Maria
 20. Mikołajczyk Maria
 21. Piwowar Bogumiła
 22. Ryszka Piotr
 23. Suława Alina
 24. Ślusarczyk Czesław - zastępca przewodniczącego Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 25. Ślusarczyk Magdalena
 26. Światłoch Jarosław
 27. Wisła Wojciech
 28. Zmełty Janusz