Anonimowi Alkoholicy

 

Kim jesteśmy? - najlepiej opisuje to Preambuła AA:

 

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w  wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.  Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

 


 

HISTORIA AA:

 

Wspólnota AA powstała w Akron, w stanie Ohio 10 czerwca 1935 roku. W Polsce pierwsza grupa AA powstała w 1974 roku w Poznaniu. Podstawowa książka o ruchu tzw. Wielka Księga (Anonimowi Alkoholicy) znalazła się w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych wśród 88 książek, które wywarły największy wpływ na życie Ameryki i Amerykanów.

 

Anonimowi Alkoholicy powracają do zdrowego, trzeźwego i wartościowego życia stosując Program Dwunastu Kroków AA.

 

Współzałożyciel Wspólnoty AA Bill W. nazywa Dwanaście Kroków zbiorem „zasad duchowych, które stosowane, jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem". Drugi współzałożyciel AA, dr Bob powiedział: "W postaci skondensowanej naszych Dwanaście Kroków sprowadza się do słów: miłość i służba.". Cały program Dwunastu Kroków wymaga stałego i osobistego wysiłku w stosowaniu się do jego zasad i ma na celu zmianę określonych nawyków, utartych schematów myślenia i zmianę dotychczasowego oglądu siebie i świata. Stosując sugestie zawarte w Krokach AA możemy osiągnąć trzeźwość i trwać w niej. Program Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików znajduje także zastosowanie w codziennym życiu poza Wspólnotą AA. Wielu ludzi, którzy nie są alkoholikami uważa, że w rezultacie stosowania Dwunastu Kroków zdołali rozwiązać wiele problemów życiowych.

 

 

ZAPROSZENIE

 

Służby nowo powstałej grupy AA
U FRANCISZKA
Mają przyjemność zaprosić wszystkich na uroczysty pierwszy mityng w Wapienicy ul. Przy Torach 1 (salki przy kościele) w dniu 3.07.2017 (poniedziałek) godz.19:00

 

Kontakt do AA
Punkt Informacyjno Kontaktowy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 6
pełni dyżur osobisty i telefoniczny w soboty i niedziele,
godziny 16-18 pod numerem telefonu 33 822 74 55
Dyżurny przy telefonie kontaktowym od poniedziałku do piątku godziny 16-20

tel. 510 302 430

 

aa.org.pl