Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Ministranci

czytaj więcej

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  2018.06.17

Wprowadzenie: Wiara jest darem Bożym, który winniśmy pomnażać. Każda msza św. właśnie temu służy. Tu słuchamy Słowa Bożego, tu jednoczymy się z Jezusem w Komunii św. Ziarnko wiary wsiane niegdyś w nasze serca ma zrodzić wielkie drzewo świa­dectwa, przynieść dobry owoc. Składka przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

 1. Składamy bardzo serdeczne podziękowanie parafianom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Parafialnego Festynu Rodzinnego. Bóg zapłać tym którzy wspomagali organizację tej imprezy finansowo, fundowali nagrody, ofiarowali wędliny i mięso na grilla, ciasta i fanty. Dziękujemy za wypożyczenie ławek, stołów i namiotów. Dziękujemy Wszystkim pracującym i poświęcającym swój czas przed i podczas festynu a także orkiestrze, panu Janowi za prowadzenie zabawy i firmie która udostępniła park zabaw. Dziękujemy także Wam Wszystkim, którzyście wzięli udział w tym parafialnym święcie radości. Wszelki trud ludzi dobrego serca, zatroskanych o swoją parafię niech Pan Bóg wynagrodzi swoimi łaskami a czas wspólnej zabawy niech przyczyni się do jeszcze większej jedności naszej Wspólnoty Parafialnej.

 2. Dzisiaj o 17.30 zapraszamy na Nabożeństwo Czerwcowe.

 3. Jutro po nabożeństwie czerwcowym spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja.

 4. We wtorek odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia Po Stracie. Rozpocznie się ono Mszą św. o 18.00.

 5. W środę o 19.00 spotkanie z cyklu Okulary Wiary.

 6. W czwartek od 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 7. Także w czwartek po nabożeństwie czerwcowym odbędzie się spotkanie Zespołu Charytatywnego.

 8. W piątek kończymy rok szkolny i katechetyczny. Wszystkie dzieci i młodzież gimnazjalna podziękują Panu Bogu za otrzymane łaski i dary Ducha Świętego w czasie Mszy św. o godz. 8.00. Młodzież ponad gimnazjalną zapraszamy na godz. 18.00. Na te dziękczynne Msze św. zapraszamy także naszych nauczycieli i rodziców. Wiele darów i łask żeśmy otrzymali, umiejmy docenić Bożą łaskawość przez nasze dziękczynienie. Od godz. 17.30 spowiedź św. dla młodzieży.

 9. W sobotę o godz. 17.00 w domu katechetycznym spotkanie dla rodziców i chrzestnych przed Mszą chrzcielną, która będzie w przyszłą niedzielę o godz. 13.15.

 10. W przedsionku zakrystii jest do nabycia parafialna prasa katolicka. Jest także do zakupienia i odebrania Mały Gość Niedzielny.

 11. Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby naszej parafii. Wszystkich dobrodziejów zapewniamy o swojej codziennej modlitwie.

 12. Już niedługo rozpoczną się wakacje. Prosimy rodziców wysyłających dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św. Wszyscy pamiętajmy, że nie powinno być żadnej niedzieli także wakacyjnej i urlopowej bez Mszy św. A uczestnicząc w świętym spotkaniu z Bogiem pamiętajmy o skromnym i godnym świątyni stroju. O tym pamiętajmy także uczestnicząc we Mszy św. w swoim parafialnym kościele.

 13. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego! Wszystkim życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Świętego Franciszka!Parafia i wszystko co do niej należy jest naszym wspólnym dobrem.
Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za rozwój dóbr duchowych i materialnych.
W każdą trzecią niedzielę możemy składać dobrowolną ofiarę na potrzeby naszej parafii.
Ofiary można składać także na konto parafii:

  

Bank PKO SA oddział w Bielsku-Białej

NRB 04 1240 1170 1111 0000 2408 7650

 

Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać ogłoszenia parafialne, bezposrednio do swojej skrzynki mailowej zapisz się do naszego newslettera.