Poprzedni wikarzy

  • Ks. Maksymilian Goszyc - 1958-1958
  • Ks. Brunon Białas - 1958-1958
  • Ks. Alojzy Ostrowski  - 1959-1959
  • Ks. Kazimierz Osiński - 1961-1964
  • Ks. Józef Śliż - 1964-1966
  • Ks. Jerzy Jęczmionka - 1966-1968
  • Ks. Stanisław Lewan - 1968-1971
  • Ks. Henryk Piecha - 1971-1973
  • Ks. Stanisław Sojka - 1973-1977
  • Ks. Jerzy Dudek - 1977-1979
  • Ks. Józef Gurowicz - 1979-1982
  • Ks. Antoni Kuś - 1982-1984
  • Ks. Michał Matejczyk - 1984-1987
  • Ks. Zygfryd Aleksa - 1986-1989
  • Ks. Jerzy Matoga - 1987-1990
  • Ks. Kazimierz Hanzlik - 1989-1993
  • Ks. Zygmunt Siemianowski - 1990-1994
  • Ks. Grzegorz Słonka - 1993-1998
  • Ks. Leszek Semik - 1994-1997
  • Ks. Wiesław Ostrowski - 1997-2005
  • Ks. Janusz Kroczek - 1998-2001
  • Ks. Krzysztof Żak - 2005-2007
  • Ks. Dariusz Mależyna - 2001-2007
  • Ks. Zygmunt Mizia - 2007-2008
  • Ks. Stanisław Filapek - 2008-2008
  • Ks. dr Wojciech Medwid - 2007-2010
  • Ks. Tomasz Wala - 2008-2014
  • Ks. Grzegorz Tomaszek - 2010-2014
  • Ks. Mateusz Wojtusiak - 2012 - 2016
  • Ks. Piotr Niemczyk - 2014 - 2016
  • Ks. Marek Kamiński - 2014 - 2018
  • Ks. Krzysztof Kuliński - 2016 - 2018
  • Ks. Grzegorz Sztafiński 2018 - 2020
  • Ks. Adrian Mętel 2016 - 2020
  • Ks. Łukasz Tlałka 2018 - 2020