Bierzmowanie

 

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
Klasa VIII

 

 

Pro memoria dla kandydatów:

 

 • Prowadzi: Ks. Dawid Kubień
 • Spotkania raz w miesiącu w każdy 4 piątek miesiąca - Dzień Eucharystyczny. Od godz. 17:15 spowiedź święta, godz. 18:00 Eucharystia dla młodzieży. Po Mszy spotkanie formacyjne w kościele.
 • Spotkania w małych grupach "Młodzi na progu" w wyznaczonym terminie (1 raz w miesiącu).
 • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.
 • Katechizm Bierzmowanego.
 • Prócz tego naturalnie obowiązują praktyki religijne (niedzielna Msza Święta itp.)
 • Każdy kandydat otrzymuje Indeks.  Udział w nabożeństwach i Mszach Świętych potwierdzają księża w zakrystii. Nie praktykujemy swojej wiary po to, by uzupełniać i „zaliczać” indeks. Praktyki religijne są wyrazem naszej osobistej miłości i więzi z Chrystusem. Indeks jest świadectwem naszej żywej wiary w Chrystusa i weryfikacją dojrzałości do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
 • Kandydaci zamieszkujący teren innej parafii zobowiązani są o dostarczenie z parafii zamieszkania zgody na przygotowanie i przyjęcie Sakramentu Bierzmowania w innej parafii.
 • Fb: Bierzmowanie u Św. Franciszka → kliknij tutaj

 

GRUPY BIERZMOWANIE

GRUPA I (CH)

Animator: an. p. Magdalena

SPOTKANIE: 

 23.11.2021 godz. 18.45

 

GRUPA II (DZ)

Animator: p. Małgorzata

SPOTKANIE: 

 28.11.2021 godz. 18.45

GRUPA III (CH)

Animator: p. Marek

SPOTKANIE: 

21.11.2021 godz. 10.00 

 

 

GRUPA IV (CH)

Animator: p. Ewa

SPOTKANIE:

23.11.2021 godz. 19.30

GRUPA V (DZ)

Animator: . p. Anna 

SPOTKANIE: 

24.11.2021 godz. 18.45

 

GRUPA VI (DZ)

Animator: p. Krzysztof

SPOTKANIE: 

29.11.2021 godz. 18.45

 

GRUPA VII (CH)

Animator: an. p. Aldona

SPOTKANIE:

28.11.2021 godz. 10.00

 

 

rozdzielnik  

 

Klasa VII - I rok przygotowania

 

 

 • Spotkania raz w miesiącu w każdy 3 piątek miesiąca - Dzień Eucharystyczny. Od godz. 17:15 spowiedź święta, godz. 18:00 Eucharystia dla młodzieży. Po Mszy spotkanie formacyjne w kościele.
 • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.
 • Każdy kandydat otrzymuje Indeks.  Udział w nabożeństwach i Mszach Świętych potwierdzają księża w zakrystii.
 • KANDYDAT DO INDEKSU BIERZMOWANEGO OTRZYMUJE PODPISY Z:
  • Każdej Mszy Św. niedzielnej.
  • Przystępując do spowiedzi, Mszy Świętej i Katechezy podczas dni Eucharystycznych. 
  • 10 nabożeństw różańcowych.
  • 10 rorat.
  • 2 drogi krzyżowe
  • 2 gorzkie żale.
  • 10 nabożeństw majowych.