Informacje dla narzeczonych

 Przygotowanie do sakramentu małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

 

  1. Przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego;  
  2. Przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, jest poświadczone świadectwem;
  3. Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym (najczęściej zawarciem zaręczyn).

 

 

Spotkania dla narzeczonych stanowiące element bezpośredniego przygotowania do ślubu kościelnego.

To forma przygotowania bezpośredniego. Uczestniczą w nich pary narzeczeńskie, które mają już określoną w najbliższej przyszłości, czyli w perspektywie kilku miesięcy, datę ślubu. Zapraszamy przede wszystkim narzeczonych mieszkających w naszej parafii. W spotkaniach mogą też uczestniczyć pary, które ślub będą miały w innych kościołach czy parafiach. Ważnym jest, aby w zajęciach uczestniczyło oboje narzeczonych. Każda para narzeczonych na pierwszym swoim spotkaniu otrzymuje specjalną kartę uczestnictwa, na której zbiera wpisy potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Przypominamy jeszcze raz - warunkiem koniecznym dla zaliczenia spotkań dla narzeczonych jest udział obydwojga kandydatów do ślubu. Są to dwudniowe spotkania – sobota – niedziela - przygotowujące do zawarcia sakramentu małżeństwa (bez noclegu) w gronie kilku par narzeczeńskich. Prowadzone one są przez parę małżeńską oraz kapłana przy wykorzystaniu metod aktywizujących. W sobotę rozpoczynają się o godz. 9.00 i kończą około godz. 13.00 zaś w niedzielę rozpoczynają się Mszą św. o godz. 12.00.