Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Ministranci

czytaj więcej

Oaza Dorosłych

 

"Kościół dopiero wtedy jest obecny w świecie jako Kościół Chrystusowy,
kiedy wcieli się w jakąś konkretną, międzyludzką, braterską wspólnotę."

 

(Ks. Franciszek Blachnicki) 

 

 

 

 

Idąc za myślą założyciela Ruchu Światło-Życie zapraszamy do włączenia się do Oazy Dorosłych.


Z nauczania Jana Pawła II:

Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła,

na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy,

którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego,

aby człowiek - poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także

do pełnej prawdy o sobie.

z Encykliki Fides Et Ratio

 

rozdzielnik

 

Jednym z najbardziej charakterystycznych zdań encykliki ukazujących nierozerwalność wiary i rozumu jest zdanie: "wiara i rozum są jak dwa skrzydła unoszące człowieka ku kontemplacji prawdy". Wiara i rozum nie muszą się wzajemnie zwalczać, lecz przeciwnie - powinny się wzajemnie uzupełniać, tak, by rozum nie popadł w pychę, zaś wiara by nie przekształciła się w błędny, bezrefleksyjny płytki zwyczaj.

 

Wiara nadaje ludzkiej egzystencji sens, ukazuje jej przyczynę i cel. Natomiast rozum sprawia, że wiara jest dojrzała i ugruntowana. Pierwszym i podstawowym celem naszej wspólnoty jest formowanie się i wzrastanie ku dojrzałości chrześcijańskiej. Chcemy lepiej poznawać Boga i Kościół, tak by pełniej żyć po chrześcijańsku na co dzień, uwzględniając naszą sytuację rodzinną i zawodową, oraz osobiste talenty i charyzmaty. Poprzez wspólne rozważania prawd wiary, głębiej poznajemy co Bóg mówi do nas w swoim Objawieniu - kim On jest - w jaki sposób wyraża się Jego miłość do nas. Właśnie poprzez poprawne i głębsze rozumienie tych prawd wzrasta nasza wiara, poprzez którą przychodzi do nas sam Bóg, poprzez którą osiągamy zbawienie.

 

rozdzielnik

 

Domowy Kościół w naszej parafii to 7 kręgów, razem 35 rodzin.
Spotkania naszej wspólnoty odbywają się raz w miesiącu.
Należy podkreślić, że nasza wspólnota nie jest grupą zamkniętą!!! 

 

Zapraszamy i zachęcamy każdego do uczestniczenia w naszych spotkaniach. Przybycie na spotkanie jest niezobowiązujące..., a korzyści mogą przerosnąć nasze wyobrażenie...;